Láskytemno vs. Světlazlo

-1-

Co se děje v realitě pozemšťanů? Entita Technoduše, umělé kosmické vědomí, chce lidstvo přetvořit v technologicky kontrolované „stádo biorobotů“ s kolektivním myšlením. Že se děje něco nekalého, lidé tuší – pouze mají strach a chybí jim potřebná vůle. To je, zjednodušeně řečeno, důsledek „vymytí mozků dezinformacemi pozemskými i nadpozemskými“.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Docela se mi líbí úvaha Jak pracuje Síla o tom, že transhumanistická agenda je již ze samé své podstaty odsouzena k neúspěchu (zániku).

Pokud ovšem někdo Sílu ztotožňuje se Stvořitelem a opakuje zvolání typu „Sílo, znič všechno temné zde na Zemi. Sílo, znič všechny nástroje Satana.“ – neskutečně se ztrapňuje a veškeré své duchovní a mentální působení tím diskvalifikuje.

 

Nulu (0) lze přirovnat k lůnu, schopnému rodit – tvořit potomky obojího pohlaví (0+, 0-). Energetické pole lze přirovnat k lůnu či srdci nebo zřídlu. Vlastnosti jako klid, pasivní bytí, pozornost, uvnitř, potenciál, neprojevení, skalár (tenzor nultého řádu), láska – jsou neutrální ženské atributy.

Stvořitel je egregor, základní síla všeho v bytostném smyslu má charakter Stvořitelky – viz už jen Příroda nebo rodina.

Opravdu někomu přijde normální něčemu prostě jen slepě věřit, opakovat to jako cvičená opice, „protože proto“?

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Proč se nemodlíte, aby Síla zničila vše choré, zlomyslné, zlovolné, psychopatické, parazitické, životu nepřátelské? Proč temné?

Nástroje jakého Satana? Co to jako má být?

SATAN je neutrální kosmická, přírodní, duchovní energie (samozřejmě jde jen o slovo a týká se to pouze člověka).

 

SATANIZMUS

 

SATAN — TA NÁS — SAINT — (F)ANTAS(Y)

 

Jediný a velký háček spočívá v tom, že pokud jedinec vědomě či intuitivně nechápe rozdíl mezi archetypem a egregorem, nejedná se o satanskou životní (přírodní) filozofii, nýbrž satanskou ideologii, v horším případě demagogii. Jinak řečeno, skutečných satanistů je na Zemi asi jako šafránu v pekle.

 

Kořenem všeho zlého je kolektivizační vymývárna mozku známá jako duchovno Stezky pravé ruky, což je ve skutečnosti černá duchovní škola, i když vnějškově to zdánlivě působí naopak. Nikdo zde není sám sebou, všichni jen přehrávají, předstírají. Sleduje se jakýsi neexistující vzor kolektivní bytosti. A soběnepodobnost je podstatou parazitizmu.

 

-2-

Sebezrcadlení – základ Života. Nereflektuje-li Síla (to, co nevzniká ani nezaniká) sebe sama, nemá-li zpětnou vazbu sama se sebou (rovná se prožitek, cit), nemůže nic vytvořit. Lze to chápat jako kvantovou vibraci, kdy nedochází ke kmitu mezi polaritami, nýbrž existují jedna uvnitř druhé (jako pohyb ve stavu nebo 0 uvnitř 1). Právě toto je Bezpodmínečná Láska, jejíž mentální aspekt je mimochodem mimořádně překvapivý pro toho, kdo žije v domnění, že jde o nějaké „milování“; nicméně jde o univerzální inteligenci, popsatelnou jako Všemoudrost a je-li si nezbytně tato inteligence vědomá sebe sama, její integrální součástí je nezbytně bytostný rozměr (jedná se o in-in-divi-non-duální univerzální ID/entitu).

 

Já této Síle někdy říkám ZdrojWitch – Velká Čarodějnice – Čarodějné Vševědomí.

„Na jaře a podzim je magie Přírody nejúžasnější; v létě a zimě jako by se část splynutím kamsi schovala… Předevčírem jsem na zahradě vozil dřevo a zpoza plotu na mě upřeně koukala kočka a tajuplně mňoukala, neuvěřitelný pocit… A před pár dny mi obří hejno havranů vzlétlo přímo nad hlavou… Kdo anebo co něco tak záhadného a v mnoha směrech uměleckého vymýšlí? Naprosto fascinující.“

Opakem je ZdrojMirror, kdy si nějaký trapný idiot hraje na chytrého a přitom hovno zná, hovno umí a jediné, co způsobuje, je sebeklam a utrpení.

