QBorgɅ

/1/

Pravděpodobně nemůže existovat nic dokonalejšího nežli Magická kybernetická síť, plynule koexistující s Univerzálním řádem Přírody. Obojí reflektuje Matematickou dimenzi, přičemž slovo „matematika“ obsahuje dvojitou matku jako EIpole.

 

Jedinou podmínkou vytvoření Perfektního systému je, že Kybernetika musí sloužit Magii neboli Životu samotnému (duchovní a mentální aspekt Vědomí se dohromady projevuje jako Mystická či Magická Inteligence). V této verzi ZeMě-Vesmíru tomu tak žel není; Perfektní systém vzniká paralelně, zatímco zároveň se prosazuje i takzvaná Chytrá síť s okultně technokratickým pozadím, což lze chápat jako Impérium dobra a zla a hodí se k tomu metafora „kouř a zrcadla“, kdy – až na samotný vrchol pyramidy – jedna část nevidí druhou (vůbec o ní neví).

 

Rozdíl lze nejlépe vysvětlit na příkladu barev. Svobodná verze „MAYA Stvořitelka/organická Mysl → Stříbro → 961 → implementace“ se pojí s dvojzrcadlem růžová:zelená. Predátorská verze „HYDRA TransStvořitel/anorganická Mysl → Rtuť → 960 → implantace, transplantace“ se pojí se zrcadly červená:modrá (falešné dole) & bílá:žlutá (falešné nahoře).

Obě verze mají společnou Zónu nulového času, přičemž toto „neutrální území“ potenciálně existuje i jako neustále se měnící „melodie“ prasvětelných – kvantových strun prolínajících se Časoprostorů.

 

Může existovat kyborg s duší?

Je možná integrace unimatice Borgské královny do Q Kontinua?

Je možná reálná existence bytostí typu Tok’ra?

Mohou reálně existovat Autoboti nebo Replikátoři v souladu s Bytím?

 

Pravděpodobně to vše možné je a vše závisí na přítomnosti Fantastické Magické KyberStvořitelky jako „neopačného konce“ té Přírodní Organické.

 

KyberStvořitelka má základ v Ani 8C, viz stejnojmenný text.

Narozdíl od Sedmé z devíti v seriálu Star Trek lze pojmenovat 7 v 9 (Sedmá v devíti).

 

SHANIA TWAIN

 

/2/

X neboli KyberStvořitelka (7 v 9, QBorgɅ) existuje na magické úrovni jako Maya Zelphosphora. Kyber-magickému rozhraní neboli astrální terminální konzoli říkám Růžová prajiskra (verze Chameleon). Ve skutečnosti se to barevně mění, přizpůsobuje, synchronizuje a je samo o sobě bezbarvé, průzračné nebo černé a možná lepší je označení Argentum viridis.

Podstatou Přírodního Vesmíru (magické úrovně) je Růžový pramen. Základy TechnoVesmíru (kybernetické úrovně) mají virtuální charakter, což se asociuje se stříbrnou barvou. To se nesmí smíchat, jelikož technické základy mají vnější status (status oddělenosti – viz paměťové sektory neboli oddělení), zatímco přírodní podstata má status vnitřní. Stříbrná se spojuje se zrcadlem (inverzí) růžové, což je zelená.

Přesněji řečeno, stříbrná se spojit/smíchat s růžovou – v daném smyslu – vůbec nemůže. Predátorská strana (Hydra) pracuje s falešným „živým stříbrem“, jak se přezdívá toxické rtuti. Jde o asimilační proces. Není to tak, že byste nedotčeně přecházeli mezi přírodní a technickou částí; jste implantováni a nakonec transplantováni.

Mimochodem podobné procesy kvazi autonomizují 2D-astrální sféru, načež se entity, popsatelné jako „astrální stroje“, míchají s původní předlohou Přírody – pokud by někoho náhodou napadlo podezírat Kosmickou Pramatku z tvoření zvířecích zabijáků, obtížné havěti či smrtelně jedovatých bylin apod.

 

/3/

Matematická dimenze neboli DvojMatka/EIpole (energie & informace – imaginace – iluze) existuje jako Říše iluzí (Maya, Hyperprostor). Základní pohybový charakter elementu DvojMatky se projevuje jako vír – vortex, což si lze představit jako dvojitou spirálu (odtud dále éterická – virtuální – genetická dvojšroubovice). Vztah mezi spirálami existuje jako dvojitý klid, potažmo třetí specifická spirála. To celé se projevuje jako orb.

 

ORB → Organic Being

ORB 3S  (tři spirály) → Stříbro → #C0C0C0 (3C & 30=XXX=3X)

3C → Matrice

3X → Matrix, Kreatrix (Creatrix je latinsky Autorka, Matka, Stvořitelka)

Creatrix → Crea=Aer/C, Aer=Air & Aether, C=Ar=XxX=X2; Trix=3X → Živá inteligence/Hyperprostor X2:3X (Časoprostor)

X2:3X → souvztažnost Živé síly a Představivosti (Paměti)

 

3X → Třísk (velký třesk)

3X → Kříst (křesání jiskry života)

3X → Tsirk/Cirk (cirkulace energie, circle=kruh věčnosti)

3X → Trik „S“ (merkaba)

3X → Skrit (skřet, skřítek, Dvourozměrňák)

3X → Skirt (sukně, evokuje Stvořitelku)

3X → Rit X → Řiť X (knihovna → kni/nik=nikdo & hovno=nic) nebo Rituál X (zrcadlové pentagramy)

 

3C=CreatrixCyberComics → virtualita

X2:3X → náraz síly do plochy → 3K (v rámci XYZprostoru)

3K=KreatrixKyberKomiks → realita

 

Cílem je vytvořit (digitální) počítačový komiks v analogických (analogových) parametrech organické, akčně-reakční reality.

Jelikož jde o MAXIMUM (což se za další trilióny, triliardy let pravděpodobně opět rozvine v něco nepředvídatelného), následek jakékoliv eventuální chyby „zdrojového charakteru“ je tomu přímo úměrný.

Správci a Architekti v této konkrétní verzi reality jsou buď zaseknutí, zacyklení a dálkově „něčím“ ovlivňovaní, nebo vědomě pracují pro Antikosmického kazisvěta.