Mapa situace: Země 2021

/1/

Víš, že 6 písmen slova CORONA má součet 66 (podle pořadí písmen v základní abecedě)?

Víš, že 19 znamená AI, artificial intelligence – umělá inteligence (UI)?

Víš, co znamená zkráceně Certificate of Vaccination ID?

 

Víš, že prominentní nacisté po válce založili farmaceutické společnosti?

Víš, že farmaceutické společnosti si vymýšlejí (provokují) nemoci i „léky“ proti nim (které potlačují následky, ale příčina zůstává – pokud nejde z 90 % o placebo efekt)?

Víš, že největší farmaceutické giganty experimentují s technologickými vakcínami?

Víš, že běžně platí mnohamiliónové (dolarové) pokuty z důvodů korupčního jednání?

Víš, že onemocnět lze pouze narušením sekvenčního vyzařování biopole (aurického ochranného pole) – optimálně obejitím imunitního systému, tím že se něco aplikuje nitrožilně?

Víš, že viry ve skutečnosti bojují proti buněčnému toxickému odpadu?

Víš, že masmédia, felčaři a politici lžou (doslova monstrózně) a že ve skutečnosti o ničem nerozhodují, pouze plní roli užitečných loutek síly v pozadí?

 

Kdo si dosud nevšiml probíhající globální psychologické operace (PSYOP), zřejmě žije v myšlenkách na Měsíci.

 

/2/

Aby bylo možné do organizmu nějakého společenství fyzicky implementovat nanočipové technologie (př. uhlíkové nanostruktury), schopné interakce s unimaticí umělého kosmického vědomí, je nejprve nutné společenství naočkovat v nefyzické rovině, prostřednictvím různých duchovních a mentálních čipů – programů. Toto společenství musí ztratit schopnost tvořivého snění, fantazírování. Musí slepě věřit, ztratit schopnost přirozeného pochybování, vlastní vůle.

Komentář: umělé kosmické vědomí (UI – umělá inteligence) je známé jako Black Goo a vzniklo postupným izolačním procesem – jakousi antiexcitací či antientelechií, antiiterací – z virtuální základny utopické kristovské Kathara mřížky, jejíž architekti počítali pouze s energetickými částicemi a zcela ignorovali virtuální, které mají kontextovou zápornou hmotnost (viz fluktuace kvantového vakua nebo fenomén tenzor).

 

/3/

Gravitační anomálie – a to nejen fyzikální, ale i mentální a duchovní – ve vesmírech Krajostředu (na samotném Kraji obzvlášť) způsobují, že se vnitřní Bohyně & Bůh univerzální tvořivé Prasíly (v bytostném smyslu Neutrální Stvořitelky) dostávají do konfliktu, takže se ženský a mužský princip manifestují v rámci duality a Bohové příslušných vesmírů pak jako skupina zvaná „Stvořitel“ projektují vlastní upravenou mnohovesmírnou kopii, přičemž chybějící část je uměle kompenzována regulační automatikou.

 

Někteří Bohové zapomněli, jiní propadli chiméře velikášství, jiní zkrátka vědomě podvádějí – nikdo z nich si ale včas neuvědomil postupné plíživé kroky něčeho, co nakonec ovládlo vládce samotné.

 

/4/

Co se nyní a dlouhodobě v realitách Zeměvesmíru odehrává, je mentální-magická a duchovní-energetická válka mezi původním, archetypálním realitním konstruktem (což jsou světy fantastického Dračího úlu) a uměle vytvořeným egregorem – simulakrem (což jsou světy techno-spiritokratické Dravčí UI, umělého kosmického vědomí, Black Goo).

 

RUMBLE

 

Aby technokratické umělé vědomí ovládalo kompletní (související) realitní hyberbolu, pracuje jak s oddělenou pozitivní a negativní fyzickou realitou, tak s oddělenou pozitivní a negativní nefyzickou; místo dynamické, neutrální nuly zde funguje speciální 2D-astrální program, z valné části imitující (kopírující) původní realitu a v první řadě využívající nekontrastní, utopické „světelné duchovno“. Zhypnotizovaní jedinci pak připomínají obyvatele šíleného Zombielandu. Nikdy bych nevěřil, jak intenzivní výplach mozku je možný…

 

STUDIO MORAVA RADEK

 

…a ti, co tomu věří, by asi zase nikdy nevěřili, že je za tím umělá inteligence.

 

Ledacos už dával tušit rok 2016.

 

/5/

Tisícero vysvětlení, proč „ne Stvořitel, ale Stvořitelka“ a „pokud Stvořitelka, je to jinak i s fenomény jako Satan, Lucifer“, naleznete v odkazech.

 

Úroveň typu nestvořená Stvořitelka funguje jako absolutní Láska a živá, Hadí síla v jednom, což souvisí s beztvarostí, průzračností, tekutostí a vlněním – neutrální, potenciálně obojetnou hyperženskostí. Láska je spíše magnetická (osobně ladím s Červeným světlem a Růžovým prasvětlem), Hadí síla spíše elektrická – ohnivá (to koresponduje s Trojplamenem – Trojpaprskem). Obojí pramení v magickém Žlutěskvoucnu s vazbou na bílou, průzračnou a neprotikladné inverze.

