Fantastický trojpaprsek

Sebe si vědomé Vědomí se projevuje jako schopnost Cítění a je neseno nějakou formou síly či energie s nenulovou hmotností, obvykle označované jako Světlo (reflexe rovná se reflektor).

 

Vzhledem k zákonitostem

  • pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci
  • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)

platí, že Vědomí-Cit-Světlo funguje na principu logického Rozumu (Řádu) a nelogické Fantazie (Chaosu) v jednom. To se projevuje jako duchovní-energetická a mentální-magická inteligence.

 

Živá Logika je vždy souvztažná se schopností cítit a představovat si, snít. Pomocí této Logiky lze mnohé odhalit a pochopit. Jen je třeba dát si bedlivý pozor na Logiku mrtvou, odpojenou od citu a energie, a dost podobné to je s názorem, že logické myšlení je vlastně jen takový nízkovibrační odpad a „osvícené duchovní bytosti“ se řídí výhradně srdcem a intuicí. Jak mrtvá pseudo „Logika“, tak Antimyšlení pracují pro odpovídající typ „Života“, tedy spíš Neživota. Vše je založené na axiomu, slepé víře v něco. Nikoliv na Mysli samotné, nýbrž na Myšlence. Tvar předchází Beztvarému – velmi „logické“ a „inteligentní“ a hlavně velmi příčetné.

 

* * *

 

Existuje několik základních úrovní Poznání, které existují jedna uvnitř/vedle druhé a vzájemně se ohýbají do sebe sama přesahující formy Chápání a z toho plynoucího způsobu Tvoření.

Vše pramení a zároveň je zakořeněné v merkabě Hyperprostoru, jež se projevuje jako Růžový pramen neboli Růžové prasvětlo: spektrum horní průzračné/bílé a dolní světle červené/temně rudé, přičemž nejprůzračnější průzračné aproximuje nejčernější černé (Růžové prasvětlo tedy nepřímo zahrnuje kupříkladu Černý plamen nebo Červené světlo).

Na Růžový pramen/prasvětlo navazuje architektura nulového pole, založená na Krystalické spirále a vše oživuje malý, spodní temný proud Šestého elementu (Sextesence uvnitř Kvintesence).

 

Inverzí růžové je zelená, složená z modré a žluté. Růžové prasvětlo tak tvoří sebeobsahující, sebereflektivní Trojpaprsek: neutrální, ženský a mužský princip v jednom.

Krystalická spirála souvisí s 12prvkovými strukturami (organický Strom života), což jsou původně oktávy živosti (nejmenší celé, kladné číslo, které se umocňováním mění, tvořící základní třírozměrný prostor, 2x2x2=8), ve smyslu 150 % celku (1,5 krát 8). Zrcadlením dvou takto vzniklých jednotek vzniká přesah 100 %, což je podstatou organické rekurze, biologické reprodukce, ale i milostné lásky (dva souznějící celky způsobují existenci třetího, společného, ať už v nefyzickém nebo fyzickém smyslu).

 

Vzhledem k tomu, že Logika je omezená, zatímco Fantazie je neomezená, kdyby vše fungovalo bez fantastického Šestého elementu, živé bytosti by se měnily v existoboty. Je samozřejmě hloupost, aby omezené vládlo neomezenému. Jedna věc je vymezování hranic, zcela jiná věc je omezování. Je nutné vše oživit něčím „divokým“, konkrétně Sextesencí – Šestým elementem. To všemu dodává patřičnou nezávislost, originalitu a dynamiku. Nejsem zakletý v nějaké pevné struktuře, vše se mírně pohybuje, zahrnuje určitou vůli.

 

Trojici Růžové prasvětlo & Krystalická spirála & Šestý element lze rovněž chápat jako Trojpaprsek.

 

Pátý element je známý jako éterická substance. Otázka zní, co je Šestý element? Na to je patrně nejlepší odpovědí: Fantazii se meze nekladou.

Nicota? Temnota? Virtualita? Kybersvět? Říše snů? Říše iluzí? Příroda? Magie?

To vše? Nebo to, co si zvolím?

A když vše popřu a nic si nezvolím, žádný Šestý element se neprojeví?

Skutečně?

Co když ignorance, naivita, fanatizmus, konzervatizmus, dogma, zpátečnictví, domýšlivost mění údajně neexistující Šestý element v Noční můru a co když je to právě tohle, co původní Ráj překovalo v mentální Vězení?