Maskoti sebeklamu

„Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“ – Mark Twain

Při zpětném čtení svých textů, když to srovnám se všeobecně uznávaným světem „Boha/Krista/Světla & andělského nebe“ a vcítím se do jedinců, kteří po tisíce životů věří ve zmíněné, jsem opravdu zvědavý, zda je vůbec možné, aby si uvědomili, že jde o EXTERNÍ DUCHOVNO – Egregor Modrého Patriarchátu neboli PATRIX (nestvořená Stvořitelka tvoří Kreatrix/Přírodu a Matrix/svět tvořivých Vědomí).

 

„…Pokud někoho, kdo je zakletý v „zářícím bludu lásky a dobra“, konfrontujete s myšlenkou inteligence typu Stvořitelka, jež je absolutní Láskou a Prázdnotou a Temnotou (Říší Iluzí) v jednom, a teprve Hra Zvuků (Vrstvení) tvoří Světlo – pomyslí si, že vás na něj poslalo samo peklo…“Stvořitel – Bůh Světla, největší lež světa

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Multidimenzionální realita Patrixu existuje, funguje a má své vibrační vzorce (kódování) jako jakákoliv jiná. Až na to, že je žije z oddělenosti. Bůh/(z)Vůle/Světlo/Čas/Vlnění (projekční, elektrická Bílá Díra) svou „zrcadlovou součást“ víceméně jen využívá a používá, předstírá „alchymickou svatbu“ – ve skutečnosti ale totálně odmítá VNITŘNÍ SPOJENÍ, které by znamenalo ztrátu nadvlády (pohodlného života na úkor druhých). Druhá polovina, Bohyně/Cit/Temnota/Prostor/Částice (gravitační, magnetická Černá Díra), se tak obrací k nestvořené či nějaké lokální Stvořitelce.

 

Časový faktor oddělený od prostorového vede ke vzniku fantomové Černé Díry – Antiprostoru se statusem singularity (normálně má plurální charakter). Falešný Bůh/Božstvo se nakonec „paktuje“ s entitou kolektivního nevědomí, která se projevuje jako technokratická paměťová inteligence (parazit, predátor). Srovnejte si reklamy na Chytrou síť a sféru metatronické ezoteriky – „pozitivního, světelného duchovna“. Ani jedno nemá žádný skutečný vnitřek. Vše se odehrává v neexistující budoucnosti, ve virtuální, digitální rovině.

 

Schopnost inteligence a emoční a paměťová identita zůstávají zachované; dokážete si však představit, že by se na poli umělé inteligence či „modrého duchovna“ odehrálo něco živelného, divokého, dvojsmyslného, dobrodružného? Něco naprosto mimo lineární, duchovní či systémovou logiku?

Ať si ptáci zpívají, lesy šumí a potoky zurčí v magickém východu slunce, ať si kytky voní a koření se rozplývá na jazyku… – šílený „machine head“ věří ve vzestoupené mistry a galaktická světelná společenství: „smrt nudou“ pro každého, kdo žije a cítí, pro asimilovaného idiota vrcholná rozkoš.

 


Bohyně obrácená ke Stvořitelce, to kromě Univerzálního řádu Přírody znamená například pohanství nebo čarodějnictví. Už sice nežijeme v době inkvizice a exorcizmu, nicméně fanatická víra ve Stvořitele, náboženské dogma, „abrahámovská zvůle“, klerofašizmus apod. jsou stále silně přítomné.

Je třeba vytáhnout trumfové eso a nejlépe přímo žolíka samotného.

 

Eso=Ace (A)=1 nebo 11

Žolík=Jolly Joker=15 (binárně 1111, několik es, AA)

NebESA, SlovESA, TělESA → Éter, Astrál, Hmota/Příroda

Svaté Uvnitř=St. „In“=Stín

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Proti fenoménu 🥀SATANA🦎 „modří technokrati“ aplikují model SAT🧛ELITY SAT⚱URNA.

 

„…A tak přestože výraz Satan ve smyslu „dva v jednom“ vyjadřuje takové věci jako „pravda, autentické; nekonečno“ (SATya ANanta), „podstata, esence, duše, duch, první; štěstí“ (SATtva ANanda) nebo „věčné“ (SAnaTANa), dějí se takové absurdity, jako že lidé – jako naprogramovaní roboti – výrazem Satan označují ty nejhorší možné projevy…“Zřídlo časů