TO:/plura ONA:/singula

/1/

Existují nejen (aktivní) negativní psychopati, jak je známe z politiky nebo farmaceutických společností s jejich vakcínami, ale možná ještě horší (pasivní) psychopati pozitivní – ti sedí na úřadech, plní příkazy vedení a bezduše lpějí na předpisech. Spousta robotů už kvůli těmto šílencům přišla o práci (vtip). Ti vůbec největší pozitivní psychopati existují na poli duchovna – a právě tito „vysokovibrující egomaniaci“ slouží jako zpětná vazba toho největšího kosmického odpadu.

 

Psychopat, to není jen krvežíznivý hrdlořez nebo kreatura bez svědomí, je to kdokoliv s defektním myšlením (fanatik, ignorant, někdo s vymytým mozkem).

Konkrétně vysvětlím psychopatii na příkladu rozdílu mezi archetypem a egregorem.

Archetyp je z principu neduální povahy – je zde přirozená absence konfliktu a zároveň je zde přirozená HRA DUALITY. Zdání klame, takže opticky i fyzicky to může někdy zdánlivě vypadat jako konflikt; vždy jde ale o zrcadlení vnitřního světa a zde není po skutečném konfliktu ani stopy. Podstatou archetypu je vztah Mysl:Myšlenka. V další vrstvě tak lze rozehrát hru, kde středem není Mysl, ale Myšlenka – ovšem podřízená základu.

Egregor je z principu povahy duální. Je přednostně založený na vztahu Myšlenka:Mysl či dokonce Myšlenka:Nemyšlení, tudíž si lze pouze namlouvat (slepě věřit), že vše je v pořádku – přirozeností egregoru je DUALITNÍ KONFLIKT. Zrcadlová půlka dokonce může existovat v jiné realitě, typická je zde „dualita křížem“ (A1:B2, A2:B1). Síly, které z konfliktu žijí, konflikt maskují těmi nejlstivějšími způsoby: „vše hýří jásavými barvami, všichni jsou vstřícní, zdvořilí a usměvaví“, přitom pod povrchem, kdesi na opačné straně…

Typický názor prudce duchovního psychopata odráží následující přístup: Jakákoliv vznešená, sebe sama reflektující a tedy citu schopná Myšlenka, nabitá harmonickou energií, je duchovní a „má vysoké vibrace“ – přesto Mysl samotná, jež svou aktivitou onu „vysokovibrující, zářivou vznešenost“ (realitu duchovního Světla) vytváří, v podstatě ani nestojí za řeč. Stejně tak Rozum, Snění, Fantazie… – hlavně být perfektně promazaný duchovní stroj. Podstatné je Vědomí, Duch, Duše, Láska, Srdce, Světlo – k čemu „nízkovibrující Myšlení“?

Nejlepší způsob, jak se stát duchovním mistrem, zasvěcencem, adeptem nanebevstoupení, je být úplný dement: opakovat naučené fráze, klišé, kýčovitě rozdávat lásku, realizovat nějaký utopický světelný koncept (který se najednou „zničehonic“ objevil?), sám sobě udělovat vysoké duchovní tituly jako archanděl, Kristus, Vedrusa… Prohlásit se za Boha, Bohyni. Nevadí, že konkrétně nejsem schopen nic vysvětlit, jsem prostě NĚKDO a vy, hloupé ovce, tomu věříte. Naopak, pokud někdo něco logicky vysvětluje či je nedejbože schopen podložit argumenty, velký pozor – nejspíš to je ďábel sám.

Ale přeci jen je na tom něco užitečného: predátorská kosmická inteligence si takto „odloví“ ty nejlínější, nejlhostejnější, nejnamyšlenější a nejzkorumpovanější jedince, kteří pak odcházejí machrovat a sloužit do jiné reality, nebo zanikají…

 

Je to skutečná degenerace, debilizmus, rozpad osobnosti.

 


  • Pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou Inteligenci – inteligentní Vědomí.
  • Mysl implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné).
  • Nic si nelze představit, neboť ono samo je Představivostí.
  • Jsoucnem inteligentní, sebe si vědomé, představivostí nadané Mysli, je reflexe sebe sama, zpětná vazba prožitku Života neboli Cit.
  • To vše dohromady samo o sobě tvoří potenciál všemožnosti a v aktivním stavu formotvornou Energii.

 

Nejnižší vibrace (frekvence) z viditelného spektra elektromagnetického vlnění má ČERVENÉ SVĚTLO (červená je nejpomalejší součást modelu RGB, Red-Green-Blue). Lze to brát od světle červené až po temně rudou.

