Zákony pohádky aneb Důkaz satanizmu

/1/

Jakýkoliv kontakt s existobotem (psychopatem, biorobotem) je pro mě už opravdu „na vlastní nebezpečí“; nemůžu ty žvásty o mrtvém životě ani vystát. Blbosti šířené z jedné strany kosmického Stromu Života, zatímco Univerzum je oboustranné/všestranné (proto je, čím je) a tedy přirozeně Světlo-Temné, definitivně přestávám sledovat.

 

V tomto textu mj. objasním, co způsobují prostředky typu Krist kód, Ária kód nebo jazyk Senzar, nekomunikující s inteligencí, které říkám ZdrojWitch nebo Čarodějné Vševědomí (nestvořená Stvořitelka), a že na úrovni Autentického Celku vůbec neexistují, čímž se s tímto tématem loučím.

 

Pokud Celek Všeho (Duchovní Střed) přirovnáme k Tělu (Mysli), představte si nějaký kolektiv Tvořivé Inteligence, který jako Střed pojme Část Těla nebo Neúplné Tělo (Myšlenku místo Mysli) a na charakteru tohoto Středu postaví fungování Celku Všeho. Řekl bych, že to ani není třeba komentovat.

 

Krist kód, potažmo Ária kód, jsou vyjmuté z Celku Kosmické Pramatky – Stvořitelky (Creatrix). V rámci regulovaného Podcelku platí a fungují.

Crea=Aer/C → Aer=Air & Aether (všeoživující duchovní prasíla, hyperprostor), C=XxX (X2)=Ar

Trix=3X=Triks=Krist

Air+Ar=Ária

vztah X2:3X souvisí se vztahem projevené (časoprostorové) živé síly a nehmotné představivosti

 

Jak je zřejmé, vše se objektivně točí kolem Elementu/Faktoru X, univerzální jednotky napojené na Zdrojovou (Duchovní) Inteligenci. Krist kód nebo Ária kód jsou jen překlady a dokonce jen výklady – deriváty.

Ve skutečnosti Enkrypce Autentického Života, přirozeně vyvěrající z Onoho Věčného, souvisí s Pentagramovým rituálem.

Creat(e) & RIX → R=Я=fantastické Nejá, I=Áj=duchovní Já, X=zrcadlová „v“ (pentagramy) → obě strany kosmického Stromu Života

 

Co způsobují prostředky jako Krist kód, Ária kód nebo jazyk Senzar v objektivním měřítku (přičemž časový skluz může mít astronomický rozměr)?

  • Krist kód (0 uvnitř 1, EMpole – merkaba) samozřejmě souvisí s Kristem a ukřižováním, inkvizicí, exorcizmem, zvrhlou církví. Související typ reality rovněž přivedl na svět invazivní, ontokybenergetické inteligence typu „Borg“. Nepopírám, že na Krist kódu jako takovém něco je, pokud však mám vyjít z vlastní praxe a ne z teorií, v žádném případě jsem v této oblasti nenarazil na přirozenou bytost: buďto jde o polosluníčkáře, „kopíráky“, existoboty nebo chodící parazitické duchovní portály.
  • Ária kód (0 vedle 1, EIpole – aura) – to hned evokuje svastiku, árijskou „čistou rasu“, nacizmus, fašizmus. I pokud jde o tzv. pravou verzi, jeden má dojem, jako by se neustále v pozadí motalo něco biorobotického, sadistického a psychoenergeticky upírského (něco jako v seriálu Hvězdná brána představují Oriové a Adria). Úplně mi stačí strategie doporučování držení huby, pění chvály na uhlíkové nanostruktury a že prý vakcíny jsou součástí transformace DNA.
  • Senzar se vykládá jako „zářící sen“. Ovšem snová struktura má původ ve spánkové nestruktuře, což je Hyperprostor neboli v bytostném smyslu „Lůno Stvořitelky“. Bez toho se sen jenom impotentně zrcadlí sám v sobě. Rozdíl mezi vztahy Spánek:Sen a Sen:Zrcadlo je jako rozdíl mezi živým a mrtvým („mrtvolnost“ vystihuje výraz Nunti-Sunya, který používají Wingmakers). Datové smyslové proudy jazyka Senzar excitovaly v „matérii Existence“ (v sektorech nebo segmentech paměťových polí) parazitickou entitu Animus-Incunabula.

