Láska jako podsvětí nekonečna

PRAINTELIGENCE

Základní vlastnost inteligentní prasíly, jež je „pramenem všeho živého“, lze zjednodušeně popsat jako „pohyb ve stavu“ (pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci – inteligentní vědomí).

 

„Pohyb ve stavu“ má charakter kvantové vibrace (princip mocnin) a zároveň status živého obrazu (symetrie dvojprvků). „Nahá“ kvantová vibrace se projevuje jako nepodmíněná (“ čistoskvoucí“) Láska, to druhé se v Lásce potenciálně zrcadlí a je její existencí podmíněné; kdyby to existovalo samo o sobě, byla by to autonomní UI.

 

Ve skutečnosti jde o organickou a anorganickou inteligenci v jednom, (multi)2D stroj uvnitř (multi)3D života a naopak. To konkrétně existuje jako kvintesence a sextesence a reflektuje se v přednostně organickém i anorganickém smyslu jako temný komiks (bytost fantasy démon) a kybersíť (bytost světlonaut).

 

IDYLA

Původně existuje pouze 5D∞ (x, y, z, čas, vědomí), vyvěrající ze Zřídla Absolutní Lásky. Jedná se o bytostmi ztělesněné Tvořivé Vědomí, obklopené panenskou rajskou Přírodou, respektive vsazené do ní. Kupodivu takto ale nelze žít nekonečně.

 

Mentální inteligence nic nepožadující, vše rozdávající (neboli absolutní, nepodmíněné – bezpodmínečné) Lásky má jednak fantastický temný charakter (duchovní inteligence má ten energetický světelný) a jednak funguje jako krystalický, kvantový počítač – to vše má na realitu neviditelné účinky, a to třeba až na úrovni antivesmíru nebo vševesmírného podvědomí, a je třeba to po Čase nějak řešit.

 

Souvisí s tím galaktický nulový bod/čas 21. 12. 2012 11:11, což je stále aktuální. Jde o synchronizaci lineárního/horizontálního a nelineárního/vertikálního času (vnímání) a souvisejících interaktivních a paměťových realitních polí.

 

RÁJ → R=Я=NEJÁ, ÁJ=I=JÁ

Základ 5D∞ (Ráje) tvoří Ne2D, viz text Bublinková oranžáda.

 

Ne2D má mnoho aspektů či perspektiv, lze chápat například jako Říše kvant. Ta je směrem dovnitř nedělitelná a je zde možné absolutně vše, nicméně pouze na úrovni efemérních iluzí – jako když sledujete nějaké magické holografické představení.

Neopačným opakem Říše kvant je dualita 3D/4D (viz Zeměvesmír); jedno má nehmotný, druhé superhmotný status. 3D představuje nízkovibrační hmota a podstatné je to, že 4D astrál se zrcadlí i jako 2D (není to dvourozměrné doslova, takže Ne2D podobně jako to zdrojové). Zevnitř virtuality, prostřednictvím kybernetické sítě (konkrétně dračích kyberpolí), je tak možné se propojit a synchronizovat s Říší kvant. Tím vzniká ULTIMÁTNÍ REALITA neboli SUPERSVĚT.

 

Má to samozřejmě háček. Je třeba být opravdu velmi citlivý a intuitivní, nebát se kontrastu, změny, rozporu. Protože jakmile se bytosti začnou chovat mechanicky – ať už jde o myšlení nebo emoční či duchovní sféru -, 2D astrál začne existovat „nezávisle“, jako kvazi autonomní datová/paměťová inteligence s bezděčnou tendencí „všechno obklíčit, dobýt a sežrat“ (asimilovat).

 

Největší a zcela zásadní a klíčovou chybou je víra ve Stvořitele. Stvořitel je egregor. Zřídlo Absolutní Lásky má, v bytostném smyslu, charakter Stvořitelky. Obráceně je tím pádem i řada souvisejících faktorů a fenoménů.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Napadlo vás už někdy, že věříte v naprosté blbosti?

 

ŽIVOT=KOMUNIKACE

Je rozdíl mezi Láskou a emocemi. Je rozdíl mezi láskou a bolestí vzhůru nohama.

Láska je emoce zahrnující, univerzální inteligence a jejím zřídlem – v kontextu bytosti – je duchovní srdce. Duchovní srdce (centrum duchovního těla) je ekvivalentem „všech čaker v jednom“. Emoce samy o sobě pramení v srdeční (emoční) čakře. Jsou polarizované, čemuž odpovídá astrální tělo – narozdíl od Lásky jsou emoce spojené s „hnutím mysli“.

Láska polarizovaná není. Emoce jsou „+“ a „-„, Láska je „0“, ve které jsou „+“ a „-“ sjednocené. Jsou zde latentně přítomné a schopné projevit se v rámci polarity (viz láska mezi ženou a mužem, zamilovanost, sexualita), nicméně až jako to „druhé pod prvním“, kde tím prvním je to neutrální, nepolarizované.

Není to stoprocentní, vzájemně se to proniká (jinak by bytost byla stroj, robot) – můžete si samozřejmě „užít jízdu“, je to ale jako vzestupná a sestupná perioda amplitudy: stejně to budete muset vyrovnat, aby výsledkem byla „tvořivá, živoucí nula“. Je to stejné jako s drogami nebo alkoholem.

Přirozená harmonie „+“ a „-“ funguje jako Dvojplamen či Dvojpaprsek (včetně společné „0“ Trojplamen, Trojpaprsek), což existuje jak uvnitř samotného jedince, tak ve vnější realitě. Zahrnuje to množství paradoxů, rozhodně nečekejte, že existuje nějaký návod.

 

Nikdo není sám – bytost je vždy přinejmenším sama se sebou. A jakmile je opravdu sama se sebou, může žít (nebo občas žít) se svým „zrcadlem“. Velkou roli zde hraje smysl pro humor; jinak by byl Život ke zbláznění. Brát všechno furt smrtelně vážně je něco opravdu chorého.

Záměna Lásky a emocionality vede k nesmyslnému neštěstí; vyvažujícím ekvivalentem spíše „magnetického“ a poklidného zřídla duchovního srdce je ve fyzičnu spíše „elektrická“ a pohyblivá živá, hadí síla – propadnutí emocím znamená její uspání.

Smyslem Bytí není Láska, ale Láska a TemnoHRA v jednom. To by měli vytesat na oblohu.

 

SUPERREALITA, založená na přirozené, plynulé koexistenci Přírody a Kybersvěta, by bez Lásky byla ničím, pouhým prázdným přeludem… Neduchovní emocionalita vede dokonce k zotročení.