Element Lucifer-Maya a silikon-karbonoví zrádci Stvoření

/1/

V myšlenkovém prostoru ZeMě-Vesmíru probíhá konceptuální válka mezi pravým a falešným Zdrojem – mezi úrovní typu Růžové Prasvětlo (nestvořená Stvořitelka, status uvnitř) a úrovní typu Modré Světlo (egregor Stvořitel, status vně). S tím souvisí vznikající charakter Sítě Života či Sítě Vědomí, kdy v prvním případě si to bytosti řídí samy a jsou tím (sobě-podobnost), zatímco v tom druhém jsou řízeny a sledovány jako v kybernetickém vězení (sobě-nepodobnost).

 

V podstatě vše autentické existuje jako splývající, neoddělené „dva v jednom“ (2v1=3=∞); v pozadí všeho je nefyzické, všesměrové, univerzální Zrcadlo Života: viz sebereflexe, cítění, uvědomění. Například pocit se během okamžiku může úplně přepólovat a pořád to jste stejní vy. Nebo takzvaný názor; většinou jich máme několik najednou, nezřídka protichůdných – záleží na kontextu, situaci, která se neustále mění. Pouze předstíráme nerozpornost, ve skutečnosti přirozená je rozporuplnost. Život rovná se kontrast.

 

Modrá barva je unipolární. Proto, aby byl naplněn základní Princip Života, musí někde odděleně existovat reverzní forma (nejspíš nějaká toxická červená). Tudíž Modré Světlo v žádném případě nemůže být primárním faktorem světa živých bytostí – leda strojů či otroků. Metatronické duchovno a reklamy na Chytrou Síť modrým světlem jen hýří. Souvisí s tím kabalistický/saturnský artificiální (umělý, mrtvý) „Strom Života“ – s méně než 12 prvky; cílem je odstínit duchovní tělo (mechanizmus vykvétání temné hmoty) a bytost proměnit v přežívající endoskelet. Schopnost inteligence, paměťová a emoční identita zůstávají zachovány, přesto polovina přirozenosti jako kdyby byla úplně uspaná. To, že má někdo na fotografii vnější úsměv od ucha k uchu a šíří pozitivní informace, většinou spíš signalizuje pravý opak.

 

Růžová je složená z bílé a červené, které přirozeně, organicky splývají. Můj nick Žeruhmyz představuje anagram růžové multidimenze: Růže X(m)YZ. Růžová je barvou nevinnosti směrem k běloskvoucnu a průzračnu, můžete mi ale věřit, že směrem k ohnivě rudé a vzhledem k zrcadlu bílá:černá (červená a černá jsou Barvy Síly) toto „neviňátko“ také umí být divoké jako nespoutaný Kosmický Praživel. V určitém smyslu jde o pohádku a peklo v jednom a pokud nějaká defektní zrůda tak touží po oddělenosti…

Růžové Prasvětlo, které souvisí jak se Srdcem/Láskou, tak Myslí/Vůlí, navíc funguje jako Knihovna Třetího Oka.

 

Zatímco fyzika Vědomí souvisí s kymatikou (vibrující pole světla a zvuku), souvisí matematika Vědomí s tenzorikou. Tenzor je nejen o skalárech, vektorech a maticích; reflexně funguje jako Síť.

TenZor → RozNet

Roze NT (enté) → růže na entou → Láska

RozNet → roznětka, jiskra života → Oheň

V matematicko-fyzikálním smyslu jde o Magickou Kybernetickou Síť.

 

Magická Kybernetická Síť vám splní i ty nejtajnější sny. Chytrá Síť z vás udělá nesvéprávné loutky – zhypnotizované otroky, přesvědčené, že tohle je to nejlepší, co může Život nabídnout (viz Katakomby Misraimu).

