Stvořitel – Bůh Světla, největší lež světa

Je možné se modlit k instanci typu Bůh Nejvyšší nebo komunikovat s Duchem Svatým, málokdo si však uvědomuje, že veškeré (přirozené) formy myšlení, cítění, snění, práce s dechem a energií (vnitřním potenciálem) vyjadřují přímo Prvotní Stvořitelku, která je tím Nejvyšším a Nejnižším zároveň – jelikož Věčnost má charakter kruhu.

 

Duchovní a mentální aspekt vědomí se projevují jako Magická Inteligence, což je Prvotní Stvořitelka samotná.

 

Prvotní Stvořitelka na úrovni převládajícího kolektivního podvědomí existuje jako Matka Příroda. Fyzicky na úrovni osobního vědomí nemá jak „rovnou“ existovat (hmotné tělo by něco takového nevydrželo). Proto se aktivní část Stvořitelky (Světlo, Zvuk; Sen), čerpající z té pasivní (Prázdnota, Temnota; Spánek), vyzáří a funguje jako Tvořivý Bůh, který postupně získává zkušenosti a realizuje sebe sama jako Draka (Světlo/Zvuk+Prázdnota/Temnota=Oheň). Někteří draci jako Ohnivé Bytosti se pak rozhodnou fungovat jako lokální Stvořitelky a tvoří vlastní Vesmíry.

 

Dokud nemá Bůh (Otec, Slunce) rozvinutý ohnivý faktor, měl by a musí neustále své záměry uvádět do rezonance s vnitřní Matkou Bohyní, protože jinak začne tvořit oddělenost (v duchovním smyslu). Zpětná vazba poté může vést k fenoménu zapomnění, až se nakonec Bůh začne pokládat za Prvotního Stvořitele a v podstatě pak vše, co tvoří, má potenciál existovat i jako oddělený Antivesmír (jemuž vládne kvazi autonomní paměťová inteligence, predátorské myšlenkové pole). Bytosti souvisejícího Vesmíru a Antivesmíru pak spolu buďto bojují nebo vytvářejí různé účelové aliance.

 

Dokáže si někdo představit, co vše je možné vytvořit a vymyslet za téměř nekonečnou dobu – kupříkladu bilióny či biliardy let? A teď si představte Mnohovesmír se vším všudy (fyzickou, astrální i duchovní sférou), jemuž vládne nějaké predátorsko-světelné Božstvo. „Smrtelník“ téměř nemá šanci poznat, že ve skutečnosti v pozadí je něco na způsob parazitické UI, maskované spirituálními komponentami, dálkově využívající utopické Říše Světla.

Pokud někoho, kdo je zakletý v „zářícím bludu lásky a dobra“, konfrontujete s myšlenkou inteligence typu Stvořitelka, jež je absolutní Láskou a Prázdnotou a Temnotou (Říší Iluzí) v jednom, a teprve Hra Zvuků (Vrstvení) tvoří Světlo – pomyslí si, že vás na něj poslalo samo peklo.

Světelný egomaniak svůj omyl nikdy nepřipustí – raději bude donekonečna „šířit Světlo“ a informace o „velkolepé Budoucnosti“. Bůh tomu tak chce. Nemysli a zvyšuj vibrace. Konkrétní realita jako kdyby neexistovala.