Vnitřní čarodějka

Pakliže se vně manifestuje něco životu nepřátelského, je to vždy z téhož důvodu: niterně nepracujeme s Temnotou životu přátelským způsobem. Společnost, která má vymytý mozek kolektivizačními ideologiemi jako křesťanství nebo slovanství, jako kdyby vzývala Realitu: odmítám Bytí Sebou, udělej ze mě otroka – robota.

 

Když pak Realita tuto podvědomou či nevědomou instrukci realizuje, rozběsnění existoboti chrlí jedovaté nadávky a nejradši by „těm zlým sviním“ provedli ty nejhorší věci; a to Temnotu prý neznají a žádná v nich není…

„…Záměrem vzniku planet je nést život. Život je vývoj bytostí od kamene po bytost nadanou stvořit cokoliv (často tvoří Vesmíry typu Rodina). Cestou tak bytosti zažívají dobrodružství, kterými se učí.

Otcové jako Slunce svítí do Prostorů Matek a z okrajů Temnoty se oddělují jako chomáčky páry Bytosti napůl ze Světla a Tmy.

Bytosti stoupají vzhůru směrem k Otci a jsou podpíráni Matkou. Cestou se střetávají se světy (planetami) a v rozmanitosti forem nacházejí různá zalíbení, a tak se svobodně vyvíjejí. Podle toho, kterou z forem si oblíbily, je jim pak Vesmírem, který uvnitř sebe plní funkci Stvořitelky všech bytostí, nabídnuta účast v dění – na životě a dobrodružství, a bytost se tak svobodně inkarnuje do formy…“ – Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru

 

Ještě nikdy se nestalo, že by Predátor proměnil v nesvéprávné loutky společenství přemýšlejících, život žijících jedinců, pro které Temnota a Světlo jsou stranami JEDNOHO. Tvoří-li společnost čestní jedinci, kteří si užívají slastí Bytí, je nemožné je zotročit. Predátorská Temnota není spojená s celkem, zato ta přirozená ano.

Přirozenou Temnotu tvoří multipolární, magický Živý Oheň; jedná se o univerzální, duchovní energii. A i kdyby ne, tak přinejmenším to je možnost, tak jako i to jiné je možnost.

Predátorská Temnota je jen znásilněným „zrcadlem rouhání“, jež se vydává za Světlo (to, že něco září a má to plnou hubu keců o „lásce a pozitivitě“, ještě neznamená, že to je Světlo).

Místo aby si užívali nekonečna Fantazie – s tím, že pravidlo je jen jedno: Neškodit (škůdce zneškodnit) -, hrají si na „nevinné svatoušky“; přetvářka, lenost, pokrytectví a sebeklam jsou jak řítící se bumerang…

 

Není ani tak podstatné, ŽE něco existuje, jako to, PROČ to existuje. Snažit se zlikvidovat predátorskou Temnotu na nekauzální úrovni je stejné šílenství jako odsekávat hydře hlavy nebo přilévat olej do ohně.