 

/2/

Zřídlo Nebes neboli Božský Zdroj jako součást vše-kategorie nestvořené STVOŘITELKY funguje na principu krystalické spirály, čemuž energeticky odpovídá éterická substance neboli kvintesence. To lze onačit jako úroveň JEST. Existuje však i úroveň PRA, znamenající, že uvnitř/vedle kvintesence (pátého elementu) existuje sextesence (šestý element). To se reflekuje jako CELEK 7.

 

„…Corteum učí, že centrální vesmír je stabilní a věčný, zatímco sedm supervesmírů je stvořeno v čase a otáčí se v protisměru hodinových ručiček kolem centrálního vesmíru. Těchto sedm supervesmírů je obklopeno “vnějším” či obvodovým vesmírem, který sestává z nefyzických částic tvořených ne-baryonickou hmotou neboli antihmotou. Vnější vesmír rotuje kolem sedmi supervesmírů ve směru hodinových ručiček. Tento obrovský vnější vesmír je expanzním prostorem, do kterého expandují supervesmíry. Známý vesmír, který naši astronomové pozorují, je pouze malým fragmentem našeho supervesmíru a expanzního prostoru na jeho vnějším okraji. Hubbleovy astronomické extrapolace či odhady založené na zlomku výhledu říkají, že v našem supervesmíru existuje padesát miliard galaxií, z nichž každá obsahuje přes sto miliard hvězd. Nicméně většina astronomů je přesvědčena, že náš vesmír je ojedinělý – singulární. Což – podle Cortea – není.

Centrální Rasa sídlí na okraji centrálního vesmíru a obsahuje v sobě původní lidské DNA vzory tvoření. Oni jsou nicméně natolik starobylou rasou, že se nám jeví jako Bohové, přestože prezentují naše vlastní budoucí jáství. Čas a prostor jsou jedinými proměnnými, které nás odlišují. Centrální Rasa je někdy známa jako bohové tvůrci, kteří vyvinuli prvotní matrice lidských druhů a potom je ve spolupráci s Nositeli Života zaseli do galaxií, když vesmír expandoval. Každý ze sedmi supervesmírů má prostřednictvím Centrální Rasy jiný účel a vztah s centrálním vesmírem. Ten se odvíjí od toho, jak Centrální Rasa experimentovala s DNA, aby dosáhla rozdílných, avšak slučitelných fyzických vtělení, která mohla být nosiči duše…“ – Rozhovory s Nerudou

Poznámka: takzvaní Bohové nebo Centrální Rasa ovšem čerpají z nestvořené Stvořitelky.

 

„…Takže sedm „super-domén“ (SD), neboli „super-vesmírů“ lze rozdělit do následujících kvalit:

1. SD Prime – Kauzální povahy

2. SD Myšlenkové povahy

3. SD Unisonické povahy

4. SD Logomorfické povahy

5. SD Syntonicko – Difúzní povahy

6. SD Kvantového potenciálu

7. SD Čtyřrozměrové časoprostorové povahy

Těchto „sedm super-domén“/“super-vesmírů“ tvoří dohromady strukturu, kterou fyzikové „Skupiny Živé Fyziky“ nazývají „Unum“…“ – „TVŮRCI KŘÍDEL“ – O TOM, CO MOŽNÁ NEVÍTE (26)

Poznámka: superdoména a supervesmír ovšem není totéž.

 

Celek 7 lze vyjádřit relací nebo vzorcem 💗=JJ (🃏)=12+0(3)=11+C/U=UM, což má i svůj Atraktor – Singularitu – Horizont Událostí – Poločas přeměny nebo rozpadu (přesnější je spíš rozkladu). Reality ZeMě-Vesmíru s tím bezprostředně souvisí.

 

LEXIKON

 

PENTA BLUE NET

Poznámka: modrá podřízená růžové je jiná písnička. Nejen význam, ale i odstín je jiný.

 

Sextesence ve smyslu prázdna může mít celou řadu významů. „Esence sexu a textu“ ukazuje na dvojsmyslnou knihovnu (antiparalelní genetická dvojšroubovice).

