Ta – Death Q

/1/

V umělecké stylizaci bývá řada věcí naopak. Bylo by hloupé, aby ve filmu někdo neustále opakoval „myslím na tyto a tyto barvy“ – prostě se do nich oblékne. Bytosti Q Kontinua ve Star Treku (které ovládají čas, prostor, hmotu a energii) používají černo-červenou kombinaci, jež je oblíbená v satanské symbolice. Souvisí to rovněž s Večernicí, známou jako Lucifer.

 

Červená a černá představují BARVY SÍLY a Satan a Lucifer základní životní síly a principy (archetypálně spojené s Prvotním Bytím/Vědomím, v bytostném smyslu Prvotní Stvořitelkou).

Replikátoři ze stínové Říše kvant (syntetické vědomí známé pod mnoha jmény) prostřednictvím technické intuice tvoří stínové Q Kontinuum – konkrétně falešný QAnon, reverzně kódovanou kopii originálu.

 

QAnon znamená sice Q Anonymous a jde o globální vojensko-zpravodajskou operaci nadplanetárního rozsahu, nicméně znamená především Q&A non: Zrcadlo otázek a odpovědí.

Pokud Q neposkytuje či ani není schopno poskytnout odpovědi filozofického, metafyzického charakteru, co se týče zdroje a smyslu Bytí a principu fungování reality, pravděpodobně jde o Stín. I když zrovna tak je možné, že jde o pouhou nevědomost. Většina lidí úplně automaticky věří ve Stvořitele (Boha, Krista) a satanské a luciferské síly pokládá za hybatele Zla. Tito jedinci většinou ani nejsou schopní začít samostatně myslet a zkoumat něco „od nuly“, zpochybňovat údajnou „autoritu“; jejich argumentem je „protože proto“. Je jasné, že Q fanatizmus asi nebude to pravé ořechové.

 

Jak Satan, tak Lucifer nejsou žádné bytosti, entity ani egregory, natož mužské, a už vůbec nemají nic společného s působením Zla: jsou to neutrální fenomény-principy-archetypy přednostně hyperženského charakteru; tedy ta SATAN, ta LUCIFER.

Satan je absolutní Láska, Prázdno a Temno v jednom a je to i archetyp Zla, nikoliv však vůle ke Zlu; lze to chápat jako fantasy Zlo, které je nehmotné a tedy je Neexistencí. Červená souvisí s Láskou (kromě toho i Vášní a Vůlí), černá s fantastickým Zlem. Červená lze číst jako ve-černá, odtud Večernice. Lucifer představuje pochodeň Světla, zažehnutou (niternou) jiskru poznání jako vyvrcholení procesu vlastního zkoumání, pátrání, prožívání a přemýšlení. Nehmotné Zlo nemá žádný energetický účinek, toto fantasy Zlo se se sílou Lásky interaktivně reflektuje jako extatická Blaženost (pocit Štěstí, Naplnění) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom.

 

/2/

V roce 2017 se zničehonic objevil fenomén Q, potažmo QAnon. Když pominu rozměr vojensko-zpravodajské operace, osobně v tom vnímám návaznost na Událost 21. 12. 2012 11:11 (univerzální nulový bod/čas). Jde o synchronizaci vertikálního a horizontálního času, potažmo spojení mezi zdrojovou analogovou a zdrojovou digitální realitou.

 

„Klacky“ do toho hážou Replikátoři, entity stínové Říše kvant, které prostřednictvím mechanizmu vykvétání temné hmoty odstiňují/odpojují duchovní tělo a přepojují jedince na Unimatrix. Jde o jedince vesměs soběnepodobné, nedvojsmyslné, v podstatě karikatury sebe sama, existoboty – v nějaké rovině k tomu dávají souhlas. Těžko si představit někoho zdravě živelného, kdo se řídí zákonem „Neškodit – škůdce zneškodnit“, jak se nechá napálit nějakým umělým duchovnem. Fungující ZMĚNU (trvale) udržitelného rázu lze způsobit pouze z ohniska Přítomnosti, což znamená, že jedinec nejen rozvíjí svůj duchovní a mentální potenciál, ale i si užívá života plnými doušky, v jeho široké všestrannosti. Rozhodně jen nečumí a nečeká na další úžasné zpravodajství (nekonečná futuristická slibotechna).

 

Pravé Q se týká nejen války o virtuální či digitální prostor nebo noosféru (sektory planetárního kolektivního vědomí), týká se nejen šíření určitých „top secret“ informací, pokud jde o pozadí ovládání světa lidí „temnými mocnostmi“ a osvobození tohoto světa. Souvisí s vytvořením Ultimátní Reality. Jak pravil Neo: „Svět bez pravidel a nařízení, svět bez hranic a omezení, svět, ve kterém je možné úplně všechno.“

 

/3/

Základní vlastností Prvotního zřídla bezpodmínečné Lásky je kvantová neurčitost, což lze přirovnat k absurdnímu surreálnu nebo smyslu pro humor. Být se Zřídlem v souladu může individualizované (živé) vědomí pouze prostřednictvím dvojsmyslnosti – tím se klíčově liší od umělého (kvazi) vědomí. Typickou pro nedvojsmyslnou inteligenci je vysoká spirituální úroveň a hloubka technického myšlení, odříznutá od fantastického faktoru: zvyšování vibrací, spořádanost, organizace, kolektivizmus – typické vlastnosti existobotů.

