Nebezpečná Čarodějka

(1)

Dokonce ani prvotní věčná Bytost a Svět v jednom není vševědoucí a zažívá nekonečné dobrodružství. Co platilo ve vesmírech Středokraje a drželo vše v mezích rovnováhy, nemá již ve vesmírech Krajostředu dostatečnou razanci. Kupodivu, přesto, existuje něco, co platí univerzálně – a tím něčím je Červené světlo.

 

Organické, hřejivě svítivé Červené světlo jako vášeň, vůle a SÍLA LÁSKY; jsi-li hodná/hodný, doslova Život sám…

Plazivé, chladně temné Červené světlo jako fantasy Zlo; jsi-li zlá/zlý, roztříštíš se jako zrcadlo…

 

Dva fenomény mají největší moc: na úrovni energie (síly) to je Láska, na úrovni fantazie (nehmatatelna) Zlo. Je rozdíl mezi archetypem Zla a vůlí ke Zlu. Zlo nemá žádnou vlastní podstatu. Něco reálně zlovolného může vzniknout pouze vinou chyby na straně Lásky (nevědomost, domýšlivost, zapomnění).

Mystérium Lásky a Zla jako takové existuje mimo svět interakce. Na interaktivní úrovni se reflektuje jako – Lásku zahrnující – extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom.

Vesmíry Středu jsou z 99 % o Lásce. Jsou to vesmíry klidu, humoru a radosti. Bytosti si jako čarodějky a čarodějové hrají s prchavými iluzemi. Vše je téměř nehmotné.

 

Jaké to jen asi je ve světech se silnou gravitací, světech těl z masa a kostí, na samotném Kraji?

Zde je jedinou šancí praktické pochopení rozdílu mezi pravé Lásky schopným archetypem Zla, což se reálně projevuje jako ZloTrialita, a vůlí ke Zlu – ZloDualitou.

Neexistuje vyšší forma vzrušení a zábavy nežli ZloTrialita (jako zlé něco jen vypadá, niterně to je spíš opačné). V narušených světech navíc ZloTrialita účinkuje jako ničitel parazitizmu (což je podstata ZloDuality). Parazit není jen negativní manipulátor a psychoenergetický upír; jde i o pozitivní psychopaty (typicky „sluníčkové duchovno“), fungující jako zpětná vazba toho nejděsivějšího, co existuje.

 

(2)

Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, což se projevuje jako dřímající ohnisko hranic a sil (nekonečná Bytost-Spánek a Svět-Sen v jednom). Z toho plyne, že bezforemnost implikuje formotvornost a jakákoliv struktura existuje současně – naráz a souvztažně – jako svůj zrcadlový součet. Funguje-li vše plynule (původně), obraz a jeho energie sdílejí jednotný datový formát. To znamená, že libovolná představa nebo záměr se buďto manifestuje v souladu s celkem (co je proti životu, je zničeno) nebo se obrací sama proti sobě.

 

Proto je zcela klíčový charakter Zdroje Všeho.

Vzhledem k přirozené posloupnosti vznikání či samovyplývajícím vztahům v realitě – 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, nevyjádření:vyjádření, potenciál:realizace, skalár:vektor, žena:muž (matka:otec) – nekonečná Bytost-Spánek a Svět-Sen v jednom má charakter nefyzické, potenciálně oboupohlavní, nestvořené Stvořitelky (lze si to představit například jako opalizující mračno nebo vír kouzelné inteligence s charizmatem ženy-dítěte a s mocí kosmických živlů, v podstatě jde o magickou Přírodní říši a různé neviditelné dimenze; součástí jsou určitá Mystéria a Tajemství).

 

Stvořitelce říkám ZdrojWitch.

Stvořitel (falešný Zdroj) se projevuje jako ZdrojMirror.

 

Červené světlo ZdrojWitch tvoří podstatu ZloTriality, což je nyní v realitách ZeMě-Vesmíru klíčové.

 

LŽOU, AŽ SE JIM PRÁŠÍ OD HUBY

  • Není to o Světle, je to o souladu Lásky a temného Fantastična.
  • Není to o zvyšování vibrací, je to o prohlubování klidu a obzorech uvědomění.
  • Není to o Bohu a andělech, je to o Přírodě a kouzelných stvořeních.
  • Není to o duchovnu, je to o magičnu (duchovno zahrnujícím).