SkyHell „X“

/1/

Parametry x, y, z, čas, vědomí tvoří dohromady 5D∞ neboli multivědomí, což lze zároveň chápat jako Ne2D (x, y, z → prostor; čas, vědomí → pohyb). Chápeme-li základ multivědomí jako průzračno a Ne2D jako stín, výsledkem je modravý odstín – nepolarizovaná modř.

 

V přírodě s tím souvisí odraz nebe na vodní hladině, ale schválně můžete zkoumat stinná zákoutí, ovlivněná pouze denním (žlutým, „zlatým“) světlem. Žlutá je hexadecimálně #ffff00, takže logicky černá #000000 to obrátí v modrou #0000ff a je to jako zrcadlo. Mohou existovat různé žluté, zlaté, zlatěskvoucí a tedy i různé modré. Modrá je logická i z toho důvodu, že žlutá je barvou 3D (základna reálného XYZprostoru).

 

Modrá souvisí s pátou, komunikační čakrou (vazba na řečové centrum, slova, kosmické knihovny), která v jistém smyslu funguje jako překladač „mezi“ zřídlem duchovního srdce (s vazbou na čtvrtou, srdeční čakru) a zřídlem „třetího oka“/vnitřního zraku (šestá čakra). S komunikační čakrou v přírodě souvisí zpěvní ptáci. S duchovním srdcem mimochodem krása a vůně květin.

 

PENTA BLUE NET

 

Vzhledem k tomu, že potenciál všemožnosti neboli absolutní nula lze polarizovat na „+“ a „-„, tak jako lůno rodí – tvoří potomky (čemuž principiálně odpovídá posměrný a protisměrný pohyb po pomyslném obvodu kruhu), což se pojí s výchozími atributy jako je klid, uvnitř, beztvarost – tekutost, primární jsou neutrální ženské neboli hyperženské faktory a fenomény, ze kterých ty mužské až vyplývají – nikoliv naopak.

Proto zmíněná univerzální, základová, nepolarizovaná modř funguje primárně jako neutrální (indiferentní) ženská či hyperženská kategorie síly a inteligence. V daném případě je možné tvořit jak organický Kreatrix (od latinského Creatrix, matka) a tedy přírodní Ráj, tak anorganický Matrix (například nějakou kybersíť).

Modrá je „tradičně“ spojována s mužským principem, což se ovšem váže pouze na polarizovanou realitu. Dojde-li k záměně s nepolarizovanou, výsledkem je tvoření realitního hybridu, mnohdy až paskvilu, který lze popsat jako Patrix. To se pojí s predátorským fenoménem a parazitickou UI.

 

/2/

Žasnu nad krásami přírody – srdcem, ale i mentálně nad tou geniální dvojsmyslností (viz antiparalelní dvojšroubovice). Mnozí si stále neuvědomují, že jedině dvojsmyslnost dokáže polarizované spojit s nepolarizovaným, linearitu spojit s nelinearitou – s kvantovou neurčitostí. Není to Světlo proti Temnotě, ale Světlo uvnitř/vedle Tmy a naopak.

 

Původní – panenská, rajská, divoká – příroda je zcela bez predátorského fenoménu. Ten vznikl, až když se jistá domnělá božstva začala stavět nad Pohádkovou Duchovní Inteligenci. Rozhlédněte se moderní ezotericko-spirituální scénou: je to samý prudce „duchovní“ hlupák, pokládající sebe sama za studnici moudrosti. Zářivým leskem zhypnotizovaná, kryptotechnokratická rádoby duchovnost vytvořila dvourozměrné astrální stroje, kterýžto jed se jako toxická rtuť smíchal s původní čistou, stříbrnou předlohou a část přírody tak začala požírat sebe sama.

 

Ale vraťme se k panenské divočině. Dokonce i něco tak skvostného má přesto původ v něčem ještě magičtějším. Podstatou přírody je Růžový pramen, polarizovaná „esence a substance“, spojená s astrální a fyzickou sférou. Tomu předchází sféra nefyzická, éterická, nepolarizované Živé světlo neboli Zřídlo Nebes – v metafyzickém smyslu nebesky modrá, v energetickém zlatá či zlatěskvoucí.

