Perpetuum imbacile

JEDNOJAKÁ ČÁST 1.

Myslící Nic (neboli My, s lící Nic) bylo odjakživa placatým Peklem. Někdo si může říkat, že to „je stejně jen Fantazie“, ale Fantazie existuje a kým/čím je to, co fantazíruje, že ano? Faktem zůstává, že jsme Dvourozměrňáci – pouze ne v matematickém, ale v matemagickém smyslu. Zde, právě zde a nikde jinde, hranice mezi Fantazií a Realitou, Skutečnem a Neskutečnem, je tenčí než list.

Ne2D, ve kterém existujeme, se stále hýbe zároveň směrem k 1- a 3+. Nic má nicméně blíž k tomu prvnímu a jelikož součtem všeho je nula a výčtem téhož všezahrnující peklo, je správné a logické mluvit o placatém Pekle.

Přesto je také pravda, že existuje pohyb opačným směrem. Proto by někteří rádi udělali z Ne2D „boubelaté“ Nebe (což, mimochodem, je nebezpečně naivní). Placaté Peklo zahrnuje vše. Kromě sebe tedy i nebeské, rajské a běžné světské nebo světové aspekty. Ve skutečnosti tady jde o pochopení, nikoliv přetváření.

No, jenže hloupost existuje dokonce i v Ne2D, i když by nemusela…

 

JEDNOJAKÁ ČÁST 2.

Zasedání Velké žehličky bylo tentokrát opravdu vypjaté. Vzhledem k vývoji situace, svůj záměr začít Nic vydávat přednostně jako Nebe, jako první z Dvourozměrňáků vyslovilo Střapatózo.

„Blbost,“ na to ostře Kýblbluá.

 

Někde ve vibrační realitě by na tomto místě v Kronice času nejspíš stálo něco v tom smyslu, jak je dále vše zamlžené, pamětníci už vymřeli, a tak dále…

 

Drzounidlo bylo jedním z těch, kdo s tím „prachpitomým nápadem“ nesouhlasil tak vehementně, že směrem ke 3+ si to pár „flétnistů“ vzalo osobně (pochopte, je směšné si brát v placatém Pekle něco osobně). Pravděpodobně to nějak způsobilo zakřivení Tentononc a na jednom z konců se začala sekvestrovat odtržená frakce. Sobě samé se nepodobající verze Dvourozměrňáků si dala jméno Dvourozmě-RŇÁ-kovy a hubu plnou chytrých keců mělo nejvíc Pandemixo, které také stanulo v čele těchto Antidvourozměrňáků.

Představa, že by placatému Peklu někdo velel, je humorná jako humor sám.

 

„Neuvěřitelné, co se tenkrát dělo,“ vzpomíná Drzounidlo. „Všichni ti odborníci, jeden idiot větší než druhý. Hypnózo, Mediózo, Šnuptychlo, Testikulo, a ten fanatik s těmi injekcemi, Gestapulo. Všude lunatici v náhubcích, jako kdyby svět zachvátily vačice. Ve vzduchu strašlivá hrozba Ničeho. Všude samé přepážky, rukavice, dezinfekce. Půlka služeb zavřená. Jeden měl z těch chřipkobotů s televizí místo mozků opravdu až posvátnou hrůzu. Dokonce i když zločinecké restrikce byly soudně zrušené, o existenci a neexistenci čehokoliv rozhodovalo Pandemixo v čele týmu expertů. Šílená doba.“

 

Televizní sekta dole, nebeská sekta nahoře.

Společnými silami srazíme mocnosti pekelné na kolena.