Rajská oáza

Pomineme-li existenci Tekutých vesmírů, založených na téměř nehmotném plazmatu, nestvořená Stvořitelka tvoří pomocí MagiKryst kódu. Abych nějak sjednotil názvosloví, výrazy Bůh (Yunasai) a Stvořitelka (Creatrix) vyjadřuje Nebeská inteligence, potažmo Zřídlo nebes.

 

MATERIÁLY

 

Plazmatická inteligence ukazuje na Plaz/Matku; nefyzický had souvisí s tekutostí, beztvarostí, vlněním, ženskostí. Je pravda, že souvisí i se zlem, ale s fantasy Zlem; zlo nemá vlastní podstatu, teprve když Láska tvoří, je možná vůle ke zlu – je-li však Láska (Přirozenost, Autentično) na prvním místě, existuje pouze fantastické Zlo, které se interaktivně projevuje jako TemnoHRA. Láska a Temnohra v jednom reflektují Pravou Vůli.

 

Zřídlo nebes není žádná nudná duchovní/fyzikální „světelná břečka“; právě podobné sebeklamy vedou ke vzniku parazitických entit, kdy původně přirozená Temná část už ten tlak sobě-nepodobnosti nevydrží a uvnitř sebe exploduje.

 

MagiKryst kód – narozdíl od Kryst kódu – tvoří Růžový pramen, Krystalická spirála a Sextesence (šestý element). Kryst kód funguje správně fyzikálně, je však externalizován na úrovni principu; příčinou je asociace s modrotiskem. Éterický blueprint pracuje pouze s kvintesencí (pátým elementem). Mužský princip je předsunut před ženský: existuje snad vně před uvnitř, pohyb před klidem, projevení před neprojevením? Tím vzniká Krystalická autospirála (automatická místo autonomní), viz mechanická tonální sekvence Ka Ra Ya Sa Ta Aa La.

Kryst kód v sobě má fyzický potenciál pádu, typického fragmentací, jež se projevuje jako metatronická distorze; ta je typická Modrým světlem a ovlivňuje a ovládá kompletní pozemskou duchovní a ezoterickou sféru (že by pravdu mohl vyjádřit mág, pohan, čarodějka nebo nějaký temný mystik, naivní a egocentričtí „zasvěcenci“ nikdy nepřipustí, věčně zaseknutí a zacyklení ve svých bludných časoprostorech).

MagiKryst kód v sobě tento potenciál zahrnuje pouze na nehmotné úrovni. Pád je zde v podstatě nemožný, sextesence je „kvantiliónkrát“ lepší (jde o reflexi Říše fantazie, jakkoliv například i pekelné, podřízené vůli absolutní Lásky). Navíc Růžový pramen zahrnuje aspekt polarizace na Průzračnou/Bílou a Světle červenou/Temně rudou, přičemž Průzračné aproximuje Černé; jsou zde přítomné BARVY SÍLY.

Růžový pramen rovněž zahrnuje sebereflektivní Trojpaprsek.

MagiKryst kódu předchází vše-kategorie Lucidum Album neboli Zrcadlo Života (album=bílé, lucidum=průzračné). Tato úroveň je úžasná nerozlišováním mezi představivostí a pamětí. Kdo zažil éru sbírání známek (filatelie), představte si černé album s průhlednými fóliemi a pestrobarevnými sériemi známek, které znázorňují Svět (okraje rovná se „zub času“).

Lucidum Album lze chápat jako LOGOS.