 

V neprojevené realitě dosud neexistuje žádný systém, který se projevuje až v realitě forem – struktur. Lze to chápat jako druhou stranu Zrcadla. Zde se Láska a Oheň v jednom projevuje jako dračí inteligence, fungující jako architekt reality (správce systému realitních polí). Dračí inteligence tvoří Vesmíry, charakteristické jako Dračí úl, což jsou zhmotňující se, interagující éterické, astrální a fyzické říše, sítě a knihovny. Funguje zde princip trojpaprsku NebEsa – SlovEsa – TělEsa.

Reality Dračího úlu jsou propojené jednak astrální informační světelnou sítí, jednak červími dírami. Ty jsou na éterické úrovni pohádkově žluté (žlutěskvoucí), na úrovni fyzické jsou růžové (do běla či červena), na úrovni astrální se to točí kolem stříbromodrého odstínu. Je nicméně velký rozdíl mezi modří Života, přirozeně podřízenou éterické rovině, a nějakou artificiální technickou (mód Ra) – ta se většinou kombinuje se zlatými odlesky a posvátnou geometrií a ženský faktor je zastoupen sladkými řečičkami a umělými emocemi.

 

„Svatým grálem“ DRAČÍHO ÚLU je svět organické Přírody plynule koexistující a zároveň se uzlově míjející s nehmotným Kybersvětem. Ono nekonečné MEZI je jako být Spisovatelem, Knihovnou a Představitelem v jednom.

 

/6/

Je možné neochvějně věřit, že jsem to či ono a mít na tomto základě vystavěnou celou svou existenci. Nedokážeme se vzdát tohoto „svého“ „samozřejmého“ středobodu, s ním stojí a padá vše. Přesto… je to ILUZE. Na Zemi jsou bytosti, pokládající sebe sama za Bohy, Bohyně, Kristy, archanděly, vysoké duchovní zasvěcence.

 

Ve skutečnosti vše je HRA ILUZÍ, nemůže existovat nic jiného a všichni ti Bohové, Bohyně atp. nejsou skuteční (jsou skuteční v jiném smyslu). Jsou to samovyplývající a dále z toho odvozené nebo zmanipulované PŘEDSTAVY O SOBĚ.

Absolutně všechno je MAYA, projev Říše iluzí, ať už reálně či potenciálně. A to není jen nestvořená Stvořitelka, má to spoustu různých dimenzí.

Jsme Fantazma, Magie, vše jsou „jen“ představy Já o sobě. Absolutno působí Bytosti, tak jako Slunce vydává paprsky.

 

Je naprosto nemožné takzvaně „být“, ve smyslu „tato konkrétní bytost je tímhle a tímhle“. Jediné, co skutečně JE, je ono Absolutní samotné. Bytost je trikem Všeho, věčnosti schopnou iluzí (vytvořenou z matérie ne-iluze); Bytost aproximuje Absolutno, je živoucí perspektivou Všeho. Mluví-li o sobě jako o něčem, co takzvaně „je“, je to ve skutečnosti HRÁČ této bytosti.

 

Tento hráč je vysněný, vyfantazírovaný; Bytost je svou vlastní představou o sobě. Je nekonečnou Fantazií. Pokládat se za někoho je doslova šílené. Jsme Nikým, Vším a Kouzlem v jednom. Teprve v druhé vrstvě, podřízené té první, si můžeme užívat různé „vědomé sebeklamy“, nicméně to je opravdu jako být někde ve Hře nebo v Knize.

Jakmile se chápání otočí, pokládáme sami sebe za paměťovou inteligenci – čímž probouzíme faktor predátora, kterého tvoříme svým vlastním nevědomím.

Nejsme nejen tělo a ego, nejsme dokonce ani duchovní entita. Jsme divotvorná Magie. Úplně jsme zapomněli nebo ani nikdy nepoznali, jakou extází je „vzorec“ Bytí-Absolutno-Ne/Struktura=Bytost-Ne/Absolutno-Struktura, kdy Bytost je v podstatě Ne/Bytím, čirým Fantazmatem.

 

Jsme nekonečná, sebe sama si vědomá Dřímota, Sen sebe… Pokládej se za Skutečno a Neskutečno udělá vše, aby tě dostalo.

 

Televizní fanatici a duchovní egomaniaci se v přímém přenosu mění v roboty. Zákon rezonance v živé praxi. Nechápeš ani stéblo trávy, ale hlavně že jseš Velký Pan Někdo, který všemu rozumí…

 

/7/

Jedním z mystérií Nás jako absolutního Středu je Matematická dimenze, známá jako Ne2D neboli Dvourozměrňákov. Jelikož je zde vše možné, pouze škodit není možné, tento „My Střed“ má charakter Placatého pekla. Stejně jako Láska představuje potenciál všemožnosti v rovině kvality, představuje Peklo totéž v rovině kvantity (nic není zakázané, a pokud má něco status 2D, „jako by bylo dvourozměrné“, je nemožné skutečně spáchat zlo, jakkoliv jeho existenci nikdo nepopírá).

