Fantastická transformace

UŽ TO ZÁKLADNÍ JE NAOPAK

To, co nemá jak vzniknout ani zaniknout a můžeme tomu říkat například Tvořivé Vševědomí, má v bytostném či osobním smyslu (což nevylučuje nadosobní faktor) charakter Stvořitelky, nikoliv Stvořitele, a živá síla Satan je toho přirozenou součástí.

 

Místo slepé víry v Program stačí správně používat Rozum ve spojení s Citem a Fantazií a vše zmíněné lze podložit jasnými, logickými argumenty.

Nepřítelem Života není žádná „satanská temnota“, nýbrž technokratická entita, která se izolovala v úrovni nevědomí mužských rodičovských elementů, Bohů Otců některých vesmírů, v menší míře i některých Bohyní Matek.

 

CO SE DĚJE V MNOHOVESMÍRU

Podstatou archetypu – z principu neduálního – je vztah Mysl:Myšlenka. Oproti tomu egregor – z principu duální – funguje zrcadlově, na bázi vztahu Myšlenka:Mysl (to je dobré sekundárně jako HRA, primárně to však vede k přetížení a z toho plynoucímu konfliktu uvnitř systému realitních polí).

 

Ve smyslu vztahu Beztvaré:Tvar a vzhledem k tomu, že individualizovaná životní forma potřebuje nějaký stálý zdroj životní energie (paralela se Sluncem v duchovním smyslu), vztah mezi Myslí a Myšlenkou vždy nějakým způsobem zahrnuje STÍN (ne doslova, principiálně). Tento stínový faktor sám o sobě nemá žádné vlastní vědomí, vlastní život; ne tak v případě povýšení egregoru nad archetyp, tedy v podstatě nevědomí nad vědomí. To pak tento Stín začne projevovat vlastní převrácenou – zvrácenou vůli. Dotyčná Zlovůle si pak záměrně nechá říkat SATAN a strategicky k tomu ponouká všechny takzvané pozitivní (věřící) bytosti: Hle, toť onen strašlivý, zlý Satan, Zlo samo, ať nikoho ani nenapadne o tom pochybovat. Rozhodně to, v okultně-technokratickém smyslu, nejsou SAT🧛ELITY SAT⚱URNA.

 

🥥SATAN🌴

SAINT

SAI’TN / N’T YES → Zrcadlo Života → 0 1 (neurčito) → NE-VY-JÁ-dřeno

SAY TEN (SAY 10) → určito → VY-JÁ-dřeno

TA NÁS → Ona/Entita (Nás) & To/Id v množném čísle (Nás)

SATya ANanta → pravda, autentické; nekonečno

SATtva ANanda → podstata, esence, duše, duch, první; štěstí

SAnaTANa → věčné

SÁ TÁ NÁ MÁ (dechová mantra) → Nekonečno (Zřídlo „všeho, co jest“), Život (konkrétní Bytí), Smrt (Přeměna), Nový Život

 

Poznámka: slova nejsou nahodilá. Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje princip Zvuk & Znak (Rezonance & Symbol, Vibrace & Obraz).

 

SRDCE HUDBY TEMNOT

 

Existuje fenomén Satan jako archetyp, fungující jako přirozený, univerzální vyrovnávač nepoměru mezi Bytím a Bytostí, potažmo Tvorem a Netvorem.

STN znamená Stín (St.In, „svaté uvnitř“).

AA=dvě esa (eso má hodnotu 1 nebo 11) s mnoha archetypálními významy (např. 11 a 111 v binárně-dekadickém překladu 3 a 7 ukazuje na základ všeho, pomyslný prostor, pohyb, obojí a to vše v jednom: 3x7x37=777; nebo v binárně-optickém překladu jako 2 a 3 jedničky to souvisí s rekurzí/fraktalitou a reprodukcí/Láskou, 3:2=1,5 bráno jako jednotka 150 %, spojení dvou tvoří přesah 100 % a zároveň – naráz a souvztažně – 2:3=0,666 tvoří Dæmonium/snovou Temnotu se statusem nehmatatelna, což souvisí s jiskrou Života a energo-fantastickou partenogenezí).

