Svatozář zkázy

Takzvané „pozitivní duchovní světlo“, které doslova stříká ze všech koutů komerčního ezoterizmu a populistického spiritualizmu, je tím největším „chorozmrdstvím“, jaké kdy existovalo. Záměrně se vyhýbám slovu zlo, neboť například fantasy zlo je aspoň zábavné a nutí v sobě otevřít vše uzavřené, zpracovat to a integrovat.

 

Aby mohlo ve spodní, světské rovině existovat něco tak neuvěřitelně hloupého a nemocného, jako je politika a byrokracie, musí se to mít od čeho odrážet a tím něčím je falešné, umělé světlo, tvářící se jako nějaký „kosmický všeználek boží“. Kdybych měl vyjmenovávat konkrétní zdroje, bylo by to nejen vysilující, ale hlavně by to byla ztráta času: patří sem totiž v podstatě úplně všechno.

 

Základem, zdrojem a smyslem všeho je Láska a Temnohra v jednom neboli Magie (duchovní a mentální aspekt vědomí tvoří magickou inteligenci). Tím je pokryto 100 % a žádná protisíla nemá kde co kontrolovat. Lze to pouze jinak popsat nebo jinak nazvat. Kdo ale o něčem takovém informuje? Samozřejmě, že nástrojem manifestace je energie (Světlo, Oheň, Plazma, Éter), jakož i prostředkem relaxace, léčení nebo meditace. To ale není zdroj a smysl Života.

 

Nejneuvěřitelnější je, jak jsou diskreditovány temná mystika či okultizmus a téměř každý – jako kdyby neměl vlastní rozum – věří lžím, šířeným „odborníky přes konspirace“ a „duchovními zasvěcenci“. Dokonce i zástupci evolučních strážců jako nemyslící automaty stále dokola papouškují, jak hrozné nestvůry jsou černý mág Crowley a slizký satanáš LaVey, kteří mají tu neslýchanou drzost, oslavovat skutečný Život.

 

Schválně zde cituji plný obsah textu Hadi:

 

„-had první-

ALEISTER CROWLEY: THELÉMA

Co je život? Synergie dvou zákonů: dělej, co ty chceš, nechť je cele zákon (individuální rovina) & láska je zákon, láska pod vůlí (kolektivní rovina).

 

-had druhý-

ANTON SZANDOR LAVEY: SATANSKÁ BIBLE

 

11 satanských zákonů země

 1. Nesděluj své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.
 2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat.
 3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.
 4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.
 5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.
 6. Neber si, co ti nepatří, s výjimkou případu, že je to břímě pro druhou osobu, a ona pak vydechne ulehčením.
 7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie poté, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.
 8. Nestěžuj si na nic, co se tě netýká.
 9. Neubližuj malým dětem.
 10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí, nebo pokud je nepotřebuješ pro svou obživu.
 11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.

 

Satanské devatero

 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky „božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji“ stal nejzkaženějším zvířetem!
 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 

Neznamená to, že satanista neumí odpouštět. Pokud ale někdo odpouští donekonečna, aniž to něco řeší (většinou spíš naopak), tak takový jedinec je masochista – jen druhý konec sadisty. Potom už to není odpuštění, ale pokrytectví, lenost a zbabělost.“

 

Není-li Temno použito blahodárným, konstruktivním způsobem, je použito skrytě, destruktivně, jako nástroj proměny živé bytosti v existobota. Někdo, kdo vnitřně nevidí, vnímá pouze to, co je rozsvícené. I kdyby to byla ta nejjedovatější Lež, mrtvá zářící Maska…