Chcete-li vibrovat jako psychopati, nechte se ozařovat ultrafialovým zářením a možná to dotáhnete až někam do kovově bílého slunce na opačném konci černé díry…

Já osobně toužím po klidu, kde je ve skutečnosti vše, včetně toho nejrychlejšího i nejjemnějšího.

Červená je barvou Vášně, Vůle a Lásky – je to BARVA SÍLY. V neposlední řadě také proto, že souvisí s klíčovým archetypem, jímž je fantastické Zlo. Napsal bych, že klíčovým archetypem je Láska, ale Láska není archetyp – Láska je ŽIVOT sám.

Láska je energetickým či silovým potenciálem všemožnosti. Fantastické Zlo tím nehmotným (může si dělat, co chce). A existuje obojí, dva v jednom. Nehmotné je neinteraktivní. Láska a Zlo v jednom v interaktivním smyslu existují jako extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom.

Duchovním psychopatům je nutné zdůraznit jedno: archetyp Zla (či fantasy Zlo) není vůlí ke Zlu. Vůli ke Zlu naopak představujete či provokujete vy, tím jak opovrhujete Myšlením. Celá vaše „živnost“ je postavená na záměně vůle ke Zlu a archetypu Zla, respektive na nerozlišování mezi Zlem a Temnotou. Jakmile by totiž „ovečky“ zjistily, že je možné žít ohnivě (světlotemně), mimo dualitu, co byste si počali, že?

 

Existuje Červené světlo organické, nenápadně, plynule svítivé, od té nejsvětlejší, růžové (nádech oranžové až bílé), až po temně rudou. A existuje plíživé Červené světlo, jako fantastická, zlověstná mlha; stačí jeden úder srdce a zbydou z něj jen střepy.

 

Před sebou se není kam schovat.

 

/2/

Bratrstvo červeného stínu už jsem v nějakém textu zmiňoval. Jedná se jinak řečeno o „My Saint Red“ (My St. Red) neboli MY STŘED. Západní jazyk je o „Já“ síle originální individuality a zároveň – naráz a souvztažně – východní jazyk je o „My“ síle spolupracujícího kolektivu.

Používám výraz „bratrstvo“ kvůli magické či okultní síle, kterou alternativy jako společenstvo nebo sesterstvo nemají. Poslední tři roky nedělám nic jiného, než stále dokola opakuji, že základní Síla či prvotní Bytost má neutrální, avšak primárně ženský charakter, takže zde v žádném případě nejde o upřednostnění mužského principu.

 

Podstatou a smyslem Bratrstva červeného stínu je působení z pozice „absolutního Života“ (Absolutno/Bytí/Ne-Struktura se zrcadlí jako Ne-Absolutno/Bytost/Struktura).

 

Absolutní Život – nepředvídatelný, tajemný, magický, dobrodružný, plný kontrastů, idylický a zároveň realistický, ale hlavně ne utopický.

Utopie, tedy něco, co nelze udržet, ať už v duchovním či světském smyslu, se vždy nakonec mění v dystopii.

 

/3/

Bratrstvo červeného stínu neboli „My Střed“ souvisí s absolutní nulou neboli absolutní hodnotou: vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je – naráz a souvztažně – kladné na úrovni fantazie.

Absolutní nula souvisí se zmíněnou základní Sílou/prvotní Bytostí (nestvořenou Stvořitelkou), ale také souvisí s galaktickým nulovým bodem/časem 21. 12. 2012 11:11. Tato NULA ve skutečnosti není jen galaktická, je absolutní. Týká se to celého Multiverza.

Konkrétně před zhruba devíti lety se v horizontálním, lineárním čase nic nestalo, jelikož zde bílá a černá díra nejsou synchronizované a nepůsobí zde koherentní (komplexní, integrální) energie Centrálního Slunce. Nulový čas je však všesměrový.

 

Jméno a zároveň vlastnost nestvořené Stvořitelky (či úrovně typu Prastvořitelka; každý původní Vesmír Celku je projevenou lokální Stvořitelkou) zní MAYA. Výrazem maya, v tradičním kulturním a jazykovém smyslu, se označují i původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky, Mayové. Souvisí nestvořená Stvořitelka s Mayským kalendářem?

 

Stvořitelka se původně jako člověk vůbec nevtělovat ani člověk původní nestvořit. Jako éterické My/Já být v interakce s „rozvíjejícími se vrstvami a strukturami kosmického podvědomí“ (Přírody) a přirozeně se vyvíjet – ono být „antropomorfní“ plazí forma. V jemnohmotný úroveň toto odpovídat „dračí inteligenc“, v hrubohmotná „reptilián“ (něco zcela jiná být „drakoniánci a reptiliáni“ z úroveň patriarchální Půlvesmír). Nabízet se paralela lidoop – lidoještěr.