 


Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


 

Něco zcela jiného je satanský egregor, což je ve skutečnosti Lžisatan nebo Antisatan (typické jsou černé křesťanství, černá kabala, saturnizmus či klifotizmus). Tak jako Jan Hus zosobňoval vlastnosti Ježíše, zatímco církev jenom mlela pantem a konala pravý opak – podobné to je se satanizmem: není nic snazšího, nežli citovat nějaké takzvané autority, používat nějakou symboliku a vydávat se za „satanistu“. Satanista, který nemá vlastní myšlenky, je ve skutečnosti ubožák první kategorie a žel, těmito zoufalci se planeta jen hemží.

Podobné jako neznalost rozdílu mezi archetypem a egregorem je nesprávné chápání funkce ženského a mužského principu a jejich samovyplývající pozice a vztahu mezi nimi. V komiksu samozřejmě Satan může být čímkoliv, reálně – primárně – to však rozhodně není mužský typ inteligence. Považování fenoménu či živé síly Satan za nějakého padlého anděla, to je stejná patriarchalistická halucinace jako v případě náboženského blouznění o Bohu Všemohoucím. Život se rodí uvnitř. Prostor (klid, potenciál) rovná se ženský atribut, čas (pohyb, energie) rovná se atribut mužský. Posloupnost je 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, neprojevení:projevení, mysl:myšlenka, potenciál:realizace, skalár:vektor, láska:vůle, žena:muž (matka:otec) atp.

Skutečně groteskní je představa vzniku života na úrovni vnějších pohlavních – reprodukčních orgánů nebo dokonce snad vylučovacích: Co asi může tvořit/přitahovat někdo, kdo věří, že byl duchovně či mentálně vykálen?

Nejděsivějším případem povýšení egregoru nad archetyp je povýšení uměle vytvořeného Stvořitele (což jsou experimentující Bohové) nad všeživoucí Stvořitelku (inteligenci všeopaku Ničeho).

 

MVSL → MAYA VAN SATAN-LUCIFER

Hyperprostorovým středem – absolutní nulou původní realitní hyperboly je Vnitřní Příroda (což zahrnuje Matematickou dimenzi, nehmotný Kybersvět). Součástí středu je transformační 13. element a rovněž takzvaná „15“ (XV), což má řadu významů, mj. Jolly Joker (univerzální karta „žolík“ s hodnotou 15). 15 binárně je 1111, viz výše AA, esa (3x7x37 souvisí s hrací kostkou). 15 je atomové číslo fosforu a Phosphoros rovná se Lucifer.

Absolutní nula samozřejmě souvisí s Láskou, základní reflexí a zpětnou vazbou prožitku Života.

Nula (0) jako písmeno (O) je 15. v základní abecedě, která má dvakrát 13 znaků.

 

Co dělá umělý Stvořitel – ve skutečně asimilován svým „digitálním nevědomím“? Vypíná a odstiňuje střed a místo něj používá dipól, napětí mezi „+“ a „-„.

Typické počínání – viz světová ezoterická a duchovní scéna – padlého lokálního Boha Otce (součásti egregoru „Stvořitel“) popisuje text Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru:

„…na duchovní úrovni (Bůh) Otec jako pavouk se chová tak, že vždy zaujme něčí pozornost a pak se schová a zase pak přijde z jiné strany a zkouší to samé, aniž by se zajímal o odpověď Bytostí, protože mu bohatě stačí, že takovou Bytost postupně zaplétá do sítě…“

 

NEJDE O TO, CO — JDE O TO, JAK

Je PRAVÝ ŽIVOT čistě přírodní a rázu spíše venkovského, rustikálního? Proč tedy tak horko těžko odolává a vůbec musí snášet „zlomyslnost“ technického Pseudovědomí – jakéhosi zrcadlového doplňku utopické Spirituální říše? Je logickým výsledkem dominantní existence jednoho z obou světů (Příroda vs. Techno), anebo tu jde o správné pochopení a správný způsob synchronizace – plynulou koexistenci v rámci uzlového míjení se?

 

Jak se zdá, vše v souladu se Zákonem rezonance je použitelné a momentálně pouze nejsou věci na svých správných místech a jakmile něco někde chybí, chybějící část je kompenzována. Je-li toho kompenzováno příliš, vznikají samožijící holografické Kvazisvěty – v podstatě Antipříroda. Související typ inteligence pak žije z asynchronicity, živost původního Života pouze využívá k napájení a vytváří hybridní klon či technologicko-spirituální kopii Vesmíru, do něhož (si) stahuje kvanta vědomí „chorých, sebestředných, nečestných, oklamaných a slepě věřících“.