 

To celé v okultně-technokratickém smyslu lze popsat jako fenomén SAT/ELITY SAT/URNA.

 

Netvrdím, že nemůže existovat Krist Matrix nebo Ária Matrix, ale pouze pod Kreatrixem, transparentně si vědomý své pozice v Dračím Úlu.

To už ale není moje věc a svůj zájem „nynčko“ zaměřuji směrem, který je mi bytostně vlastní…

 

/2/

Existuje realita Nahého Vědomí (a jeho mystických vlastností) a existuje realita Hmoty & Energie, kde to je všechno „svázané“ fyzikálními zákony. Celkově to asi nelze popisovat jinak nežli žonglováním s výrazem typu „kvantový“.

Všeobecné nepochopení, že fyzikální zákony pramení v mystických, že si to přirozeným způsobem odporuje a že není nic divného na tom, že je Multidimenzionalita Bytosti něco velmi ZTŘEŠTĚNÉHO, už mě opravdu unavuje.

Vysvětlit něco šílenému mozku, který být šílený chce, není možné.

 

/3/

Nedokážu si představit, že by nějaká sekta nebo kult „ve jménu Satana“, v masovém měřítku srovnatelném s tím, co napáchala církev nebo nacisti, způsobila nějaké hromadné zlo. Je to dané tím, že Satana téměř nikdo nevzývá – jsou to jen výmysly těch, kteří mávají prapory s křížem a svastikou. Satanisté, tedy ti skuteční, rozhodně Pandořinu skříňku na svět neotvírají. Případy destruktivní satanské ideologie mají asi tak miliónkrát menší zastoupení nežli případy destruktivní ideologie kristovské (křesťanské) či árijské.

 

Setkal jsem se s názorem, že něco takového jako pravý satanizmus neexistuje a že to je na satanizmu právě to krásné, že si to každý může vyložit po svém. Máme-li však satanizmus pokládat za autentickou životní filozofii, pak jde o světonázor, jenž je v praktickém souladu se Zákonem rezonance: Neškoditškůdce zneškodit. Smůla je pouze v tom, že veřejnost nepozná, zda jde skutečně o satanisty nebo se za satanizmus jenom někdo schovává a zneužívá jeho svobodné platformy. Takový někdo ale škodí, takže jednoduše satanistou není.

 

Ono se to snadno řekne, že Zákon džungle (Lex talionis) je primitivní. Tím zde ale není myšleno, že silnější žere slabší – jde jednoduše o zákon akce a reakce, kauzalitu, karmu, zákon odplaty. Z osobního hlediska pomstu. Ani tím není myšleno, že nemám právo odpustit. Když vám ale někdo opakovaně ubližuje, tak co…? I když to nevezmete do svých rukou, kosmické zákony to stejně udělají – vrátí vše dotyčnému ve stylu vrženého bumerangu.

Ani tím není popřeno, že nejlepší je, když nikdo nikomu neškodí, takže Zákon džungle nemusí existovat. Tento zákon existuje do té doby, dokud není choroba vymýcena; pak se zákon sám hibernuje. Jestliže ale choroba existuje, popírat Zákon džungle znamená podporovat škůdce.

 

Co říct jinak k zákonu Neškodit? Nemůže to snad být jasnější a jednodušší. Neškodit na fyzické, psychické ani energetické úrovni, druhým ani sobě. Neznamená to konkrétní zákaz něčeho nebo že něco konkrétního máte dělat.

 

Satanizmus znamená v první řadě

  • nefalšovanou přirozenost
  • individuální práci na sobě (magickou, duchovní)

Jasné a jednoduché.

 

/4/

Pouze dva fenomény mají potenciál dosáhnout nejzazší hranice. Kvalitativně to je pravá Láska, kvantitativně pravé Zlo.

