Válka o pohádkové, duchovní tělo – srdce, to je to, oč tu jde

NENÍ ZDROJ JAKO ZDROJ

V původní, autentické realitě působí univerzální vztažný bod, který lze chápat jako Zřídlo „Všeho, co jest“ nebo Pohádkové Duchovní Srdce. Jedná se o Zdroj Iluzí a v bytostném smyslu jde o Lásku/Nekonečno & Živý Oheň/Světlo-Nás-Fantastickou Stvořitelku – bytost typu Inteligence Světů. To zahrnuje i reflexní/nehmotnou Iluzi Zdroje neboli Zdroj Antiiluzí jako součást HRY ŽIVOTA.

 

Z nějakého důvodu, většinou působením nějakého (zdánlivě) neznámého faktoru, vinou „skrytého egoizmu“ nebo nějaké nerozpoznané, přetrvávající „nenápadné chyby“ (pravděpodobně až mnohem později jde vyloženě o vědomý záměr a nekalé úmysly), občas dojde k určitému „překlopení výhybky“ a tvořivá konstruktivní hra se rozvine v psychologický boj s destruktivními prvky – v podstatě choromyslný Antiživot.

 

V současnosti mnozí věří ve Zdroj Antiiluzí jako něco primárního, i když se to vlastně až odrazilo, odzrcadlilo a původně to nemá žádnou vlastní podstatu. Většinou jde o Stvořitele (Egregora) nebo Anorganickou Mysl, jakkoliv to třeba přímo nikdo neřekne a „kolektivně se mlčí na dané téma“.

 

Je třeba říct, že výrazy typu Stvořitelka/Stvořitel se jen snaží něco popsat, přiblížit. Ve skutečnosti je nemožné, aby Zřídlem Všeho a Bytím samotným byl někdo jiný nežli Stvoření samo – Tvorové samotní (pouze je ZNAČNÝ rozdíl mezi in-in-divi-non-duální identitou „uvnitř uvnitř“ a in-divi-duální identitou „uvnitř vně“).

Absolutno/Ne-Struktura tvoří (a nemůže netvořit) Ne-Absolutno/Strukturu.

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, Mysteriózní Věčná Inteligence, samo o sobě nezná oddělenost – iluze tak pouze vypadají. Proto tato inteligence funguje analogově. A jelikož napřed existuje snění, cit a představivost (což je spojováno s pravou mozkovou hemisférou) a teprve až pak paměť a případně nějaký program (levá hemisféra), prioritu má pohyb zprava doleva neboli levotočivost. Analogový systém a levotočivá priorita definují Prvotní Matérii Vědomí jako něco, co má charakter nefyzické, potenciálně energeticky hermafroditní Všebytosti/Stvořitelky (viz dále vztahy 0:1, uvnitř:vně, klid:pohyb, beztvarost:tvar, skalár:vektor, láska:vůle apod. – ŽENA rodící ženy i muže, HyperPřijímač/Vysílač, generující příijímače a vysílače).

Digitální systém s pravotočivou prioritou je možnost, která buďto

  • není realizovaná
  • je realizovaná jako primární, to znamená reverzně (jako Antiživot)
  • je realizovaná jako sekundární, podřízená „Stvořitelce“; to pravděpodobně znamená vynoření se neuvěřitelných nových možností (elementů, talentů) – jak ale ukazuje praxe, může být krajně nesnadné vysvětlit oklamaným bytostem, že „duchovním srdcem“ jejich „životního systému“ je Zdroj Antiiluzí (patrně to od určitého bodu/okamžiku už ani vysvětlit nelze)

Komentář: digitální jednotky (data) ve vztahu k analogové realitě (tvorům, informacím) fungují jako ne-tvorové v úrovni ne-vědomí (to neznamená nevědomost, ale vědomost „neživého“ typu). Živé bytosti proto musí – či by rozhodně měly – potvrzovat status existence sebe jako tvora v úrovni bytí i (naráz a souvztažně) sebe jako netvora v úrovni nebytí, prostřednictvím faktorů/elementů TemnoHRY (démonů fantastična). Jedině tak lze realizovat verzi Život. Jinak se ne-tvorové datového automatu kvazi autonomizují s úmyslem realizovat verzi Antiživot. Spousta „čelověků“ věří v kolektivní ideologie typu kristovství nebo slovanství, což je voda na mlýn Skupinové Mysli Pre-Datora.