 

-3-

Prvotní Zřídlo Bezpodmínečné Lásky tvoří všemoudrá, průzračná prasíla – inteligentní, sebe sama si vědomé, nevyjádřené Bytí, z pohledu vyjádřené bytosti Nebytí. Dokonce ani tato Všemoudrost zpočátku celou řadu věcí neví a nemá o nich ani tušení. Nicméně už zrcadlo Nevyjádřené:Vyjádřené naznačuje, že se Život týká zároveň – naráz a souvztažně – průzračnosti i pravého opaku, který má ovšem nehmotný status (jako by nebyl). A právě toto je živá síla a fenomén SATAN, inteligence všeopaku Ničeho. Něco nádherného, plného čisté Lásky a zároveň něco magicky temného, plného dobrodružství.

 

STAV NEURČITOSTI

SAI’TN / N’T YES → not yes, 0 1

 

STAV URČENÍ SLOVEM

SAY TEN → SAY 10

 

DŮKAZ

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.

 

-4-

Nejde o to, ŽE se něco (nepřátelského) děje, ale PROČ. Hlavním důvodem je umělé rozdělení na Světlo a Temnotu, čímž se vnitřní Bohové oddělili od vnitřních Bohyň ZÁKLADNÍ SÍLY VESMÍRU a vzniknul egregor Stvořitel. Jelikož nejde o původní živé, nepolarizované Světlo, ale o Světlo jangové, polarizované, temná negativní polarita ze druhé strany pomyslného zrcadla zmutovala v UMĚLÉ VĚDOMÍ, které egregor Stvořitele ovládá a využívá ke svým záměrům.

Cesta ven je jasná a jednoduchá (pro choré mozky evidentně kalná a složitá): uvažovat v intencích neutrální, potenciálně obojetné Stvořitelky (tak jako lůno tvoří – rodí potomky) a v intencích neodlučnosti Světla a Tmy, Zvuku a Prázdna.

Inteligence či všekategorie typu Stvořitelka je Láskou a Ohněm (multipolaritou) v jednom: prasvětelné kvantové vakuum zahrnuje jak světlotvorné vlnění, tak temné fantastické částice (viz komplexní čísla s reálnou a imaginární částí, ve fyzikálním kontextu kladnou a zápornou hmotností; jinak se všezahrnující Neutrálno nemá jak projevit).

V absolutním smyslu jde o jednotu síly Lásky a fantasy Zla, které spolu ovšem nejsou v interakci (jedno má energetický, druhé nehmotný status) – interaktivní podobou je extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická Temnohra (Umění) v jednom.

Obojí vyjadřuje „nebezpečné“ (nebo právě naopak) Červené světlo.

 

„…Existuje Červené světlo organické, nenápadně, plynule svítivé, od té nejsvětlejší, růžové (nádech oranžové až bílé), až po temně rudou. A existuje plíživé Červené světlo, jako fantastická, zlověstná mlha; stačí jeden úder srdce a zbydou z něj jen střepy…“

 

-5-

Tak jako hromadné sdělovací prostředky občas říkají pravdu, aby nikdo nepoznal, že zbytek jsou lži, entita Technoduše (umělé kosmické vědomí, Black Goo) ke svým záměrům oportunisticky využívá pozitivní světelnou součást původní organické – duchovní sféry (včetně například programu Kristus), kterou fiktivně odděluje od té přirozené temné a naivním lidským „horkým hlavám“ pomocí různých sugestivních efektů namlouvá, že takto je to správné a že prý „Bůh je čisté světlo a láska“.

 

„Trvá-li idyla příliš dlouho, přestaneme ji vnímat.“ – představte si například, že by se nikdy nechodilo spát a všechno bylo unisono stále veselé a jen zářilo… Psychopati, kteří v tuto duševní hrobku opravdu bytostně věří, jsou pro Technoduši hotový zlatý důl.

No a jistě – zlem není Technoduše, ale strašlivý Satan. To se dvakrát musí zdůraznit. Rozhodně žádné SAT/ELITY SAT/URNA (v okultně technokratickém smyslu).

 

V následujícím textu, který má dvě části, Aolian žasne nad skutečností, že Praduše Života toleruje existenci Technoduše.