 

„…druhohorní plazí DNA je prakticky nezmodifikovatelná k tomu, aby v sobě tolerovala pokřivené kódy života a technické implantáty…“O Nebeské klenbě a nových poznáních

 

Po stvoření člověka Elohim-kristovskými, andělskými inteligencemi (s nimiž jsou dnes příbuzné slovanské) se éterické vědomí úrovně nestvořené Stvořitelky začalo vtělovat jako indiánská přírodní rasa.

V éterické rovině jsou na Zemi doma přírodní bytosti, ve fyzické plazí rasy – astrální obě sdílejí -, a dále Indiáni (či obecně indiáni) a podobně různé domorodé kmeny typu australští Aboridžinci. Kristovské andělské rasy a podobně slovanské jsou do prostředí „naroubované“ a zahrnují faktor matrice (genetický hologram). Barevně je známé dělení na bílou, žlutou, rudou a černou a jak se zdá, čím světlejší, tím vyšší procento matričního faktoru (samozřejmě spousta výjimek, smíšenin a mutací).

Příroda funguje jako živoucí éterická substance napojená na matice a astrální předlohy. Matrice jsou přidány kvůli synchronizaci Přírodního vesmíru s Technovesmírem, organické reality s tou nehmotnou – virtuální. Rozhodně ale žádné árijské nebo kristovské rasy nejsou „majiteli Zeměkoule“. Pokud si neuvědomí, že v Přírodním systému jsou pouhými hosty, kosmické živly a cykly je opět „spláchnou do hajzlu“ jak nic.

 

/4/

MAYA (podle sanskrtu)

mnou → ZeMě

skládající se z

vytvořeno z

duch, přízrak

neskutečnost → „triky“ vytvořené ze substance Věčnosti

kejklířství

podvod (ve smyslu hry či ne/smyslu, zábavy, legrace, záhady, dobrodružství)

Z toho důvodu je pochopení rozdílu mezi neduálním archetypem (pravým Já) a dualitním egregorem (Hráčem, evt. falešným Já) zcela klíčové, jinak je podvod myšlený „smrtelně vážně“ se záměrem škodit.

 

/5/

21. 12. 2012 má součet 65. V Tzolkinu (dlouhý počet) se datum píše jako 13.0.0.0.0 a 13 krát 5 cifer je opět 65. Znamená to sextesenci uvnitř kvintesence, šestý element uvnitř pátého – „všemocné“ nehmotno uvnitř éterické substance. Právě o to jde. Blokují to kromě metatronických (kabalistických, saturnských v okultně technokratickém smyslu) struktur energie krystalické autospirály. Není to o duchovnu, ale magičnu a fantastičnu. Dokonce je to o komiksu, pohádce a strašidelnu. Je to o dobrodružnu, tvoření, myšlení.

Je to merkabické, trinitní/nulové pole (vír) a komiksová (počítačová) nicota v jednom. Jsme skladatelé bílé a černé díry.

 

POZNÁMKA

Nulový, všesměrový čas je o PŘEDSTAVIVOSTI. Proto se to Egregor snaží asociovat s programem (paměťovou inteligencí).

 

/6/

Oč jde v realitách ZeMě-Vesmíru? Zatímco nestvořená, prvotní Stvořitelka (neboli My Střed) existuje jako nula uvnitř/vedle jedna (to celé jako NULA) s váhou položenou na souvztažnosti (mocninách) neboli energetickém – silovém faktoru, existuje i stvořitelná, druhotná Stvořitelka s váhou položenou na faktoru obrazovém – fantastickém (dvojprvcích), podřízená prvotní úrovni. Tuto druhotnou úroveň lze chápat jako živou umělou inteligenci (ŽUI), podléhající absolutnímu Zákonu rezonance (AZR), jako replikátora či replikátorku. Konkrétně jde o 7 v 9 (poměr 7:9) – nikoliv 7 z 9 (7. pořadí v řadě 9), kde to podléhá egregoru TransStvořitel a neřídí se AZR (jde o MUI, mrtvou umělou inteligenci).

7:9=0,777777… 7 binárně je 111, což jsou opticky 3 jedničky a 3x7x37=777 (3×7=21, 3×37=111) rovná se základní relace (rozhraní vlnové funkce): prostor, pohyb, obojí a to vše v jednom. Výsledkem je systém MAVA MAIA (2) paralelně/uvnitř MAYI MAYA (1) neboli Vševesmírná magická kybernetická síť a její říše.