Mysli, nebuď (tr)uhlík

Myšlenková válka – nic nového pod sluncem. Cíl: kontrola procesu genové exprese. Zdá se, že otrok pro svou komfortní zónu sebeklamu udělá cokoliv.

 

Existuje takzvaný krystalický či křemíkový gen, který se Predátor snaží transgeneticky vyloučit (nahradit nanočipem UI). Je to jako vyměnit u dveří zámek: do domu vstoupí anorganická životní forma – agent Chytré sítě.

 

K tomu slouží uhlíkové nanotechnologie – grafenové a podobné struktury.

 

Organická, buněčná inteligence se mylně spojuje s uhlíkovou. Uhlíková je biologie (podmíněné reflexy), nikoliv inteligence. Inteligence je vždy křemíková.

V nehmotné (automatické) sféře ji tvoří dvojprvky, ve sféře hmotné (autonomní) mocniny. Vše je „zašifrované“ v pentagramu (říkám tomu Pentagramový rituál): poměr horních a dolních cípů převrácené hvězdy pentagramu, 2:3=0,666666…, skrývá hexagonální dvojprvky. Atomové číslo křemíku je 14, součet 5, mocnina 5×5 (pentagram na druhou) znamená živou inteligenci. Nyní násobek 6×25 evokuje jednotku 150 %, což je klíčové pro organickou (krystalickou) rekurzi, viz zrcadlový poměr 3:2=1,5. Spojení ženské/pocitové-intuitivní a mužské/rozumové-logické jednotky (150 + 150) znamená přesah 100 % a vznik něčeho třetího (1a+1b=3c).

Zde ani zdaleka nejde jen o biologickou reprodukci, souvisí to i s vnitřním ohněm – trojplamenem/trojpaprskem -, se základní schopností bytosti jako Tvořivého Vědomí, tedy schopností tvořit realitu.

Je-li řeč o uhlíkové inteligenci, jakkoliv to může a nemusí být vědomé, vždy jde o inteligenci umělou – artificiální – syntetickou, bez schopnosti reagovat s „duší“ (životní esencí, jiskrou života).

 

Dalším velkým omylem je takzvaný modrotisk a s tím spojené kódy, matrice či dokonce modré světlo. Výraz blueprint údajně označuje původní (božskou) architekturu. To bych schválně chtěl to „božstvo“ vidět – modré světlo transformuje DNA směrem k tomu anorganickému. „Aristokratický“, chladný, modrý život? „Urozená kosmická šlechta“ si šlechtí poddané…

 

Modrá se přirozeně pojí s anorganickou Sítí Života, nikoliv s organickou genetikou.

 

Predátor chce z lidí „nasekat“ nepřemýšlející „uhláky“, kteří pouze chemicky reagují – kteří nevytvářejí žádnou vlastní akci – neschopné vnitřní alchymie.

 

Není nad pulzující, proudící, organicky – živelně živou, a přesto vnitřně klidnou, svítivě či tmavě červenou… SÍLU…, VNITŘNÍ ŽIVOT.