Bezpodmínečná láska

Mohla by se stát zdrojem i cílem celého bytí jako základní, prvotní životní síla vývoje celého Bytí. Je čistá, svobodná, přející a zohledňující rovnoprávné zájmy všech bytostí a všeho živého…

 

Život na Zemi by se žitím v Bezpodmínečné Lásce zcela určitě změnil ve všech oblastech. Vymizely by manipulace, ubližování, vyžadování na úkor druhého, prosazování vlastních cílů, nadřazenost, nadvláda, moc, ovládání, vykořisťování, ponižování, výsměch, pomluvy, kritika, agrese, zloba, nenávist, touha mít více všeho než někdo druhý, být slavnější, uznávanější, dosáhnout víc než druhý…

Námitkou by mohla být poznámka, že je to iluze. Co když není? Co když za touto poznámkou sídlí hlavně strach a nedůvěra v sebe sama? Potřeba se o někoho opírat, od někoho pořád něco očekávat, potřeba nechat se druhými řídit kvůli vlastnímu pocitu neschopnosti rozhodovat o sobě a vzít vlastní život do svých rukou? Nebo potřeba mít navrch, řídit a ovládat druhé?

Těch, kteří ovládají svět či jeho části a mají ve svých rukou rozhodující moc, není ani třetina z celého lidstva. Je jich celkově několik málo procent, ale mají četné přisluhovače. Tito s oblibou slouží těm, kteří jsou silnější. Vzpamatovala-li by se většina lidstva a rozhodla se následovat život v Bezpodmínečné Lásce, nabyla by takové pozitivní síly, že by přisluhovači automaticky odešli od slabších (původně mocných a ovládajících) a opět by následovali silnější – většinu. Mocných by nakonec nezbylo možná ani 7 procent.

V tom je právě síla a šance společně změnit svět. Rozdrobenému úsilí jednotlivých duchovních směrů a skupin (často si některými tezemi vzájemně i protiřečících) se asi velmi těžko podaří sjednotit sílu, která svou Láskou přirozeně, bez manipulací a násilí, odstaví od moci manipulátory dnešního světa. Jejich 7 procent by se vůči síle Bezpodmínečné Lásky neudrželo ve svých vládnoucích pozicích, ani kdyby povolali na pomoc nejsilnější temné síly Vesmíru či samotného vůdce egregoru magie. Žádné z těchto sil neuspějí vůči síle, kvalitě a trvalé hodnotě Bezpodmínečné Lásky. Jejich vibrace jsou nižšími a nemají šanci narušit pevný systém vyšších vibrací Bezpodmínečné Lásky.

V současné době je snažících o změnu jenom hrstka, ostatním (většině lidstva) je vše jedno nebo nevědí jak na to, nemají k tomu potřebnou sílu. Celá tato pasivní skupina zatím slouží mocným, protože se energeticky podřizuje jejich plánům a aktivitám. I mlčení a rezignace je podřízením se, čili vnějším němým souhlasem.

Svým energetickým podřízením, podvolením se, bezmocným rezignováním, odevzdáním moci nad sebou a rozhodování za sebe do jejich rukou, jejich cíle energeticky živí a podporuje. Lidé mají v sobě programy, vzorce, přesvědčení, strach, nedůvěru v sebe…, které dovolují vítězství mocných. Jejich praktiky jsou pak účinné, až dostanou většinu lidstva tam, kde ho potřebují mít. Bezpodmínečná Láska, čistota a svoboda by pravděpodobně dokázaly změnit svět, protože praktiky mocných by se vůči nim staly naprosto neúčinné.

Dosáhne-li v sobě čistou svobodu a Bezpodmínečnou Lásku 70 lidí ze 100, 5 manipulujících, vládnoucích bude muset časem ustoupit, nebude moci realizovat své plány, nebude mít energii, aby překonalo sílu Bezpodmínečné Lásky (která je vlastně nepřekonatelná). Dvacet pět jejich přisluhovačů se od nich automaticky odkloní, protože už nebudou nejsilnějšími.

