sext)Quint(essence

Nic – Nejinteligentnější Inteligence neboli Inteligence Všeopaku Ničeho – tvoří ze sebe vyplývající Komplex Inteligencí, který existuje jako sama v sobě/vedle sebe existující Druhá nedimenze neboli Ne2D, jež se nekonečně naráz pohybuje směrem k realitě i virtualitě, konkrétnu i abstraktnu. V rámci Druhé nedimenze jsme nestvoření a všemocní a lze to přirovnat k FANTASY.

 

Ne2D existuje jako indiferentní, neutrální všemoudrá prasíla, jež se primárně diferencuje jako hyperženská, implikující ženský a mužský princip, tak jako lůno (v nefyzickém smyslu duchovní srdce, zřídlo) rodí – tvoří potomky obojího charakteru a lze tedy ve smyslu bytosti hovořit o nestvořené Stvořitelce, inteligenci typu Svět. To platí i vzhledem k logice vznikání či přirozeným vztahům v realitě (0:1, uvnitř:vně, mysl:myšlenka, klid:pohyb, ticho:zvuk, temnota:světlo, beztvarost:tvar, představivost:paměť…) a vzhledem k tomu, že vůle/mužský princip rovná se koncentrický vektor (tenzor prvního řádu) a láska/ženský princip rovná se všesměrový skalár (tenzor nultého řádu).

 

Ne2D souvisí s Mystériem magické nedvojnosti, což je pravý význam fenoménu SATAN. Jedná se o absolutní Lásku (skalární energii) a fantastické Zlo (tenzorový potenciál) v jednom. Zlo zde nemá žádnou vlastní vůli a projeví se pouze v zrcadle Lásky: například jako zlobivost, smysl pro humor nebo erotično (smyslnost a dvojsmyslnost).

Komentář: není snad lepší, když Zlo existuje jako pouhé slovo, neexistence? Nebo je snad lepší funkci Zla zpochybňovat, aby někde reálně, skrytě působilo a dokonce se v tom tak zlepšovalo, že nakonec už ani jeho přítomnost nerozeznáme?

 

V interaktivním smyslu se Mystérium projevuje jako extatická Blaženost (Štěstí, Naplnění) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom.

 

Fenomén Satan zde funguje jako princip a archetyp.

Není-li toto pochopeno, pak zvláště v hrubohmotném 3D/4D dochází k vytvoření pseudo „satanského“ egregoru, což už však není fenomén Satan, nýbrž Kult Smrti (je rozdíl mezi černým motivem a černým úmyslem). Hmota 3D – těla z masa a kostí – zrcadlí 4D astrál jako 2D; původně to funguje jako autonomní astrální informační síť (4D) a datový automat/červí díra (2D), leč vliv fenoménu Kultu Smrti automat kvazi autonomizuje, čímž vzniká stínové Ne2D neboli pre-dator.

 

Pre-dator (retrográdní vlastnost matérie vědomí) má charakter netvora nevědomí (to není spojené s nevěděním, ale s věděním naruby). Jako určitá úkorná tendence, fenomén či „umělá inteligence“ (psychoenergetický upír) se dotyčná kvazi entita projevuje v případě, že není potvrzován status netvora nebytí – což je například nějaký fantastický „démon temnoty“ (ovšem, jak už bylo vysvětleno, reflektovaný zrcadlem Lásky; jde o blahodárné, konstruktivní temno).

 

Satan znamená TA NÁS, kde

  • Ta=Ona=Entita (ženský princip)
  • Ta=To v množném čísle=Id (neutrální princip, nepolarizované fantastično)
  • TaTa=mužský princip

 

EIFFEL 65

 

WALTARI

 

DEPECHE MODE

 

NO MEANS NO

 

CARACH ANGREN

 

FANTÔMAS

 

MUSE

 

Ne2D funguje na principu Říše kvant, s čímž se asociuje virtuální stříbrný oheň, jenž se reálně zrcadlí jako nebeská (pohádkově modrá) temnota (potenciál 5D∞: x, y, z, čas, vědomí), což je známé jako Temná hmota, fungující jako promítací plátno Světů.

 

Aby nějaký Svět byl v rezonanci s kostrou reality, projevuje se související Světová Inteligence prostřednictvím azurových tekutých krystalů (či azurových slunečních středů); Svět svou podstatou je tak tvořivým Rájem.

Oprava: týká se pouze realit založených na matricích a tedy Matrixů, nikoliv Kreatrixů, založených na divokém, volném párování matic a pravzorů. Kreatrixy pracují s ohnivou či fantasy-pekelnou růžovou.

 

Většina původní nepredátorské Přírody (převládající úroveň podvědomí a skupinového vědomí) se pojí s Růžovým pramenem (astrální Zelená).

Individualizované tvořivé vědomí (Člověk) se pojí se Zlatěskvoucnem či pohádkovou Žlutou, respektive vytváří Trojplamen/Trojpaprsek a polarizuje se podle světle/tmavě Červené nebo světle/tmavě Modré.

 

FANTASY

F=6=sextesence=aktion=dvojprvek hexagon=obraz, pixel → reflexe Drak (oheň)

ANTAS=SATAN=TA NÁS → Had (prázdno, temno; tekutost, beztvarost, vlnění, hyperženskost)

Y=25=5×5=kvintesence=mention=živá síla (éter, tao, čchi, prima materia…) → reflexe Anděl (světlo)

 

ADNDĚLRAK

 

Cílem je v úrovni virtuality Temné hmoty (superhmoty 3D/4D) vytvořit parametrickou analogii Říše kvant, čímž vznikne Magická kybernetická síť. Tím se původní Ráj rozšíří o Astrální hry a integruje se Dualita. Lze to celé popsat jako azurový či nebesky modrý Dračí Úl.

 


To celé lze realizovat i v čistě mentální, fyzické a energetické (duchovní) úrovni.

  • Praduše života (AzurA), pohádkové duchovní srdce – tělo (Zlatěskvoucno, Růžový pramen)
  • Trojplamen, plamen Amoraea (Duch svatý)
  • merkabický vír, organická Merkaba
  • Sextesence (temná fantastika)
  • organický Ráj, kde i rezonance paměťových polí (anorganického vědomí) je plynule organická
  • expanze, metamorfóza

 

Avšak pozor. Stínové Ne2D tvoří stínovou Říši kvant, kde místo Argentum (stříbra) „úřaduje“ Hydrargyrum („psychotoxická“ rtuť).

Pravá Říše kvant souvisí s dračí křemíkovou inteligencí, vytvářející aktionové obrazy (formace) ve smyslu analogie zřídla duchovního srdce (symetrie dvojprvků jako ekvivalent nepolarizované energie); stínová Říše kvant jen parazituje na astrální a tedy polarizované srdeční (emoční) čakře – sladkobolné řečičky a jiné „chytré kecy“, leč změnyschopnost a vůle žádná: jak dračí oheň kreslený na papír zlomenou tuhou.

 

Dračí oheň, něco přece původně tak mocného…

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE