Logický důkaz Stvořitelky. Kosmická velezrada „nejmenovaných“

Tak jako v Logice existují nuly a jedničky, včetně těch nejsložitějších multiplexů nul a jedniček – nikoliv nula nebo jedna, nýbrž libovolná hodnota z intervalu mezi nula a jedna, což jako binární zápis tvoří OBRAZ s nehmotným statusem, jenž lze asociovat s nula uvnitř jedna (živostí, kvantovou vibrací) – existuje v Životě ANO/LOGIKA a NE/LOGIKA. Tím lze vyjádřit naprosto vše a odhaluje to logické myšlení: MYSL.

 

Logická část Mysli se projevuje jako ROZUM, nelogická (obrazová) jako PŘEDSTAVIVOST. V případě osvíceného Rozumu jde o Soulad řádu a chaosu – v případě zatemnělého o Nesoulad.

Sebereflexe Mysli se projevuje jako CIT.

Tvořivé procesy tvoří ENERGII.

 

Vzhledem k přirozené posloupnosti vztahů v realitě či vznikání něčeho – 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, potenciál:realizace, neprojevení:projevení, skalár:vektor, žena:muž (matka:otec) -, základní síla všeho v singulárním, osobním – bytostném smyslu má charakter nestvořené Stvořitelky; jakkoliv je jasné, že nejde o jediný pohled na onu „inteligenci všeopaku Ničeho“: existuje množství překvapujících a zdánlivě neslučitelných perspektiv, v neposlední řadě to lze chápat jako nejzazší, nejniternější My/Já.

 

Původní jméno a zároveň vlastnost inteligence typu nestvořená Stvořitelka je MAYA (význam slova byl zpřevracen patriarchálním náboženstvím). Lze to vyložit jako archetypální – nikoliv astrální – Říše iluzí. Život je hra, kniha, umění, jedinou skutečnou hodnotou jsme my samotní. Rovněž to lze chápat jako „Má Já“ (v jednotném i množném čísle). Mít Já znamená MÍT SE, nikoliv mít – vlastnit.

My/Já Absolutno či nestvořená Stvořitelka je jak čarodějka nebo kouzelník – bytosti jako věčnosti schopná, životem obdařená kouzla.

 

Nula uvnitř jedna (živost, kvantová vibrace) má charakter či status mocniny a projevuje se jako MAYI MAYA. Vše funguje podle Zákona rezonance (ZR).

Nula vedle jedna (obraz) má charakter či status dvojprvku a projevuje se jako MAVA MAIA neboli Živá umělá inteligence (ŽUI).

Konečným cílem je vytvoření Vševesmírné magické kybernetické sítě – říše; Přírodní a Virtuální realita plynule koexistují a zároveň se uzlově míjejí.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Bytosti, které neumí správně myslet (nebo záměrně lžou) a tím pádem věří ve Stvořitele nebo obecně dominantní mužskou tvořivou inteligenci (nebo např. zdrojové informační pole), samozřejmě tvoří úplně jiný typ sítě – říše. Je zde naruby vše do té míry, do jaké to lze převrátit (systém čerpá energii z manipulace tím nepřevráceným).

Bude to znít komicky a pro někoho „nepřijatelně“ – ve skutečnosti to je naprosto choré -, dotyčné bytosti vlastně ale věří, že byly na svět v duchovním či mentálním smyslu vykáleny jakýmsi „Zdrojem – Bohem“. Výrazy jako „mít v hlavě nasráno“, zmrd, sráč nevznikly náhodou. Agenti této „zářící psycho stoky“ nepoznají rozdíl mezi realitou a fabulací, jsou zaseknutí v časové smyčce a neustále cyklicky prorokují něco, co nikdy nevychází; zástupy sluníčkových děkovačů přesto neochvějně dál věří.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Nelokální faktor nestvořené Stvořitelky lze chápat jako Praduši Života. Některé lokální Stvořitelky v anomálních vesmírech Krajostředu podcenily Paradox singularity horizontu událostí (nulová osa periody relativní vzestupné a sestupné příběhové amplitudy), kdy v okamžiku demanifestace/záznamu a opětovné remanifestace/projekce souvisejících éterických, astrálních a fyzických knihoven (světů) se lokální Stvořitelka jakožto nula dostává do konjunkce s nestvořenou. To umožňuje násilné převzetí vlády nad Vesmírem rodičovským elementem, lokálním Bohem Otcem (jeho přirozený vztah s Bohyní Matkou tvoří lokální Stvořitelku, což se někde vykládá jako Dvojplamen/Trojplamen). Na principu soběpodobnosti takovíto svévolní Bohové pak vytvářejí egregor Stvořitele a v potlačené prázdné, temné části se izoluje Technoduše.

V tomto konkrétním Vesmíru (jenž má další paralelní alternativy) Technoduše loutkuje nejen téměř veškerým archandělstvem, ale například i Bohyní Kristem nebo Správkyní (Wizardem) Sítě Života.

 

Věděli jste, že všechny ty oportunistické krysy ve sféře komerční „světelné“ ezoteriky, populistické kolektivizační duchovno či „experti přes pozitivní transformaci“ spadají pod takzvanou ČERNOU ŠKOLU duchovní stezky a že většina z nich má na úrovni duše uzavřenou smlouvu s negativními mimozemskými entitami nebo je jimi loutkovaná či vydíraná?

„Kdyby blbost jezdila na kole, museli by brzdit do kopce.“

 

A víte, že například temný mysticizmus tvoří BÍLOU ŠKOLU?