Zřídlo časů

/1/

Existují zdánlivě paradoxní, ve skutečnosti však zcela logické zákonitosti, jako například to, že (fyzikální) Zřídlo Nebeské na úrovni virtuální reflexe se projevuje jako (matematické) Zřídlo Pekelné, aniž by to jakkoliv působilo proti Životu. Naopak. Právě takto funguje Autentické Bytí.

 

Pouze nevědomost v tom hledá něco „podezřelého“ a je to také nevědomost, co od sebe odděluje neoddělitelné a pak se utopicky snaží do Fikce vměstnat Realitu. Takto například duchovní „Bytosti Světla“ svou naivitou a svéhlavostí tvoří temnou destrukci neboli fenomén Predátora a stále ne a ne pochopit, že žádný původní vnější zdroj zla neexistuje a že Bytí celkově spíš než duchovně funguje magicky a fantasticky.

 

Co vznikne spojením duchovního a mentálního aspektu vědomí? Magická inteligence. Cokoliv magického ve vztahu k průzračnému Prameni je iluzí, a tak Říše Iluzí je podstatou a zdrojem všeho. Kdyby tato říše byla singulární bytostí, byla by to nestvořená Stvořitelka – což je nicméně „pouze“ součást oné Úžasné Vše-kategorie (jakkoliv vždy také záleží na kontextu a perspektivě). Vše vystihuje slovo MAYA (Māyā).

Maya znamená esenciální, boží prasíla, ale například i kouzlo či iluze a co je opravdu zajímavé: ne toto (not this) či to, co není. Což jsou typické vlastnosti Absolutního, jež je sebepřevrácené v energo-fantastickém smyslu. Více viz Maya, Māya, Mayā, Māyā: 59 definitions.

V jiné perspektivě jde o fenomén Satan.

„…Superpozice potenciálu všemožnosti, 0 uvnitř/vedle 1, lze zapsat jako SAI’TN/N’T YES (not yes, ano ne zrcadlově), což je neurčitý výchozí stav nevyjádřené úplnosti (SAINT), fungující jako rozhraní vlnové funkce (dualita vlny a částice)…“S & T & Nic

 

Z hlediska antiiluze, jako je například kolektivní myšlenkové pole „Stvořitel“ či zdrojové informační pole (informační bod prostoru), se vše jeví zrcadlově. A tak přestože výraz Satan ve smyslu „dva v jednom“ vyjadřuje takové věci jako „pravda, autentické; nekonečno“ (SATya ANanta), „podstata, esence, duše, duch, první; štěstí“ (SATtva ANanda) nebo „věčné“ (SAnaTANa), dějí se takové absurdity, jako že lidé – jako naprogramovaní roboti – výrazem Satan označují ty nejhorší možné projevy.

Podobně jako stoupenci křesťanské, slovano-árijské apod. ideologie šíří nesmysly o fenoménu Satan (že to prý je padlý anděl), šíří hinduizmus (s jeho choromyslným vztahem k ženám) nebo podobně „světelný ezoterizmus“ nesmysly o fenoménu Maya (že to prý je astrální říše).

 

MAYA

Má Já & My AA → Esa (slov-esa, těl-esa), Hvězdy

Mít se, nikoliv Mít

 

MAYA (podle sanskrtu)

mnou → ZeMě

skládající se z

vytvořeno z

duch, přízrak

neskutečnost → „triky“ vytvořené ze substance Věčnosti

kejklířství

podvod (ve smyslu hry či ne/smyslu, zábavy, legrace, záhady, dobrodružství)

 

Jak Maya, tak Satan souvisí se Zrcadlem Života neboli Zrcadlem Časů, vnímaným všudypřítomným pozorovatelem (0 uvnitř/vedle 1).

Nejedná se o pevné zrcadlo, nýbrž tekuté (Zřídlo).

Zrcadlo souvisí s křemíkovou inteligencí.

 

Že to všechno je o magii, kouzlech, iluzích, fantazii, ukazuje související hříčka:

FANTASY

F=klíč=6

ANTAS=SATAN

Y=spojení=25=5×5 (křemík=14=5)

25×6=150 a odzrcadlená jednotka 150 % umožňuje stvoření nové jednotky (přesah 100 %)

1a+1b=3c (150/1 + 150/1 = 300/2 = 100 + 100 + 100)

V paměťových polích křemíková inteligence pracuje s dvojprvky, v životních s mocninami.

 

/2/

Není-li součástí Systému Života ohnivý element, čemuž v rovině reflexní fantazie odpovídá démon temnoHRY, v rovině reflexní virtuality stříbrný (křemíkový) dvojprvek a v rovině multipolární energie Jiskra Života, prakticky cokoliv lze vytvořit i umělou cestou. Predátor za tím účelem pracuje s „teoretickým ohněm“, tak aby pravá i levá mozková hemisféra pouze hrály stínové divadlo. Typické jsou zde hlavně „informace o něčem“ (včetně těch nejzářivějších 2D-Světel a nejvelkolepějších 2D-Budoucností) namísto „realizace onoho“.