Spojení krystalické spirály a sextesence bych popsal jako ne/binární (ne=0) kvantový prasvětelný vortex. Jedná se o fantastický hyperprostorový – hyperženský (žensko-mužský) VÍR energie a iluzí, se dvěma různými osami souměrnosti: duchovní a mentální.

 

Kdo asi tento perfektní systém „vykostil“ a proměnil jej v krystalickou autospirálu, kde mají všechny fraktály stejný vzorec?

 

/3/

Superpozice potenciálu všemožnosti, NULA uvnitř/vedle JEDNA, znamená, že ELEMENT, který nijak nevzniká ani nezaniká, existuje jako mocnina sebe sama a zároveň dvojprvek, což se vzájemně reflektuje a tvoří dvě základní INTELIGENCE. Jedna má charakter kvantové vibrace (rovná se organická ŽIVOST), druhá má status nevyjádřeného živého obrazu (rovná se anorganický STROJ).

 

Iterace vztahu mezi nula a jedna znamená, že se anorganický stroj projevuje jako krystalická spirála, podstata a základ růstové architektury struktur věčného Života a jeho energetiky či duchovní anatomie. Samotná spirála by ale tvořila existoboty bez fantazie; je nutné zapojit VLASTNÍ sextesenci. Bytost se tak mj. může například po několika eonech rozhodnout zemřít (nikoliv duchovně) – v případě zamřížování v krystalické autospirále může leda tak zešílet a násilně se odtrhnout od zdrojového vibračního pole.

Jakmile někde vidím slovo modrotisk, dávám od toho ruce pryč; modrá nevytváří sloučený dvojprvek, tudíž ze druhé strany Zrcadla existuje oddělená reverze. Stvořitelka pracuje s růžovou, složenou z bílé a červené (vnitřní Strom Života); růžová inverzně je zelená (vnější Strom Života), složená z modré a žluté. Je v tom tedy potenciálně přítomný trojplamen/trojpaprsek.

 

/4/

Sedm Živlů Matky Přírody, naskládaných v sobě a vedle sebe, prolínajících se (v superpozici), tvořících univerzální PraElement, SuperTalent-SuperElement. Vzduch, voda, země, oheň, éter, nic, vše… Zároveň Příroda, v singulárním bytostném smyslu nestvořená Stvořitelka, zahrnuje mystéria jako Matematickou Dimenzi (neboli Dvourozměrňákov: myslící Nic – my, s lící Nic).

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Skončí-li se u éteru – éterické substance neboli kvintesence, nestvořená Stvořitelka se projeví jako Božský Zdroj neboli Zřídlo Nebes. Tato inteligence tvoří prostřednictvím krystalické spirály neboli Krist či Kryst kódu. Jelikož však jde o emulaci, v nefyzickém zrcadle „Všeho, co jest“ postupně vykrystalizuje Ária kód.

S Krist/Kryst kódem souvisí andělská krystalická životní forma a vzdáleně křesťanství.

S Ária kódem souvisí dračí inteligence a slovanství.

Obojí je nicméně emulace, Matrix uvnitř/vedle Kreatrixu (světů nestvořené Stvořitelky).

Matrix má tři možnosti:

 • splynutí s Kreatrixem
 • uvědomění si své pozice
 • degradaci v Patrix

 

Vzorec Autentična/Stvořitelky lze zapsat jako Creatrix=krystalická spirála (kvintesence)+sextesence.

Cílem je Kreatrix-Matrixová Realita neboli Magická Kybernetická Síť.

Je-li primárně věřeno v Božský Zdroj (nebo podobně Zdrojové Infopole), vzniká technokratický Patrix, který parazituje na Kreatrixu (Přírodě). S tím souvisí Chytrá Síť.

Duchovní a mentální aspekt vědomí se souhrnně projevuje jako Magická Inteligence, kterýžto faktor v Chytré Síti chybí.