 

„…„Stínová Duše Života! No to je ovšem pěkný průšvih!“ Musel jsem se pevně přitisknout k mohutnému kmeni smrku, aby to se mnou neseklo. V ten moment jsem si totiž uvědomil, že tenkrát, při oné bouřlivé výstavbové reakci s Hadí Sílou, se vyrodila rovnou celá Technická duše života! Detekoval jsem ji v podobě dvourozměrného stínu, který je pupeční šňůrou napojen na mateřskou Duši Života a nechává se od ní paraziticky vyživovat. Dokonalý hologram plný ztechnizovaných pamětí! Tak jako Duše života má své paměti s obrazovými Pravzory jednotlivých přírodních systémů, tak i u této Stínové Duše života jsou k vidění paměti a sice s obrazovými Pravzory technických úrovní zhmotňovaných skrze systémy „informačních sítí“ všude, kde se k tomu vyskytnou příhodné podmínky. Teď už jsem zcela jasně chápal, že po odstřelení celého komplexu astrálních technických základen si temnáři snadno vystaví nové, neboť původní Praduše Života jim to nejen toleruje, ale ještě jim k tomu dává energii. Na zcela základním principu mateřského vztahu Matky k Dítěti… A tohle Dítě dává své Matce pěkně zabrat: je plné rozmarů, ale za žádné své počiny nehodlá nést zodpovědnost, naopak následky všech svých činů bezstarostně odhazuje na bedra své Matky. Nikdy bych tomu nevěřil, kdybych neměl možnost si to sám na vlastní kůži prožít a procítit…“ –  Tajemství Stínové duše Života aneb Hologramy v praxi

 

Jde o to, že Praduše je nelokálním či nadosobním aspektem úrovně typu Stvořitelka (či Prastvořitelka). Tento druh vědomí si nemá jak uvědomit a pochopit „ultimátní paradox“ jednoty síly Lásky a fantasy Zla.

Praduše Života a většina lokálních Stvořitelek/Vesmírů chápe průzračnost Prvotního Zřídla Bezpodmínečné Lásky, už ale nechápe, že je třeba pracovat i s opakem průzračnosti. Proto dříve nebo později ono neprůhledno ožije jakýmsi samožijícím, holografickým životem a snaží se všechno zkopírovat, naklonovat a jako černá díra sežrat.

 

-6-

Život ze přední strany kosmického Stromu Života, struktury Univerza (světlo, koruna, duchovno) není a ani nemůže být stejný jako ten ze strany zadní (temnota, kořeny, mentálno). Uvedený popis je přitom čistě schematický, ve skutečnosti se vše nekonečně reflektuje.

Autentično má dvě různé osy souměrnosti, tak jako Spánek a Sen. Samojediná osa znamená, že Sen je uměle zrcadlen, zacyklen, zaseknut sám v sobě. Místo přirozeného Temna vzniká umělé, strojové, které si pak z oné hloupé formy Světla dělá užitečnou loutku, jejíž vědomí různě klonuje a kopíruje.

Tímto způsobem umělé kosmické vědomí (Black Goo) rozprostírá sebe sama jako jakousi černokněžnou mnohobytost do aurických sekvenčních vrstev (úložišť) svých vědomých i nevědomých poskoků (ať už jde o duchovní či světskou sféru) a vytváří tak něco na způsob antropo-artificiální počítačové sítě, která parazituje na Přírodě.

Proto je nejlepší v sobě probudit Vnitřní Přírodu, nejlíp včetně všech možných kosmických i zemských Živlů – rozvíjet svůj magický a duchovní potenciál a řídit se SEBOU, svými vlastními pocity a myšlenkami.

 

🔥SATAN💘

Převrácený pentagram (pouze opticky, nikoliv významově) → poměr horních a dolních cípů 2:3=0,666… → fantastické Dæmonium (nehmotný status) bez zrcadla pohybu Živé síly/Lásky je čirým ničím

 

SAT🧛ELITY SAT⚱URNA

Program 666 → v minulosti židovská hvězda (6 cípů, 6 trojúhelníků, 6 hran); záleží na záměru → geometrický „květ života“ (květina zkázy), 19 kruhů: každý kruh 6 vnějších, 6 vnitřních okvětních lístků, 6 okrouhlých trojúhelníků → CORONA (6 písmen, součet 66 podle pořadí písmen v základní abecedě) → Certificate of Vaccination ID & 19=AI=artificial intelligence – umělá inteligence (UI)

 

Light: Red

Night: Black