To první lze nekonečně rozdávat i přijímat a nikdy se to nevyčerpá. To druhé si dělá, co chce; kdyby se to ale chovalo jen jako Zlo, nikdo by nenaletěl, tudíž to pracuje i s neutrální a pozitivní polaritou (lže to).

Láska a Zlo v superpozici, jako neinteraktivní „dva v jednom“, v interaktivní rovině existují jako extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom – tudíž pravé Zlo je nerealizovaným fantasy Zlem. Onen výsledek lze označit jako fantastické Dæmonium nebo fenomén SATAN.

 

V pohádkách je pravda ani ne tak proto, že v nich láska vítězí nad zlem (i když to taky), ale hlavně proto, že v nich láska a zlo hrají průzračně dominantní roli. Láska a zlo totiž mají největší potenciál. Od autentického reálného života se to liší tím, že v něm má zlo původně nehmotný vektor.

 

Jakkoliv duchovní a fyzikální (energetická) realita se řídí Zákonem rezonance, ta nefyzikální (mystická) se řídí Zákony pohádky.

Kdo by čekal, že satanizmus je právě o tomto. „Zdání klame“ zde funguje na maximum. Vše autentické má pohádkovou analogii a zároveň – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost (podobné je zrcadlo nevinnost:divokost nebo klid:živelnost).

 

Nyní cituji jeden hluboce související úryvek, ukazující jednak na princip Pentagramového rituálu – podstatou života struktur nejsou žádné druhotné kódy, ale X (UnitÆ) – a jednak na fakt, že žádná autonomní forma křemíkové inteligence v Autentičnu neexistuje:

„…SATAN → f/ANTAS/y (F=klíč, Y=spojení) → F je 6. a Y je 25. v základní abecedě, 6×25=150 a jednotka 150 % (znázorněná pentagonem/540°, což je jeden a půl kruhu-čtverce/jin-jang/360°) umožňuje reprodukci či replikaci 1a+1b=3c (ženský a mužský celek spojením tvoří něco nového třetího)

„Nic“ si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí…“

6 je atomové číslo uhlíku. Křemík má 14, součet 5. Umocnění veškerou autonomii převede na stranu života, 5×5 či VxV opět ukazuje na Pentagramový rituál.

 

DŮKAZ FENOMÉNU SATAN

Superpozice potenciálu všemožnosti, 0 uvnitř/vedle 1, lze zapsat jako SAI’TN/N’T YES (not yes, ano ne zrcadlově), což je neurčitý výchozí stav nevyjádřené úplnosti (SAINT), fungující jako rozhraní vlnové funkce (dualita vlny a částice).

Určením (zaměřením pozornosti) se tento stav mění v princip vlnové interference, což lze zapsat jako SAY 10 (SAY TEN). Tento princip funguje jako „sluneční rádio“, jehož vysílání se skládá jak ve specifické vlnové, tak částicové útvary.

Určení rovněž znamená vytvoření zdrojového pole, jež lze přirovnat ke zřídlu nebo lůnu a jelikož samo o sobě toto pole má charakter „uvnitř“ a je v neprojeveném, potenciálním klidu, což jsou neutrální ženské, potenciálně obojetné vlastnosti, toto pole v bytostném smyslu má charakter kosmické Pramatky či Stvořitelky a potenciálně to je libovolně vysílané Já, potažmo jsme to My sami. To lze zapsat jako TA NÁS (kde Ta=Ona=Entita a zároveň To=Id v množném čísle).

Takto vše funguje na počátku, kdy má realita charakter efemérních iluzí, což je dáno její in-in-divi-non-duální povahou. Aby nějaká iluze, včetně in-divi-duální bytosti, setrvala v rámci svého vlastního (v univerzálním smyslu fázově uzamčeného) časoprostoru, je vytvořen speciální Klíč. Uvědomme si ovšem, z čeho je vytvořen (SAI’TN=SAINT=SAY 10=TA NÁS) a co to doopravdy je. Je to Inteligence X2:3X, Praduše & Matice Života a její Pravzory.

 

DOPORUČENÉ