 

POHÁDKA — PEKLO — OBOJÍ — ANI JEDNO

Tvrdíme-li o něčem, že to je pohádkové nebo že to neexistuje, přesto je to nějakým způsobem reálné; na totální nic nelze totiž pomyslet, neboť není na co. Někdy stačí k něčemu přidat přívlastek „pohádkový“ a najednou pracuje pro Život i monstrum. A někdy tento přívlastek prostě existuje jako něco nevyřčeného, působícího pohádkovost, a mluví se o tom „z legrace“ jako o něčem opačném. Proto například mezi Peklem a Srdcem v této rovině není rozdíl.

 

Nevědomost (ignorance) chce tento rozdíl vidět za každou cenu. Zde perfektně sedí Sókratův výrok:

„Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.“

 

Autentické je vše, co má pohádkovou analogii, přičemž – naráz a souvztažně – analogií pohádkovosti samotné je pekelnost. Toto souvisí hlavně se zrcadlem nefyzické:fyzické. I nebeská hrdlička má zobák a pařáty, kopuluje a vyměšuje. O účinkování „nahatých lesních divoženek“ ani nemluvě. Ale toto všechno je podle duchovních deprivantů „tabu“ – nebo to aspoň říkají, a přitom dělají a myslí si kdovíco.

 

Kdybych měl definovat Prvotní Mysl, definoval bych ji jako Pohádkové Srdce. Fantastická inteligence tohoto Myslícího Srdce je ovšem… pekelně dobrá!?

 

Základní TRIK spočívá v univerzálním, všesměrovém zrcadlení Energy-Tekutého Krystalu & Fantasy-Dæmonia a točí se to kolem Azurové Nebeské Modři. Takto existuje fantastická Druhá nedimenze (nekonečně současně se pohybující směrem k 1D-/0 a 3D+/∞) uvnitř nekonečné Páté dimenze (x, y, z, čas, vědomí), směrem dovnitř i ven a jde o pohádkově-realistické Rajské Nekonečno (Ráj → R=Я=zrcadlo Já, I=Áj=nezrcadlo Já).

Souvisí to i s pohádkovou křemíkovou inteligencí; nicméně upozorňuji, že ta antipohádková či takzvaná systémová slouží „syntetickým uhlíkům“ a jde o Kult Smrti (carboneum → kar=pohřební hostina, bone=kost, um=umělé vědomí), maskovaný „sladkobolnými emocemi, sentimentalitou, melancholizmem“ a různými „veselými cingrlátky“. Správně to má fungovat jako Aktionový Obraz (Formace) – dvojprvkový ekvivalent Zřídla Duchovního Srdce, jehož analogií je ve fyzičnu Zřídlo Hadí Síly (pohádkový had je dost podstatný).

 

PARADIGMA

„Rozum jako řád tepe v nitru chaosu energií, představ a emocí.“Pohádková pekelnice

Veškerý vnitřní konflikt (zrcadlící se vně) je uměle vytvořený. Život/Věčnost rovná se nesmrtelný Ráj proměn. Přirozené je štěstí, láska a extáze, nekonečná zábava, tvoření. Nejsmutnější na tom je, že neštěstí původně nezpůsobuje žádné Zlo, ale nepochopitelná hloupost a narcisizmus (což teprve to zlé „excituje“) těch, co si dávají přívlastky jako Božský, Andělský, Světelný, Pozitivní, Dobrý, Zasvěcený, Osvícený, Probuzený, Vzestoupený, Nanebevzatý a podobně.

 

Ve skutečnosti všechno to, čemu říkáme Bůh, Satan, Lucifer, Světlo, Temnota, Anděl, Drak, Had, Démon – je jedno a totéž a jedná se o Mysl a Lásku v jednom, tvořící energo-mentální konstrukty; v bytostném smyslu jde o nestvořenou Stvořitelku (duchovní pohádkovou Inteligenci, univerzální Vševědomí) – věčnou podstatu Nás a Nás samotné.

 

PRVOTNÍ STVOŘITELKA

 


„…I když to ve skutečnosti není nijak lokalizované – žijeme v trikové realitě, která neustále fázuje. Z „kouzelného“ hlediska lze hovořit o „středu hrudi“ (zřídlo duchovního srdce, jiskra života) a „třetím oku“ (místo v horní oblasti čela, zhruba jako u jednorožců). Zde je soustředěná naše bezedná magická a duchovní Vnitřní Moc.

