Kruh 13

/1/

Zřídlo Veškerenstva má svůj „všude a nikde“ střed, jímž je Druhá nedimenze neboli Pra2D (viz dále), jež má charakter nepolarizované duality a je čistě myšlenková. Kromě silového konfliktu je zde možné absolutně vše: je to Peklo.
Pokračovat ve čtení →

Satan kontra Archón

ČÁST 1.

Superpozice potenciálu všemožnosti („všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným“) má v kontextu zpětné vazby prožitku Života charakter všezahrnující soupatřičnosti neboli „skvoucí Lásky“ a zároveň v kontextu obrazu – naráz a souvztažně – charakter „fantastického Mystéria“, představujícího dřímající, všezahrnující výčet s nulovým součtem neboli Nikdepeklo.
Pokračovat ve čtení →

Hadí síla: okultizmus rudého praohně

V Metaverzu je možné vše. I když myšlenka má očividně ďábelský původ – všichni ostatní pouze věří a slouží -, jistí jedinci se neustále tváří, jako že virtuální realita je vlastně takovou prodlouženou rukou duchovní filozofie Stezky pravé ruky. Jestli je něco s Metaverzem neslučitelné, pak tato výkladní skříň anti-individualizmu. Otázka zní: Proč někdo klame takto nehorázným způsobem?
Pokračovat ve čtení →

Studna pekel

Světy akčně-reakčního Multiverza – vesmíry Přírody a vesmíry Příběhů – tvořené z magické prahmoty – včetně rozmanitých nebes a rájů – původně (ve smyslu struktur) vznikají v Prvotním pekle a z jeho reflexního součtu.
Pokračovat ve čtení →

Infokalypsa

Kdyby se silám Kosmického Nevědomí, které vytvořily Iluzi Zdroje (Bůh/Stvořitel) a převrátily tak Zdroj Iluzí (Mystérium/Prastvořitelka), nedařilo podobně vytvářet i převrácený typ satanské životní filozofie, nebylo by co řešit. Fenomén Satan by existoval pouze jako Mystérium magické nedvojnosti („Absolutno v praxi“), nešlo by toho zneužít a mohl bych bez problémů šířit satanskou osvětu.
Pokračovat ve čtení →