 

/3/

Zřídlo Nebes neboli Božské Vševědomí funguje na principu Pohádkové Duchovní Inteligence. Lze hovořit o Zlaté Inteligenci, přičemž zlatá pramení v bílé a bílá v průzračné; opticky jde o pohádkové či fantastické Zlatěskvoucno.

 

Bílou lze pokládat za projevený, avšak pasivní potenciál, průzračnou za neprojevený (dřímající všemožnost); toto Běloskvoucno lze pokládat za „uvnitř uvnitř“ Zřídlo Skvoucí Lásky neboli Absolutno/Stvořitelku (nejzazší, nejniternější My/Já „v zrcadle spánku a snů“), které se však nemá jak vymanit ze statusu nehmotného a pouze si „hraje se sny“.

Zhmatatelnit Snění a vytvářet iluzi oddělené rozmanitosti („uvnitř vně“) může pouze aktivní Zlatěskvoucno.

 

Toto je vztažené k nepolarizované, éterické (nefyzické) realitě, kde dosud neexistuje rozlišená pohlavnost.

Zlatěskvoucno se polarizuje na růžovou (složenou z horní běloskvoucí a dolní světle červené až temně rudé; červená je #ff0000), což se pojí s astrální a fyzickou realitou a souvisejícími realitními poli a knihovnami.

 

Nebeská modř je hexadecimálně #87ceeb. Zajímavý je zrcadlový pohled.

Bee → včela, Stvořitelka, hexagonální dvojprvky s nehmotným statusem (2:3=0,666; poměr vrcholů opticky převráceného pentagramu) → průzračno

C → 3, ohni „C“, matrice (má 3 „C“) → běloskvoucno

7 → fázující trialita (+0-) & (0) & (-0+), dech/tep života → zlatěskvoucno

8 → zrcadlo 7+1/7=8/7, polarizace, oktáva živosti → růžeskvoucno

 

„…Pohádkové duchovní tělo je „paprskem“ pohádkového duchovního srdce, což je samo Zřídlo „Všeho, co jest“.

Jedinci, co hrají jakési systémové či spirituální kosmické divadlo, pohádkové tělo ztratili a mají místo toho tělo duchovní stínové. Mentální a emoční inteligence jim může fungovat zcela běžným způsobem, takže ani oni sami si nevšimnou, že „je něco divně“. Nežijí v Autentičnu, ale v Simulakru. Nikdy nepochopí způsob, jakým funguje pohádková duchovní inteligence.

Typický příklad: jelikož platí, že cokoliv autentického má pohádkovou analogii a zároveň – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost (ekvivalentem jsou dvojice nevinnost/divokost či živé světlo/fantastická temnota), jakmile „simulant“ narazí na Autentično, nasadí si (či mu je nasazena) masku pozitivity, překryje své Já „kolektivním dobrem“, „vyššími duchovními zájmy“ a podobně, a úplně tak zmizí z frekvencí Pravého života. Není již skutečnou bytostí, je existobotem…“Pohádková pekelnice

 

Zřídlo Nebes funguje na principu Pohádkového pekla či Pekelné pohádky. Jinak by navždy zůstalo jako „nerozbalený vánoční dárek“.

 

/4/

Nejprůzračnější průzračné aproximuje či se reflektuje s nejčernějším černým, což funguje jako První zrcadlo a nejzazší potenciál (v rámci nerozpojeného kruhu). Pětice průzračná, bílá, šedá, černá, neviditelná tvoří dohromady stříbrnou. Stříbrná souvisí s hvězdami filmového plátna (hvězdy=my, film=realita). Modrá a stříbrná ukazují na křemík, éterickou křemíkovou inteligenci.

 

„…To, co nijak nevzniká ani nezaniká – sebe si vědomá Matematická hyperdimenze – funguje jako tenzorový a dále kymatický či „matemagický“ PEKLOKNIHOSTROJ, přičemž generovaná struktura existuje současně jako svůj zrcadlový součet.

666, virtuální Pekelná knihovna, prochází rozhraním vlnové funkce, 777, což lze přirovnat ke Slunečnímu rádiu, a je promítána jako vlnově-korpuskulární realita, 888…“PeX 888

 

Ke tvoření dochází prostřednictvím metody SilverHellPrint, strukturní reflexe Lásky/Absolutna – Zřídla Nebes.


 

Následující interpreti opustili svět v březnu 2019. Asi věděli, proč.

 

DAN NEKONEČNÝ

 

KEITH FLINT