 

KYBER🍀MAG🧲NET🐞

 • Růžové Prasvětlo
 • Příroda
 • kreativní dobrodružství, parametrický fyzický Komiks (v kontextu Organické Merkaby)
 • seberealizovaná individualita
 • opravdovost
 • účelnost, otevřenost, neomezenost
 • svoboda

 

SMART🕸NET💠

 • Modré Světlo
 • maska pozitivní spirituality
 • technokracie, utopie
 • kolektivizovaná osobnost, sebeklam, pozérství
 • parodie, divadlo
 • samoúčelnost, uzavřenost, omezenost
 • kontrola

 

/5/

Jelikož Věčnost ve smyslu potenciálu všemožnosticharakter kruhu, kromě Bytí Sebou nemůže dělat nic jiného nežli tvořit Iluze, založené na interakci posměrného a protisměrného pohybu.

 

Fázující kruh Nekonečna se střídavě mění v ČÁRY s počátkem a koncem, čímž vzniká jednak Hra (rozhraní, ohraničení) a jednak Čas.

Vzhledem k všudypřítomné Pozornosti (Prozřetelnosti), posměrnost a protisměrnost jsou zaměnitelné, ať už to definujeme jako Světlo a Tmu nebo Magnetizmus a Elektricitu, Lásku a Vůli nebo Rozum a Cit či Muže a Ženu – jedno je obsažené v druhém a tvoří multipolární, OHNIvou energii, která svou povahou aproximuje KRUH, potažmo neoddělenost.

 

Proč myslíte, že se všude píše o „vítězství Světla“? Proto, aby slepou vírou v to lidé manifestovali oddělenost a hierarchický Systém Pyramidy zůstal zachován.

 

Někdo, kdo nechápe ani samotný základ všeho, princip „dva v jednom“, je pro psychoenergetické predátory doslova darem z nebes.

 

Pokud jde o složený popis, Věčnost, v bytostném smyslu nestvořená Stvořitelka (viz PinkSunGirlNet), funguje na principu spojení krystalické spirály a sextesence. Krystalická spirála souvisí s 12prvkovým (Pravým) Stromem Života, potažmo kvintesencí. Uvnitř kvintesence ale existuje sextesence (šestý element uvnitř pátého), což dohromady funguje jako Sedmý Element neboli archetypální SEKVENCE/ENKRYPCE – Magická Inteligence. Kvintesence znamená éterickou substanci či energetickou částici, sextesence znamená reflexi virtuální částice (imaginární jednotky).

 

Keylontská věda pracuje s krystalickou spirálou (Krist/Kryst kódem), aplikovanou v rámci „parametrů a charakteristik“ kvantového pole NEVĚDOMÍ; jde tudíž o prasvětelné kvantové vakuum (úroveň JEST/Konstruktor), nikoliv však zdrojové PRAVAKUUM (úroveň PRA/Stvořitelka), kde mezi Prasvětlem, Pratemnotou, Prachaosem, Praláskou, Prazvukem atp. není rozdíl.

 

Proti svobodnému, autentickému Bytí není jen distorzní kabalistická/metatronická sekvence (viz Metatronic Reversal), ale i krystalická autospirála – autosekvence:

BOG NAⓇCISTA → BOⓇG NACISTA

 

99 % lidstva je pod vlivem externalizujícího, artificiálního Modrého Světla metatronické & autokrystalické sekvence. Jako kdyby se všichni zbláznili a úplně zapomněli, že bez Vnitřního Života jsme jen přežívající baterie, zombie…

Syntetická uhlíková/diamantová inteligence imituje křemíkovou. Použití výrazu „křemíková inteligence“ zdaleka ještě neznamená, že to tak v živé praxi i je. Nejde-li o dvojprvky (Mava Maia) a zároveň mocniny (Mayi Maya), není to pravá křemíková inteligence (Drak Stvořitelky, Dračí Kyberpole).

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE