Citáty o životě

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ – Linda Dobson

„Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli.“ – Platón

„Pevně věřím, že sebevzdělávání je jediný druh vzdělávání, který existuje.“ – Isaac Asimov

„Je možné naplnit mysl milióny fakty a stále být úplně nevzdělaný.“ – Alec Bourne

„Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.“ – Albert Einstein

 

„Váš život, čas a mozek by měl patřit vám a ne nějaké instituci.“ – Grace Llewellyn

„Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je vzdělávání.“ – David J. Schwartz

„Není žádný rozdíl mezi žitím a učením … je nemožné, zavádějící a škodlivé
přemýšlet o nich odděleně.“ – John Holt

„Věřit si jako rodiče je stejně důležité – a stejně náročné – jako důvěřovat našim dětem.“ – Wendy Priesnitz

„Tajemství vzdělávání je respekt vůči studentovi.“ – Ralph Waldo Emerson

„Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ – Albert Einstein

„Zastávám názor, že nesvobodné vzdělání vede k životu bez naplnění.“ A. S. Niell

„Jako dospělí máme určitou zodpovědnost vůči našim dětem a dětem na celém světě. Je naší odpovědností vytvořit bezpečná, zdravá a uctivá prostředí, ve kterých se mohou děti vyvíjet.“ – Peter Gray

„Vzdělání je to, co člověku zůstane, když zapomene, co se naučil ve škole.” – Albert Einstein

„Člověka nemůžete naučit nic; můžete mu pouze pomoci najít to v sobě.“ – Galileo

„Děti tráví roky v zastaralém vzdělávacím systému, studují předměty, které nikdy nebudou potřebovat, a připravují se na svět, který již dávno neexistuje.“ – Robert Kyiosaki

„Připraví vás škola na vstup do světa práce? Pokud máte v plánu drhnout podlahu nebo montovat plastové hračky celý svůj život, pak ano. Škola vám zlomí ducha, abyste později nebojovali, když se vám v dospělosti neděje nic nádherného. Když na to přijde, škola vás připraví na přijetí jakékoliv práce, kterou nemáte rádi, ať už to je doktor nebo sekretářka. Škola vás však nenaučí, jak najít své vlastní sny a jak je uskutečnit.“ – Grace Llewelyn

„Ještě nevíme, jak by svět mohl vypadat, kdyby děti vyrůstaly bez ponižování, kdyby je rodiče respektovali a vnímali jako normální lidi.“ – Alice Miller

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“ – Alfie Kohn

„Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“ – William Butler Yeats

„Každé dítě je umělec. Problém je zůstat umělcem, když vyroste.“ – Pablo Picasso

„Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty – hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.“ – Peter Gray

„Nemohu nikoho nic naučit, mohu je jen přimět myslet.“ – Sokratés

„Když mi bylo 5 let, moje matka mi vždycky říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život.“ – John Lennon

„Každé dítě, které může strávit denně hodinu či dvě, či více, pokud chce, s dospělými, které má rád a kteří se zajímají o svět a chtějí o něm mluvit, se naučí za den většinou mnohem více než by se naučilo za týden ve škole.“ – John Holt

„Vše, co říkám, by se dalo shrnout do dvou slov: důvěřujte dětem. Nic nemůže být jednodušší a zároveň obtížnější. Obtížné, protože abychom důvěřovali dětem, musíme nejprve důvěřovat sami sobě, ale většina z nás se v dětství naučila, že nám nemůže být důvěřováno.“ – John Holt

„Moje zkušenost s akademickým vzděláním je, že jsem se musel mnohem více soustředit na to, abych se zavděčil určitým lidem, než na to, abych udělal dobrou práci… Okolo 80% úkolů a projektů, které jsem musel na cestě k získání diplomu splnit, nemělo žádnou trvalou hodnotu a soudě podle toho, co denně poslouchám od jiných studentů, si nemyslím, že by moje zkušenost byla ojedinělá.” – Chris Guillebeau

„Po dlouhém životě a třiceti letech v zákopech veřejného školství jsem došel k závěru, že genialita je na každém rohu. Potlačujeme svoji genialitu jen proto, že jsme ještě nepřišli na to, jak řídit populaci vzdělaných mužů a žen. Řešení je podle mě jednoduché a překrásné. Nechme je řídit sami sebe.“ – John Taylor Gatto

„Školy nesouvisejí nutně se vzděláním… jsou to především nástroje kontroly, kde je nutno dětem vštípit určité základní návyky. Vzdělávání je něco docela jiného a ve škole hraje zanedbatelnou roli.“ – Winston Churchill

„Ve státních školách je všechno špatně, je to o strachu, o disciplíně. A fakt, že děti, které by se měly hlavně pohybovat, sedí na zadku šest hodin denně. Je to proti lidské přirozenosti. Proti dětské přirozenosti.“ – A. S. Niell, zakladatel školy Summerhill

„Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to chtějí regulovat a kontrolovat.“ – John Holt

„Úlohou dítěte je žít svůj vlastní život – a ne život, který si jeho úzkostliví rodiče myslí, že by měl žít, ani život podle účelu pedagoga, který si myslí, že ví, co je pro dítě nejlepší.“ – A. S. Niell

„Nikdy jsem nedovolil, aby mi školní výuka narušovala mé vzdělávání.“ – Mark Twain

„Se znalostmi je to jako s mlékem. Mají záruční dobu. Ale dnešní svět se mění tak rychle, že mnohé znalosti, které se naše děti učí, jsou už dávno po záruce. Pili jste někdy zkažené mléko? A teď si představte, že vás do toho někdo dokonce nutí.“ – Tomáš Hajzler

„Co jsem zatím viděl, ve škole … jsou zaměřeni na vymazání individuality.“ – Franz Kafka

„Čelíme paradoxnímu faktu, že výuka se stala jednou z hlavních překážek inteligenci a svobodě myšlení.“ – Bertrand Russell

„Člověk, který přestane studovat jen proto, že dokončil školu, je navždy a beznadějně odsouzen k průměrnosti, bez ohledu na jeho povolání. Cesta k úspěchu je cestou neustálého získávání nových znalostí.“ – Napoleon Hill

„Asi je to tím, že téměř všechny děti v současné době chodí do školy, kde je pro ně všechno zařízeno, že se zdají tak marně neschopné vytvořit své vlastní myšlenky.“ – Agatha Christie

„Gramotnost je formou otroctví, dokud čtenář nepraktikuje systematickou formu kritického myšlení.“ – Richard Grove

„Každý jsme nadaní. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.“ – Albert Einstein

„Pravdou je, že školy opravdu nevyučují nic, kromě toho, jak poslouchat příkazy.“ – John Taylor Gatto

„Škola je reklamní agenturou, která vás přesvědčuje o tom, že potřebujete společnost takovou, jaká je.“ – Ivan Illich

„Nenáviděl jsem každý den a lituju každého dne, který jsem strávil ve škole.“ – Woody Allen

„Dítě, jehož život je plný výhružek a strachu z trestu, je uzavřeno v raném dětství. Neexistuje způsob, jak by mohlo vyrůst a naučit se převzít zodpovědnost za svůj život a za své činy. A co je nejdůležitější, neměli bychom předpokládat, že podřízení se výhružkám naší nadřazené moci, je prospěšné pro charakter dítěte. Není to totiž prospěšné pro nikoho.“ – John Holt

„Je velmi vážnou chybou domnívat se, že radost z pochopení a zkoumání může být prosazována prostředky, jako je nátlak nebo pocit povinnosti.“ – Albert Einstein

„Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?” – Murray N. Rothbard

„Je-li znárodněn vzdělávací systém a stanou-li se z učitelů státní zaměstnanci, získají přirozeně učitelé silný motiv stranit státu, kdykoli je to jen možné. Učitelé se stávají nástrojem státní propagandy… a je běžné, že tvrdí, že školy by měly vychovat ze studentů správné občany.“ – Randall G. Holcombe

„Vlády států nechtějí populaci schopnou kritického myšlení. Chtějí poslušné pracovníky, lidi dostatečně chytré na to, aby dokázali ovládat stroje, a zároveň dostatečně hloupé na to, aby pasivně akceptovali svou situaci.“ – George Carlin

„Nemoc moderního světa je mnoha způsoby školou vyvolaná nemoc. Právě ve škole se většina lidí naučí očekávat a akceptovat, že je nějaký odborník vždy může zařadit do nějakého žebříčku či hierarchie. Ve škole se setkáváme, zvykáme si a učíme se víru v úplně ovládanou společnost.“ – John Holt

„Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.“ – Lew Rockwell

„Miloval jsem učení – to, co jsem nenáviděl, byla škola. Chodil jsem za školu, abych se něco naučil.“ – Eric Jensen

„Inovátoři a kreativní géniové nebudou nikdy vychováni na školách. Protože jsou to přesně ti lidé, kteří odmítají to, co je na škole učili.“ – Ludwig von Mises

„Jak to, že lidé, kteří mluví o tom, že byste měli posílat své děti do státních škol kvůli tomu, aby se tam naučily společenským dovednostem, nikdy nemluví o úžasných vztazích, které si lidé vytvoří ve vězení?“ – Stefan Molyneux

„Otevřený útlak má většinou velmi krátkou životnost. Když jsou všude postavena vězení a naplněna lidmi, revoluce začne být nevyhnutelná. Avšak útlak může pokračovat do nekonečna, pokud jsou vězení postavena někde, kde nejsou vidět; v myslích lidí. A to je státní školství.“ – Brett Veinotte

„Jeden z mých kolegů učitelů tomu říká „bulimická metoda vzdělávání.” Asi víte, co myslím. Nacpeme jim do chřtánu mraky faktů, pak je všechny u zkoušky vyzvrací a nikoho to intelektuálně neobohatí.“ – Stuart Firestein

„Chodila jsem pouze do státních škol … a můžu upřímě říct, že kdybyste mi v den promoce dali test z historie, přirodopisu nebo matematiky, v žádném případě bych ho úspěšne neabsolvovala – přestože jsem tomu v době, kdy mě to učili, úplně rozuměla a dokonce jsem z toho měla dobré známky.“ – Jessica Bowman

„Nemám ráda studování. Nesnáším studování. Mám ráda učení. Učení je nádherné.“ – Natalie Portman

„Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.“ – Henry David Thoreau

„Do této chvíle se lidská historie opakuje ve smyčce. Je to pokračující příběh o tom, jak malá skupinka lidí ovládá velkou skupinu lidí, pomocí strachu nebo násilí, čehož je dosahováno udržováním většiny lidí z velké skupiny relativně ignorantskými a beznadějně závislými na údajném vůdcovství menší skupinky. Je to hra na dravce a oběti, a státní školství je jen jedním z novějších nástrojů dravců.“ – Brett Veinotte

„Pokud bych měl uvést nějaké všeobecné pravidlo pro žití a práci s dětmi, bylo by to toto: vyvarujte se dětem říkat nebo dělat to, co byste neříkali ani nedělali dospělému, na jehož dobrém mínění a náklonosti vám záleží.“ – John Holt

„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“ – Alvin Toffler

„Všeobecné státní vzdělání je pouze výtvorem, jehož účelem je vymodelovat lidi tak, aby byl jeden přesnou kopií druhého: a vzorem, podle kterého je modeluje, je ten, který vyhovuje převládající moci ve vládě, ať už je to monarcha, aristokracie, nebo většina žijící generace; úměrně tomu jak je efektivní, ustavuje despotismus nad myslí, která vede přirozenou tendencí k nadvládě nad tělem.“ – John Stuart Mill

 

Převzato od kamaráda z facebooku.