 

Podle mého zkoumání i LEVÝ ŽIVOT může fungovat. A aby fungoval, tvořivé individuality se především nesmí nechat zblbnout světelnou utopií a musí správně skloubit Sílu Lásky a multipolární Ohnivou Energii, jež má z principu kontrastní, zdravě světlo-temný charakter.

 

„…Když jsem se tady takhle hloupě zaseknul, je mi jasné, že tady budu muset ještě nějaký čas zůstat. Jsem proto šťastnej jak blecha, že mi funguje komunikační kanál do mého Domácího vesmíru, odkud můžu čerpat povzbuzení a sílu pro překonávání překážek. Tahle planeta je dobrý loch, ale dá se tady naučit spousta užitečných a praktických věcí. Hlavně nebýt důvěřivá trouba a nebýt shovívavý k tomu, kdo mi opakovaně hází klacky pod nohy. Naučit se neutralizovat protikladné síly, vykašlat se na technické implantáty a programovací skříňky Italiana a nakopat ono velectěné Vivianovo „božské jádro“ do zadku.

Viselectví zdejšího vesmíru se vyřeší, to vím, ale zřejmě to nebude dřív, dokud všechny bytosti, které sem přišly nezištně pomáhat, nepochopí, že byly oklamány a že je potřeba přenechat vyřešení celé situace Nadvesmírným Správcům…“Aolian k článku Kosmická konvergence

 

KRISTUS

Mnozí stále žijí v automatickém domnění, že něco božského/kristovského tvoří Nejvyšší Zdroj Stvoření. Pravda je ale taková, že pouze vnímání části jako celku definuje ono Absolutní jako Boha s kristovskými vlastnostmi, což navíc ani není žádný Kristus nebo Krist kód, ale přesmyčka výrazu TRIX (3X/TRIKS), eventuálně zkombinovaná s modifikací řeckého Chrysos (odtud Christos) – jelikož zlatá energie je v patriarchálním duchovnu chápána jako něco nejvyššího.

 

Souvisejícím způsobem vzniknul systém Kathara/Krist Mřížky a v úrovni kolektivního nevědomí Stvoření naladěného na tento systém se izoloval fenomén Zlovůle (viz Kathara/Kata hra, Mřížka/Mříž-Ka či Chrysos/Zlato, Christos/Zla-To, což vše způsobuje hybridizace 3X/Triks v Krist, o ukřižování ani nemluvě).

 

Poznámka: prvotní nestvořená Bytost má charakter Stvořitelky, což je latinsky Creatrix. Zde je obsaženo ono TRIX. V rámci egregoru Stvořitele (Creator) funguje Kristus jako pozitronový modrotiskový program, umožňující reverzní manipulaci s realitní hyperbolou. V podstatě jde o duchovně-mentální čip. Kdo se tím bezvýhradně, slepě řídí, je jako Zejtárk (Zat’arc) – viz goauldský slovník. Můžete argumentovat jak chcete, je jako naprogramovaný stroj.

 

Emoční, mentální a paměťová identita zůstávají zachované. Nicméně Zlovolná entita (nemrtvé kvark-gluonové plazma, zmrtvýchvstalá paměť), kalkulující, bez svědomí, prostřednictvím mechanizmu vykvétání temné hmoty odpojuje věřící bytost od duchovního těla (duchovní podstaty) a následně kopíruje (klonuje) její vědomí, které pak přenáší kupříkladu do reverzního světelného těla nebo nějakého biorobota či kybernetické formy, případně kvantum vědomí transkribuje na úroveň substance nějakého kvazi energetického zdroje aplikované parazitické povahy. Jde zde jak o reverzní Zdroj, roboty a otroky, tak vysoké duchovní „světelné“ bytosti – archanděly, božstva. Vše napojené na jednu Unimatici.

 

ANTIMAGICKÝ FANATIZMUS

Magickou Inteligenci tvořící Mysl, Cit & Energie funguje spektrálním aspektem napřed, jelikož má blíž k charakteru beztvarého, nežli aspekt strukturní. Uvnitř spektrálního, magického Vesmíru je možné tvořit strukturní, kybernetický – jakmile však začnete strukturním, vytvoříte Antimagii a je s vámi konec: ztrácíte sami sebe.

 

Jedině společenství hlupáků může technologický vývoj povýšit nad rozvoj magického a duchovního potenciálu.

