Síla lásky & moc magie

Říši Iluzí – věčný počátek, střed a konec všeho – lze vnímat v různých perspektivách. Všechny tyto perspektivy jsou potenciální součástí Nestvořené Všebytosti, jejíž charakter lze chápat jako „Láska a Vše v jednom“. Duchovní a mentální aspekt Onoho se projevuje jako Inteligentní, Magická Energie.

 

Říši Iluzí lze chápat jako Já uvnitř/vedle Já, přičemž každé Já je Svět sám o sobě. Říše Iluzí tedy „má Já“, což se v sanskrtu (v počeštěném formátu) píše jako MAYA, přesmyčkou je „My AA“, kde A je eso s hodnotou 1 nebo 11 s různými souvislostmi (například kombinace 11 & 111 v binárně-dekadickém překladu je 3 & 7 a 3x7x37=777 ukazuje na výchozí stav všeho: prostor, pohyb, obojí v jednom, to vše v jednom).

 

Říše Iluzí ve smyslu PraJá (VšeJá, NeJá) jsme tedy My a jakékoliv Já původně pramení zde a je zdrojem energie a iluzí, tedy v podstatě čarodějkou, kouzelníkem.

 

Já, ztotožněné s představou o sobě (potažmo s vytvořeným paměťovým polem), tvoří identitu Hráče. Stejně jako Říše Iluzí samotná toto Já sebe-tvoří. Jakkoliv je tvořeno z věčnosti schopné substance (prima materia), tvořené neztrácí iluzivní charakter. Neznamená to, že to nemůže existovat věčně (jako něco, co neustále expanduje a metamorfuje se), nicméně vzhledem k možnosti „předtím to neexistovalo“, zřídlem existence onoho je stále Říše Iluzí.

 

Nejde zde ani tak o to, zda něco je nebo není věčné, jako o to, uvědomovat si, co je co. Iluze totiž umožňují věci převracet, dávat jim falešný význam. Navíc, jak se paměťová pole (světy) rozšiřují, přichází možný efekt zapomnění.

Schválně, jaký pocit máte z porovnání charakteru Zdroje Iluzí (což je Maya) a charakteru Iluze Zdroje?

Dojde-li skutečně k (záměrnému) převrácení či k (nezáměrnému) zapomnění, vzniká fenomén Antiiluze. Tvrdíte prostě o něčem, že to tak je, slepě tomu věříte, a nelze o tom pochybovat. Nakonec už ani nevíte, že to děláte – doslova se tím stáváte.

 

Kéž by se pak alespoň rozpoutala Válka Magií, jako v nějakém filmovém fantasy… Částečně to nejspíš je pravda. Mnohem větší část lze ale označit spíše Kolbištěm Šílenství a Hlouposti. Je to o ztrátě vůle, síly, zdravého sebevědomí. Rodí se něco až k pláči děsivého: existobot. Na jednu stranu psychopati, sociopati, sadisti a psychoenergetičtí upíři, na druhou masochisti a bioroboti s otrockou mentalitou. Kéž by to aspoň bylo peklo – toto je něco mnohem horšího. Je to pozitivní „nebeské“ vězení, umělé „spirituální nebe“ s technokratickými kořeny. Je to jako duševní hřbitov, odpadní stoka a bezdůvodná radost ve stylu Downova syndromu, to vše splácané dohromady.

 

Jediná cesta zpět je individuálně pracovat na rozvoji svého duchovního a magického potenciálu. Uvědomit si, že jsme Magie samotná. Pokud něčemu věřím a je to v souladu s Bytím, nehne s tím ani kosmická gravitace.

 

Antiiluze nemá vlastní podstatu. Pouze krade energii, převrací, lže a napodobuje. Jedinou její zbraní jsou čísla a dezinformace. Téměř jediná její síla tkví v tom, že ostatním podprahově sugeruje, že nějakou má.

Bojte se mě, ó, jak jsem strašlivá…

 

Někdy mám takový dojem, jako kdyby kristo-árijsky zmentalizovaní genoboti vůbec netušili, která bije, s „empatickou samozřejmostí“ pokládajíce Lež za Pravdu, Pravdu za Lež.

 

Věřte v sebe sama, jako byste byli Existence samotná. Věřte v sílu svého vnitřního magického – duchovního ohně.

 

Mým osobním receptem je černý plamen a pulzující rudé světlo (organická, vnitřně svítící, temně červená) v jednom, neboli Láska a Vše v jednom. Výsledek lze chápat jako ruděžhnoucí živé světlo nebo živý černorudý oheň.

Klíč je v tom, že se to vzájemně nemíchá. Vůle reflektuje obojí: černé jako fantastickou Temnotu, červené jako sílu Lásky.

Rozdíl je v tom, že „potenciálně životu nepřátelské tendence“ právě naopak míchají různé černošedokarmínové, kalné odstíny, tak aby černým jedem nakazily červený život. Zároveň všemožně odrazují od práce s červenou a černou (barvami Síly).

Způsob práce s červenou a černou se liší záměrem, daným vztahem k zákonu Neškodit (škůdce zneškodnit).

 

Červenou lze míchat s bílou nebo průzračnou a použít jako Růžové Prasvětlo.

 

BOMBUJ