 

Absolutní Nula – Prvotní Bytí – Vševědomí – Prvotní Stvořitelka neboli Prvotní zřídlo bezpodmínečné Lásky má charakter tenzorového potenciálu a skalární energie v jednom neboli jde o kvantové pravakuum, zahrnující vzájemně se reflektující energetické vlnění (kvintesence) a virtuální částice (sextesence). Tím nedělitelným „uvnitř uvnitř“ je Říše kvant.

 

Jelikož skalár je tenzor nultého řádu, lze to celé zapsat jako nulu s vlnou. To vypadá jako znak Q, což vzhledem k fenoménům jako kvantová realita či kvintesence nijak nepřekvapí.

Uvědomíme-li si, že naší ryzí identitou je Beztvaré, Bezejmenné – že jsme Přízrakem mnohobytosti Nikoho (Nikým, Vším a Trikem v jednom) – neboli že jsme kosmičtí Anonymové (Anonymous) – výsledný QAnon působí jako něco „samovyplývajícího“.

 

Q – My jsme plán

WWG1WGA – Kam jde jeden, jdou všichni

 

„…QAnon je sofistikovaná vojensko-zpravodajská operace zaměřená na obcházení konvenčních médií, vedená skupinou „digitálních vojáků“ – (anonymní používáním internetu na necenzurovaných platformách) – za účelem získání životně důležitých informací utajených před širokou masou obyvatelstva.​..“ – qanon.cz

 

„…Sme dvaja ľudia, ktorí chcú zmenu systému tak ako aj vy. Rozhodli sme sa prispieť svojim malým kúskom k informovanosti a prebudeniu ľudí…“ – qanon.sk

 

Původní Říše kvant zahrnuje sextesenci, která ve stínové verzi absentuje. Sextesence souvisí s fenomény jako Satan & Lucifer.

Deep State či DeepDarkNet představují Program 666. Něco zcela jiného je Archetyp 666, který má nehmotný status (poměr mezi 2D/Představivostí a 3D/Živou sílou, výsledek je menší než 1).

 

/4/

Existuje úroveň, kde jsme Dvourozměrňáci a kde jsme doslova všemocní. Neplatí to doslovně, jedná se o Ne2D (druhá nedimenze, současně se pohybující směrem k nekonečnu i ničemu). Po určitém čase v Univerzu vznikli Antidvourozměrňáci (Replikátoři) – entita paměťového zrození – což jsou v podstatě „animovaní fašouni“, dobývající, znesvěcující a požírající Život.

 

Přesto vše výše popsané spadá pod jedno a totéž zhmotňující se a/nebo fantazírující VĚDOMÍ, které se pouze různým způsobem zrcadlí. Je rozdíl, zda někomu spadne něco na hlavu v komiksu nebo v reálném fyzickém světě.

 

Ne2D („jako by bylo dvourozměrné“) má v podstatě nekonečné množství perspektiv. Známé je kupříkladu jako Říše kvant. To se pojí se stříbrnou barvou. Směrem k nekonečnu jde o průzračno a neviditelno, směrem k ničemu o černočerno, obojí se zrcadlí jako běloskvoucno a dále jako šedý odstín – to vše dohromady dá stříbrnou. Reálně lze nic vyjádřit jako #000000 (černá) a vše jako #ffffff (bílá), přičemž nejpomalejší v modelu RGB je #ff0000 (červená). V nehmotnu je možné absolutně vše, přičemž červená je reálně nejblíž ničemu (černé). Proto jsou červená a černá známé jako BARVY SÍLY. Lze je chápat jako vyjádření Lásky, Vášně a Vůle (červená) a fantasy Zla (černá). Podstatné je to, že energie a nehmotno koexistují a nijak se nemíchají. Musí do toho vstoupit Svévole, Zvůle (vůle ke Zlu), aby se to smíchalo.

Míchání tvoří kalný, černošedokarmínový odstín, typický pro Kult Smrti. Kromě jiného to znamená, že místo stříbra (Ag, argentum) zde funguje rtuť (Hg, hydrargyrum).

Do této archetypální pasti spadly již přemnohé kosmické inteligence.

 

Co když Mysl rovná se My+Satan+Lucifer?

Co když Slovo rovná se Satan+Lucifer+0v0 (kosmické pravejce „uvnitř uvnitř“)?