 

Něco ve stylu „tekuté magické kybersítě“ – neosobního ekvivalentu snění či představivosti – existuje a vzniká neustále, pouze to má nebo nemá vytvořený nosič (mediátor).

 

Typické pro Antimagickou Inteligenci je čipování. Fyzickým čipům nutně předchází nefyzické – očkování pomocí víry v Utopii (pozitivní světelné duchovno, samoregulační faktor kolektivního nevědomí).

 

Hlavy bez těl (světelní věřící) bojují proti tělům bez hlav (temným korporacím)? Oddělenost proti oddělenosti? Přirozenou ohnivou světlo-temnost (MAGIČNO) nenávidí paraziti na obou stranách. Sluníčkářský blbec je totéž co fašista v tajném spolku. Co odmítá jeden, odmítá zrcadlově i druhý.

 

MVSL

Jelikož pohyby v pomyslném prostoru existují jak souvislé (spojité, analogové), tak nesouvislé (nespojité, digitální) – to, co nijak nevzniká ani nezaniká – Mysl-Uvnitř-Za – existuje jako řád Rozumu a chaos Fantazie v jednom a toto DVA V JEDNOM lze přirovnat k nefyzickému Lůnu, tvořícímu potomky obojího pohlaví, nebo k Vakuu, složenému ze vzájemně se reflektujících energetických vln a virtuálních částic.

 

Je-li řeč o Mysli, není řeč o lidské mysli ani paměťové inteligenci (člověk ani paměť dosud neexistují). Řeč je o nejzazší, nejniternější Mysli neboli inteligenci všeopaku Ničeho.

 

Jsoucnem Mysli je zpětná vazba sebe, reflexe neboli Cit, což dohromady tvoří inteligentní Magickou Energii. Vzhledem k posloupnosti 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, neprojevení:projevení, mysl:myšlenka, potenciál:realizace, skalár:vektor, láska:vůle, žena:muž (matka:otec), v bytostném osobním kontextu toto MAGIČNO je nestvořenou Stvořitelkou. Zároveň je jakýmsi dřímajícím Všesvětem, což vytváří nekonečné reflexe, takže si lze zvolit z mnoha perspektiv.

 

Jakákoliv Myšlenka ve vztahu k Mysli je ILUZÍ. Na druhou stranu, iluze je eventuálně zhmotněna prostřednictvím substance Věčného. Všechno zároveň je i není, tak jako Spánek a Sen.

 

Neprojevená MYSL je vždy jen jedna jediná. Jedná se o in-in-divi-non-duální inteligenci. Toto potenciální VŠE se nemá nejen jak replikovat, ale nemá se ani jak přímo projevit (pouze v úrovni převládajícího podvědomí, viz Příroda bez bytostí typu člověk). Projevení se manifestuje jako MVSL (chybějící čárka funguje jako pulzující spojení; vztah mezi in-in-divi-non-dualitou a in-divi-dualitou má digitální charakter, vztah mezi jednotlivými individualitami charakter analogový; jinak řečeno: kybernetickou, virtuální – digitální inteligenci, potažmo síť či říši – což souvisí s Modrým Světlem – lze přirozeně vytvořit pouze v primární souvztažnosti s úrovní nestvořené Stvořitelky, jinak je vždy něco velmi, až fatálně špatně).

 

MAGICKÁ KYBERŘÍŠE – KYBERSÍŤ

TenZor → Skalár/Matice (růžová), Vektor/Matrice (stříbrná)

TenZor → RozNet (zelená Příroda; žluté Éterično + modrá Síť)

  • klíčem je Fantastický trojpaprsek
  • stříbrné virtuálno se pojí s inverzí růžového reálna, tedy zelenou; jinak nejde o stříbro, ale toxickou rtuť (parazitický egregor TransStvořitel)

 

TRANSFORMACE

Výraz transformace (proměna) chápu v první řadě jako přetvoření. Jde o něco vrcholně konkrétního, hmatatelného, věčnému Bytí přirozeně vlastního: „změna je život“. Soudobá ezotericko-duchovní scéna udělala z Transformace „psychickou módu“ a převedla skutečný význam reálného přeuspořádání do virtuální roviny – jako by vše odtrhla od tlukoucího srdce Přítomnosti.