Bude-li však svobodných a Bezpodmínečně Láskyplných ze 100 lidí jenom 10, 5 manipulátorů se lehce prosadí a uživí. Dostanou „zelenou“, realizační energii 85 nesvobodných (včetně přisluhovačů), kteří se nechají a nechali zatlačit do nesvobody a přinutit živit je svými energiemi. Tito je budou chtě-nechtě (protože nezvládli svou osobní svobodu a čistotu v Bezpodmínečné Lásce) energeticky podporovat a držet. Podřízený je vždy zdrojem energie pro nadřízeného. Silnější bere energie slabšímu, protože ho k tomu donutil…

Znamená to, že kdyby se co nejvyšší procento lidí důkladně vysvobodilo z nesvobody a podmínečné lásky, tvůrci nesvobody by časem museli ustoupit, až se jednoho dne jejich království manipulací zhroutí. Osobní i společenskou nesvobodu a svobodu máme zcela určitě ve svých rukou. Záleží na každém človíčku…, kterých jakmile se poskládá většina, směr vývoje se zcela určitě změní…

 

Je velmi důležité a prospěšné poznávat a chápat principy Bezpodmínečné Lásky, abychom nejenom pochopili staré chyby, omyly a dokázali se z nich pochopením a odpuštěním vyvázat, ale abychom se vyvarovali i nových.
Posíláme-li někomu Bezpodmínečnou Lásku či lásku méně čistou, tak je pravděpodobně nejsprávnější ji třeba v balíčku před jeho auru postavit s nabídkou: „chceš-li, přijmi tento dar a rozbal si ho, nechceš-li, nechej tak…, nebudu se zlobit a odpouštím“. Tímto se adresát svobodně rozhodně jestli ji chce. Je to nemanipulativní nabídka, respektující osobní prostor a svobodu člověka.

Pokud však někoho do této Lásky zahalujeme z vlastní iniciativy, či ji posíláme přímo do jeho srdce, bez jeho souhlasu a vědomí, tak je to vyslovená manipulace a porušení svobody (jak ze strany člověka, tak i ze strany vesmírných bytostí…).
Neřku-li, že Bezpodmínečnou Lásku nikomu do srdce nevsadíme, protože ona sama si řídí své proudění dle pravidel svého systému. Chce-li ji někdo takto zneužít (vsadit ji druhému do srdce či někoho ní obalit), odejde, vytratí se, zmizí, není dostupná. Za tento manipulativní pokus se však setká i s důsledky. Ona je čistá a manipulativní energie se jí nijak nemůžou dotknout, ani ji zneužít. Nedovolí to. Její vysoké vibrace ji dokonale chrání…

Čili to, co skutečně vsazujeme do srdce člověka, nebo čím člověka doopravdy obalujeme, je pouze láska podmínečná – manipulativní. Sleduje chtění, přání, touhu, které často i ubližují. Bezpodmínečná se po energetické trase k druhému člověku vytratí, protože nedovolí zneužití. Podmínečnou láskou, oboustranně nechtěně nebo z jedné strany vědomě, vsazujeme do něčího srdce i své nezpracované a nepojmenované negativní energie, které jsou její součástí. Proto je pravděpodobně mnohem prospěšnější lásku/Lásku jenom nabízet, než ji vtlačovat do něčí aury či srdce.

Jak budeme zacházet se sebou samými a následně i s druhými, tak budou oni zacházet i s námi. Budeme-li žít dle principů Bezpodmínečné Lásky sami, i ostatní bytosti ji budou muset respektovat ve svých aktivitách vůči nám… Nebudeme-li dle této Lásky žít sami, i druzí budou vůči nám zkoušet manipulace… Ze Země či z Vesmíru…

Pokud žijeme v rodině, společně v nějakém bytě či domě, tak je prospěšné a ohleduplné si energeticky upravit vlastní prostor, tedy svou pracovnu či místo, na kterém pobýváme hlavně my. Místnosti, ve kterých se zdržují další členové rodiny, společná prostranství upravovat není moc prospěšné (čisté a svobodné), protože by to byl zásah do jejich životního prostoru, na který mají stejné právo jako my (udržet si ho dle své představy).

Právem každého je zachovat si vlastní životní prostor dle své volby, i kdyby mu měl ubližovat (z nějakého důvodu si ho předem vybral, hlavně z důvodu potřeby svého pochopení a poučení). Je to jeho zkouška a úkol života, které má sám za sebe zvládnout. Proto je narušující, svévolnou volbou měnit jeho životní prostor, vsadit mu do něho energie, které neumí, nezvládá a nedokáže zpracovat. Potřebuje ty, které si sám vytvořil, aby pochopil, poznal a mohl sám změnit svůj život. Snaha druhého změnit jeho život, energetickým zásahem do jeho životního prostoru, mu může ublížit mnohem více než jeho původní energie. Bude mu upřeno pochopení a poznání, vytvářejíc díru, kterou nemusí umět přeskočit při svém dalším vývoji.

