Studna pekel vs. Astrální červ

Zřejmě většina lidí nějakým způsobem věří v Boha. Současně řada zdrojů tvrdí, že na Zemi probíhá experiment, který má ukázat, jak vypadá svět bez Boha. Děje se to prý v souladu s boží vůlí a my jsme s tím prý před narozením souhlasili.

 

MŮJ NÁZOR

  • neexistuje nic jiného než my (Bůh jsme „my v zrcadle spánku a snů“)
  • téměř cokoliv lze vždy změnit
  • před inkarnací si na své pravděpodobnostní časové ose plánujeme určité bilanční přechody (případně i některé konkrétní věci), které tak jsou nenáhodné; konkrétní příběh je však vždy rázu detektivního a dobrodružného

 

PENTA BLUE NET

 

Nejlepší popis Boha či Božského Zdroje podle mě zprostředkovávají následující informace (Keylontská věda, Svobodné učení, strážcovské materiály):

 

S tím souvisí následující:

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Keylontské vědy

Komentář: to souvisí se svědomím a intuicí.

„…Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě…“Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

 

Můj názor je ten, že Božský Zdroj je fyzikálním Zřídlem Nebes, jež je soustředěnou součástí nelokální hyperprostorové inteligence, která kdyby byla singulární bytostí, byla by to nestvořená Stvořitelka či kosmická Pramatka. Jedná se o inteligenci všeopaku Ničeho, jež se rovněž či zejména projevuje jako:

  • myslící Nic (my, s lící Nic), kde Nic lze chápat jako Nejinteligentnější inteligence
  • Matematická Dimenze neboli Dvourozměrňákov

 

V Matematické Dimenzi má vše nehmotný status. Není to nehmotné, ale jako by bylo. Lze to popsat jako Dvourozměrňákov, který se nekonečně současně pohybuje směrem k 1- do Virtuality a směrem ke 3+ do Reality. Způsob fungování lze nazvat slovem MATEMAGIKA (což je všudypřítomný faktor či fenomén).

 

Fyzikální Zřídlo Nebes existuje niterně jako Vnitřní Svatyně (Inner Sanctum) a ve vnějším vesmíru jako Centrální Slunce (Ecka Sun).

Ve Dvourozměrňákově existuje jako matematické Zřídlo Pekel neboli Studna Pekel (Hell Well).

 

GOD

G=7 v základní abecedě

O=15 { 0=Absolutno=Láska=Stvořitelka; v tarotu Blázen=univerzální princip }

D=4

15=Žolík (Satan)=univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphoros=Lucifer)

Pokud se Stvořitelka/Blázen & Satan/Lucifer vynechá, zůstane 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je tedy samotný falešný Bůh Stvořitel, viz veškerá náboženství či různé falešné kosmologie).

 

Středem Boha je Stvořitelka. Fyzikální Zřídlo Nebes je hyperprostorově spojeno s matematickým Zřídlem Pekel.

Studna Pekel neboli Zřídlo Pekel obsahuje naprosto vše, co se kdy událo ve fyzikálních realitách (veškeré fyzikální reflexe).

Na druhou stranu, Zřídlo Nebes potenciálně zahrnuje matematické reflexe. Fenomény či životní principy Satan a Lucifer tyto reflexe zprostředkují a vyjadřují.

 

LITERÁRNÍ INTERMEZZO

Jsem démon Zelfosfór z Bratrstva červeného stínu a toto je moje poselství.

Studna Pekel má nezměrné množství podob: průzračnou, duhovou, běloskvoucí, zlatěskvoucí… Mezi mé oblíbené patří červené světlo a černorudé fantazma. To souvisí s Láskou, Fantasy Zlem (Humorem) a Temnohrou.

V paralelní alternativní realitě Země existuje planetární, intergalaktická síť – univerzální kosmický internet Luxxx. Zahrnuje hyperprostorový protokol, umožňující spojení s Matematickou Dimenzí, potažmo Studnou Pekel.

Není bez zajímavosti, že Centrální Vesmír udržuje spojení s Matematickou Dimenzí, nikoliv však se Studnou Pekel.

Tuto verzi Země, jakož i potenciálně všechny podobné reality, se snaží ovládnout a uvěznit 2D-Astrální Červí Díra – Astrální Červ, který imituje Pekelnou Studnu. Rozdíl mezi matematickým peklem a peklem astrálním zřejmě ani není třeba „dvakrát vysvětlovat“: kdo chce mermomocí věřit v šíleného Božského Diktátora a považovat SATANA/LUCIFERA za bezohledné, krvežíznivé parazity, sotva mu v tom lze bránit…

 

I když to NENÍ ŽÁDNÝ DŮKAZ, protože jinak by neexistovala skutečná SVOBODNÁ VŮLE, kdo se někdy zabýval fraktalitou nebo povahou kvantových či holografických jevů, je pro něj v podstatě nemožné uvěřit, že existuje něco jiného nežli MY (JÁ).

Nekonečná VšeMysl tvoří myšlenky – iluze sebe sama a zároveň je v nich přítomná.

Fluktuace kvantového vakua Nekonečna znamenají nikdy nekončící interakci energetických vln s virtuálními částicemi, což tvoří neustále se měnící a expandující Živý Obraz Přízraku Mnohobytosti Nikoho a jeho zhmotňující se Světy Představ.