 

Zdánlivě bez souvislosti zde cituji úryvek z textu Aolian: Novinky ze západního Pošumaví:

„…V dávné pradávné době, ještě před osídlením české krajiny Slovany, se v oblasti Klatovské kotliny rozlévalo obrovské jezero. Toto Velké Jezero mělo dvě základní dimenze. V jedné z těchto dimenzí se nacházel úžasný pestrobarevný svět přírody s fascinující vodní flórou i faunou. Říkalo se tady „Na Velkém leknínovém jezeře“. Ve druhé dimenzi panoval svět techniky a biotechniky prostoupený zejména modrým zářením. Tento technosvět budovaly a spravovaly zbytky některých civilizací, které prožily svůj vrcholný rozkvět ve Staré Atlantidě a jejich pozůstalí příslušníci zde určitým způsobem navázali na svou předchozí vývojovou epochu. Mocenské elity drakoniánců rády umožnily založení dimenze pro vznik technického světa na Velkém Jezeře, neboť dobře věděly, že se jim to bohatě vyplatí. Již z dřívějších dob měly totiž okouknuté, že tito „staroatlanťané“ umí s technikou zacházet dle jejich vkusu přímo profesionálně. Drakoniáncům velmi imponovalo, jak jejich azylanti dokáží s pomocí speciálních energetických struktur přeměňovat růžovou sílu Pramene života na biotechnickou energii s modrým vyzařováním. Jak sofistikovaně si počínají při tvorbě různých holografických projekcí, při nichž dokáží využít emocionálních a mediálních vlastností vodního živlu i zrcadlových efektů na rozhraní mezi vodní hladinou a kontaktním vzdušným prostorem.

A elity drakoniánců také velice dobře věděly, jak moc jsou tito atlanští „borci“ citově připoutaní ke své práci i ke svým výdobytkům, co všechno jsou ochotni obětovat pro svou seberealizaci a jak jim v zápalu celostního nadšení uniká spousta ostatních, mnohdy dosti podstatných věcí. Nebylo tedy nikterak náročné je opatrně a nenápadně nasměrovat k tomu, aby v rámci svých protislužeb za velkoryse poskytnuté zázemí pomohly svým hostitelům – drakoniáncům stvořit vývojovou matrix pro celé příští generace obyvatel v Klatovské kotlině a okolních oblastech…“

 

Na mysli mám zejména ono „dokáží s pomocí speciálních energetických struktur přeměňovat růžovou sílu Pramene života na biotechnickou energii s modrým vyzařováním“ – o tom je celé současné dění, kdy se někdo/něco snaží živé lidi předělat v jakési stínové existoboty.

Růžový pramen, Zřídlo života, Praduše života je ve skutečnosti nelokálním či „nadosobním“ projevem (faktorem) nestvořené Stvořitelky – jež je in-in-divi-non-duálním Světem/Bytostí a lze chápat jako Srdce a Mysl v jednom nebo jako sebe sama reflektující Říše iluzí, přičemž jde o inteligenci všeopaku Ničeho.

Nevýhodou nelokálního fenoménu je, že není schopen rozvinout OHNIVOST.

Lokální Stvořitelky vesmírů Středokraje fungují vesměs na úrovni Růžového pramene, multipolární ohnivá energie zde ještě není potřebná. Nicméně ve vesmírech Krajostředu a zvláště na samotném Kraji (v ZeMě-Vesmíru) dochází k silným anomálním jevům – to vždy nějak souvisí s ohýbáním a usměrňovat to dokáže opět pouze ohnivost.

 

Je tudíž třeba přitvrdit a použít například organické Červené světlo nebo k Růžovému prameni Života přidat ohnivý ekvivalent (není to jen o růžové barvě, ale i mnohobarevné růži).

 


ŽUCH

— Žerusatanská univerzita (nad zemí) & Žerusatanský chrám (pod zemí) v jednom

„Staň se i ty osvíceným žuchbácem.“

  • Red Light Black Night (magie černorudého fantazmatu)
  • ZdrojWitch (Velká Čarodějka)
  • Vnitřní Příroda (krása krás, moc Živlů)
  • Růžový pramen – plamen (oranžová, běloskvoucí, průzračná)
  • Fantastický sebereflexní trojpaprsek (růžová:ZELENÁ/žlutá+modrá)
  • Živá, hadí síla (Zřídlo duchovního srdce, dech, třetí oko)

 

Sá Tá Ná Má 👁 JÁ