I touha pomoci druhému zásahem do jeho života může být zrádná, protože zahaluje člověka do iluzí, které plodí manipulaci s druhým, vytváří snahu ho změnit bez jeho vědomí či souhlasu.
Na společných místech, které obývají a užívají i další lidé, si můžeme naplnit sebe samých, svou auru, případně ještě svůj o něco málo širší vlastní životní prostor (maximálně několik metrů od sebe) Bezpodmínečnou Láskou a to musí stačit. S tímto vlastním prostorem se pohybujeme mezi lidmi a tito mají právo se rozhodnout, jestli chtějí s námi být či nikoliv, jestli jim naše energie vyhovují nebo dají přednost jiným…
Chceme-li se svými energiemi navštívit někoho v soukromí jeho bytu či domu, je plně ohleduplné se předem zeptat na svolení, abychom se přesvědčili, jestli si naše energie ve svém soukromí dobrovolně přeje či nikoliv. Má právo vědět předem a svobodně se rozhodnout. Přepadovka není „Bezpodmínečnou Láskou“. Je vnucením své přítomnosti v cizím prostoru.

Chceme-li navštívit veřejná místa, kde může být mnoho dalších lidí, je ohleduplné vyslat předem myšlenku, že se budeme nacházet tam či jinde, aby se lidé dobrovolně mohli rozhodnout, jestli jim to nevadí či vadí. Buď tam budou také nebo jednoduše nepřijdou.
Vše je o svobodě rozhodnutí každého z nás a jakékoliv rozhodování za druhé, pokus udělat něco s jeho energiemi či prostorem, má své důsledky. Není to Bezpodmínečná Láska.

Ta je klidná, plná míru, harmonie, radosti a je syntézou obou pólů lásky, zúročuje moudrost, pochopení, poznání obou protikladů. Emocionálně, citově kmitá ve velmi malých výkyvech, je skutečně klidná, vyrovnaná a stálá. Vychází z výsledku čistoty a svobody člověka, není nikým vsazená, vložená či dodaná. Tím je její kvalita stálá a hlavně vlastní. Nikdo ji nemůže člověku vzít či narušit. Je výsledkem jeho vnitřního stavu poznání a pochopení. Člověk se nachází ve stavu klidné radosti, spokojenosti, vyrovnanosti a v bezpečí. Tato Láska tím, že je jemná a lehoučká, harmonizuje člověka a transformuje jeho napětí a stres. Cílem není prožívat Lásku bouřící, vřící, ale dosáhnout klidu a harmonie.

Je třeba ji najít ve svém nitru, duši, duchu, propojit se s ní a stát se nezávislým na jejím přijímání zvenčí. Bezpodmínečná Láska zvenčí je darem, který člověka pouze na chvíli obohacuje. Nenaplňuje ho však zevnitř. Člověk by měl být schopný naplnit se jí zevnitř sebe tak dostatečně, že ji zvenčí nebude potřebovat. Hledání Bezpodmínečné Lásky venku je permanentní lapání chiméry, která přijde na chvilku, avšak posléze vyprchává.

O Bezpodmínečné Lásce – svobodě nebo lásce podmínečné – nesvobodě, zátěžích, osobních balíčcích a životních problémech toho bylo na pokračování řečeno celkem dost.
Je zcela jasné, že pro změnu celého bytí nestačí si jenom stěžovat, vzbuzovat lítost druhých, čekat co se stane, bát se, s napětím očekávat naplnění různých proroctví, podvolovat se postupujícím dějům, se strachem pozorovat nehody, katastrofy či čekat na pomoc zvenčí. Je třeba se aktivně zapojit do možné změny, především změnou sebe samých, abychom následně mohli pomoci svou čistou a svobodnou energií i celkovému vývoji lidstva.

Nemusíme zachraňovat druhé, ti by se měli zachránit sami vlastním přičiněním. Svou čistou a svobodnou energií zesílíme celkově energie Bezpodmínečné Lásky na Zemi, která nám pomůže nabýt vytoužené kvality života.

Svoboda či nesvoboda? Láska podmínečná či Bezpodmínečná? Každý se rozhoduje a rozhodne sám za sebe… Dle toho bude vypadat náš život za 3, 5, 10, 20 i více let… Pasivita nás však k ničemu pozitivnímu nedovede…

 

 

Zdroj: ZDE (patrně rok 2007 zhruba). Související texty ZDE. Doporučuju ale všechny texty na tomto webu.