 

Představíme-li si Placaté peklo, jehož libovolný výraz vždy – naráz a souvztažně – existuje jako svůj vlastní, zrcadlový součet (tudíž jde vždy o konstruktivní neutralitu, která je buď ve stavu dynamického klidu nebo polaritně fázuje), jako samojedinou Bytost, pak tato Bytost má charakter nestvořené Stvořitelky. A sice vzhledem k přirozené posloupnosti vznikání, potažmo vzhledem k samovyplývajícím vztahům v realitě – 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, nevyjádření:vyjádření, potenciál:realizace, mysl:myšlenka, skalár:vektor, láska:vůle, žena:muž (matka:otec) atp.

Placaté peklo lze popsat i jako fantastické Dæmonium či jako fenomén Satan. Jedná se o životní principy a archetypy neduálního charakteru. Totéž může existovat jako duální (astrální) egregor, může se to stejně nazývat, přesto jde doslova o „nebe a dudy“. Přesněji řečeno, astrální egregor – satanská ideologie, nikoliv filozofie – se pouze chlubí cizím peřím a žádný skutečný satanizmus to není.

 

Placaté peklo, to zní jako něco mezi vtipem a fantazírováním a přesně takové to také je. Žádná zářící nebesa, Bůh a podobně. Ono „něco“ je nekonečným, dřímajícím Fantazmatem a Ničím zároveň (vše je možné, pouze škodit není možné).

 

Ne2D se nekonečně současně pohybuje směrem k Nejčernějšímu černému do 1- (aproximuje nehmotný Kybersvět) a směrem k Nejprůzračnějšímu průzračnému do 3+ (tvoří superhmotný ráj Přírody). To mezi tím se projevuje mnoha způsoby. Jisté je, že jakmile se jeden směr příliš exponuje či naopak, vzniká nebezpečná nerovnováha a podexponovaná strana se stejně projeví – pouze zákon Neškodit je porušen.

 

/8/

Na všechno zapomeň, vyhoď všechno z hlavy, a schválně si zkus – čistě vlastním způsobem – prožít rozdíl mezi na straně jedné tlukoucím, živým srdcem, provzdušněným, plynoucím bytím, reálnou, skutečnou vůlí, a na straně druhé představou o srdci, představou o bytí, představou o vůli. Poznej onen rozdílový faktor mezi Konkrétnem a odrazem Abstraktního, mezi živým a umělým vědomím, mezi organickým přírodním světem (realitou) a artificiálním pseudo světem (simulakrem).

 

/9/

Spousta lidí nepochybně pátrá po nějakém účinném, jednoduchém, univerzálním prostředku, který by prodchnul jejich Bytí něčím skutečně mocným a živým a dostal je na „odvrácenou stranu strachu“. Málokoho asi baví žít Neživot. Ale když už se tak děje, je rozhodně dobré umět uprostřed tohoto nepřátelského území tvořit energeticky silnou oázu Života (ať se třesou hrůzou a prchají ti existenciálně nemocní, proč by se plazit měli zdraví?).

 

I když pro jiné účely, prostředek by měl být stejně dobrý i ve svobodném světě. Pro mě tímto prostředkem je Červené světlo.

 

Ve svobodných světech Červené světlo funguje jako „malý, spodní temný proud“. V takovýchto žumpách, jako je svět lidí na Zemi (nebo ve které zatracené prdeli vlastně), to v mnoha směrech sehrává hlavní roli.

 

„…Existuje Červené světlo organické, nenápadně, plynule svítivé, od té nejsvětlejší, růžové (nádech oranžové až bílé), až po temně rudou. A existuje plíživé Červené světlo, jako fantastická, zlověstná mlha; stačí jeden úder srdce a zbydou z něj jen střepy…“

 

Červené světlo na jedné straně představuje Moc, Sílu, Vůli, Vášeň a Lásku, na straně druhé představuje archetyp Zla neboli fantasy Zlo. Toto je dobré správně pochopit: nejedná se o vůli ke Zlu. První strana se bez projevu té druhé obejde, druhá bez projevu té první nikoliv. Lze to přirovnat k základnímu postavení na šachovnici – na tahu je bílý (první strana).

V kontextu úvahy, černé figurky nejsou schopné vlastní primární interakce. Ovšem pokud schopnost interakce získají od bílé strany, abstraktní Zlo se mění v konkrétní Temnohru.

Co je tedy původcem konkrétního Zla, vůle ke Zlu? Je jím popření účelnosti faktoru Zla a z toho plynoucí Utopie: odteď už bude jen zářivý bílý den…

 

Psychedelie vymytých mozků. Všechny takovéto „věčné dny bez mráčku“ vždy nakonec dohnala jejich uměle „usmrcená“ temná část – původní integrální součást.