Jedinou skutečnou hodnotou jsme MY SAMI

S počátkem a koncem všeho, všudypřítomným středem, souvisí tekutost a beztvarost, což je barevně (zvukově) neprojevené a zahrnuje potenciálně všechny barvy (zvuky) – projevuje se jako průzračnost. Aby něco projevilo vědomou, tvořivou inteligenci, prostorový a pohybový aspekt onoho se musí vzájemně reflektovat. Inteligentní vědomí existuje jako neprojevené ohnisko hranic a sil, jež se projevuje jako všesměrové, organické zrcadlo: nejprůzračnější průzračné splývá s nejčernějším černým.

 

Můžeme to nazývat Pramenem či Řekou Života. To evokuje éterický či vodní element. K tomu, aby tvar byl ekvivalentem beztvarého (respektive projevené ekvivalentem neprojeveného), je nezbytný neduální hologram: je-li něco neduální, je to duální samo se sebou (neboli protikladem onoho je opět ono). Tímto hologramem je rezonanční těleso známé jako čtyřstěn (tetraedr), což je hologram živlu Ohně.

 

Zrcadlo Života – Nejprůzračnější Průzračné:Nejčernější Černé – Pramen či Řeka Života se v kontextu Ohně projevuje jako Černý Plamen, respektive jako Plamen Průzračnosti, dohromady jako Stříbrný Plamen. To souvisí se Stříbrným Ohněm či dále Stříbrnou Hvězdou (viz vztah mezi multi2D/obrazovou a multi3D/silovou projekcí XYZprostoru, znázorněný poměrem cípů hvězdy pentagramu 2:3=0,666666…, generujícím nehmotné hexagony).

 

Nicméně, něco takového, jelikož je ultimátní, existuje pouze v rámci sebe sama, jako efemérní Říše Iluzí (in-in-divi-non-duálního charakteru). K tomu, aby se toto Prvotní Nebytí vyjádřilo ve smyslu individualizace, která zažívá vlastní nezávislý život, je zapotřebí druhé zrcadlo.

Komentář: s Černým Plamenem pracují chrámoví satanisté, Stříbrný Oheň/Hvězda (Argentum Astrum) v hermetizmu – okultizmu – ezoterizmu, magii či alchymii představuje snad nejznámější označení pro „esenci či elixír Života“ nebo „kámen Mudrců“. Jelikož to ale platí ultimátně a ne pro akčně-reakční, organickou realitu, nejsem-li si dané okolnosti (byť třeba intuitivně) vědom, nevědomý aspekt to celé přenáší do sféry anorganického (spodního) astrálu, z komplexního 4D (hra iluzí, tvoření s vazbou na éterickou oblast) do predátorského 2D (strach, absence vůle, mocichtivost – obrana, útok).

 

„…Samotné První zrcadlo nejprůzračnější průzračné:nejčernější černé existuje pouze ultimátně (kruh je spojený). Interaktivní, organický život, založený na Hře Iluzí (kruh fázuje – střídavě se rozpojuje a spojuje), vyžaduje existenci Druhého zrcadla. První zrcadlo tak existuje jako POTENCIÁL uvnitř Druhého. Druhé existuje jako běloskvoucí:temně rudé (ohnivě červené).

  • průzračnost nemá barevnou (zvukovou, frekvenční) definici
  • černá je #000000
  • bílá je #ffffff
  • červená je #ff0000 (ve trojici RGB je nejpomalejší)

První zrcadlo celkově má charakter magické Stříbrné, Druhé zrcadlo pohádkově Růžové. Nejedná se o fyzická zrcadla, ale spíš esence či inteligence…“
 

Magické Stříbrné Zrcadlo má charakter a status „uvnitř uvnitř“, Pohádkové Růžové Zrcadlo má charakter a status „uvnitř vně“. Aby byla možná plynulá transformace („bezkontaktní“, a přesto reálný kontakt), je třeba Růžovou invertovat v Zelenou. Výsledkem je esence či substance nebo element ARGENTUM VIRIDIS a s tím spojené autentické (nepřevrácené) tvoření – což má dále vazbu na Zlatou a Bílou.

 

MAYA (STŘÍBRO) — MÍT SE

Neoddělenost → Fantazie, Iluze

Svrchovanost: Stříbrná → Zelená

Má Já & My AA → esa (slov-esa, těl-esa), hvězdy

Červené Světlo → Uvnitř, Stvořitelka

 

HYDRA (RTUŤ) — MÍT

Oddělenost → Paměť, Antiiluze

Kolektivizace osobnosti (transhumanizmus): Stříbrná → Růžová

MA → mention, aktion (těží Já)

Modré Světlo → Vně, Stvořitel