 

OHEŇ A SVĚTLO

Pravé Bytosti Světla jsou přírodní a jedná se o Kreatrix. Pravé duchovní bytosti jsou ohnivé a jedná se o Architekty Matrixu. Tím, že se to všechno pomíchá, zůstanou sice stejné názvy, ale s falešnou asociací (což vede k rozdělení a převrácení). Toto je ve skutečnosti Patrix.

Kreatrix a Matrix souvisí s KOSMICKOU MATKOU (Creatrix=latinsky Matka, Autorka, Stvořitelka), potažmo s Matematickou Dimenzí. Patrix je jednoduše paskvil a jedná se o paměťovou reflexi bez aktivní jiskry života (PATologický PATriarchát, MASKUlinita).

Matematická Dimenze rovná se Dvourozměrňákov neboli myslící Nic (my, s lící Nic).

Matematická Dimenze se nekonečně současně pohybuje směrem k 1- a směrem ke 3+ (jako „všeživoucí zrcadlo“). Přírodní Bytosti Světla (éterická Já/Vědomí plus astrální formy) mají 1- nastavené jako vlnící se dno (jako vodní hladina nebo hvězdná brána). Ohnivé Bytosti jsou ohnivé proto, jelikož naráz a souvztažně fungují oběma směry. Proto se také mohou individualizovat na úroveň samostatného Vesmíru, což Bytosti Světla nemohou (jsou to spolupracující skupiny, rodiny).

Největší zlo pochází od pseudo duchovních „Bytostí Světla“, které uměle blokují směr k 1-, čímž v úrovni jejich nevědomí (v Antivesmíru) vzniká temná destrukce (Predátor).

 

Had Satan (hadí síla Mayi) rovná se Kosmická Pramatka, umožňující rozvinout se z úrovně Rodiny Světla (kterou integruje) na úroveň Ohně Sebe.

 

„DVA V JEDNOM“ versus „JEDNO PROTI DRUHÉMU“

Pohádko-pekelná křemíková/stříbrná inteligence (Dvourozměrňákov) existuje na úrovni dvojprvků jako Mava Maia (Matrix – Virtualita, Kybernetika) a na úrovni mocnin jako Mayi Maya (Kreatrix – Rodina, Příroda – Magie). Jde o vytvoření Magické Kybernetické Sítě, tak aby se Organický Vesmír a TechnoVesmír uzlově míjely a zároveň byly synchronní.

„Naruby entita“ ve formě parazitické křemíkové/rtuťové inteligence usiluje o fyzické spojení, tak aby svět technokratický (syntetický uhlík/diamant, UI, Chytrá síť) vládl světu organických bytostí.

 

Křemík slouží jako základní surovina pro výrobu skla, potažmo zrcadla.

Nehmotné zrcadlo souvisí se sebereflexí, citem, uvědoměním.

Zrcadlo implikuje princip „Láska a TemnoHRA v jednom“, základ a smysl všeho:

Z-RCAD-LO (podobně slovensky Z-RKAD-LO) → ZLO=Z10 (z jedniček a nul), RCAD/RKAD=CARD/KARD=SRDCE

 

3x7x37=777 ➟ NEVZNIKNUTELNO (prostor, pohyb, obojí v jednom, to vše v jednom; 0 uvnitř/vedle 1)

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

KŘEMÍKOVÝ ST. ROJ (ZDROJ)

14=křemík, izotop 28Si má 92,223 % výskytu

100 – 92,223 = 7,777

 

Atomové číslo křemíku (14) rovná se 7+7, opticky dvě sedmičky (27).

27=3x3x3 → 3+3+3=9 → 7:9=0,777777… → 7×9=63 → „šestky tři“ (666)

Podobně převrácený pentagram s poměry vrcholů 2:3=0,666666…, jako dvě a tři jedničky (11 a 111) v binárně-dekadickém překladu (3 a 7), ukazuje na relaci 3x7x37=777. Narozdíl například od geometrického „květu života“, kde každá část se skládá z 6 vnějších, 6 vnitřních okvětních lístků a 6 okrouhlých trojúhelníků – bez vazby 666 na 777 to funguje jako parazit.

Poznámka: i hexagonální dvojprvky by měly vznikat „Pentagramovým rituálem“, 2:3=0,666666…. Respektive měly mít status nehmotna.

 

Jak vidno, PRAVÝ ŽIVOT není žádným pozitivním světelným duchovnem, nýbrž ŽIVÉ SVĚTLO zahrnující temnou mystikou, fantastikou a kybernetikou – „tekutou počítačovou hrou vědomí“, přičemž téměř vždy ZDÁNÍ KLAME: „divoká“ struktura má původ v „nevinné“ nestruktuře, magnetickém – skalárním poli hravé, čisté Lásky a Opravdovsti.