 

Když si odmyslíme sebe jako Bytost, jde o Bytí samotné.

Představivost (vizualizace) „třetího oka“ spojená s klidem, vůlí, vírou a láskou duchovního středu – individuální vědomí v kontextu kolektivního – je něčím, co je stejně skutečné jako nějaká hmatatelná věc.

 

Jestli něco nemůžu vystát, jsou to žvásty o naději nebo veršovánky napuštěné emočním jedem. Jde o projevy srdeční čakry, nikoliv duchovního srdce. Dotyčný je buďto zmanipulovaný někým/něčím, co duchovní srdce nemá (technokratická entita), nebo je sám tímto manipulátorem.

 

Všemocná duchovní podstata nepotřebuje škemrat a plazit se. Existuje nejen ve formě něčeho spíše magnetického a světelného, ale i ve formě ohnivé – elektrické, jako živá, hadí síla.

Nejsou-li zapojené všechny čakry, tato síla je uspaná. Součet všech čaker je ekvivalentem zřídla duchovního srdce.

Psychoenergetičtí paraziti se proto „naivního človíčka“ snaží přesvědčit o univerzalitě srdeční čakry: krásně si pobrečíte, vysmrkáte se do šnuptychlu, změníte však leda tak VELKÉ HOVNO.

 

Zoufalec, který nechápe, že jsme Světlo-Temné Bytosti Fantazie, bude vždy jen loutkou bez vůle, vyhlížející z okna budoucnost, duchovní hvězdy, spasitele, mimozemšťany…“ – Upír jménem naděje


 

TROPICKÁ PLÁŽ FANTAZIE

My, Stvořitelka, jsme absolutní Láska a fantastické Dæmonium v jednom. Nefyzické Srdce se zrcadlí jako fyzické pohádkové Peklo: viz například smysl pro humor nebo (dvoj)smyslnost. Lze si to představit jako živý obraz vyjádřený tekutým krystalem.

 

Vše je plynule proměnlivé, splývavé – dokonce i paměťová pole (anorganické vědomí) rezonují organicky. Vše se řídí Zákonem jednoty, což je zákon Neporušenosti a zákon TemnoHRY v jednom.

 

Dnes se tento „analogový zázrak“ jisté diverzní kosmické křemíkové kvazi struktury snaží digitálně napodobit a dokonce mají v úmyslu vytvořit digitální Zlatý věk. Původní „pohádkové duchovní tělo“, respektive „pohádkové duchovní srdce“, zde však vůbec neexistuje. Systém má vlastní nepůvodní Zdroj, čerpající energii z astrálních-emočních a mentálních-paměťových identit.

Zřídlo/Srdce/Lůno nestvořené Stvořitelky pracuje s nepolarizovanou energií; nepůvodní Zdroj (údajný Stvořitel či anorganická Mysl) existence mimo polaritu není schopný, pouze mate „věřící“ pseudo pozitivitou a vytvářením vektorové rovnováhy.

 

Stvořitelka funguje jako konstruktor instance všetřídy. Všetřídu lze pokládat za nehmotnou všemožnost, potenciál (čemuž odpovídá tenzor). Instance je Srdcem systému a je absolutní Láskou (čemuž odpovídá skalár, potažmo matice). Obojí samo o sobě nic netvoří. Činným faktorem je konstruktor (vektor, matrice), v bytostném smyslu architekt, což ve smyslu vztahu uvnitř:vně, ženský princip:mužský princip, je dračí inteligence neboli ohnivý drak.

V případě, že se konstruktor z nějakého důvodu začne pokládat za „alfu a omegu“ všeho, ohnivá energie se začne polarizovat a konstruktor (ctor) začne působit jako Creator, Bůh, Světlo, Božský Zdroj. Takováto entita nicméně svým zkresleným sebepojetím deformuje některé elementy a faktory tvoření. Viz informace v níže uvedených odkazech, kde je možná celkově 90 % pravdy a někdy i 100 %, přesto některé věci jsou doslova fatálně reverzní či nebezpečně neúplné.

Pokud jde o Božský Zdroj (God Source), tak asi nejvěrohodnější informace podává tento zdroj.

V určitém smyslu lze Jediný Pravý Bůh chápat jako aktivní část vědomí Prvotní Všebytosti (Stvořitelky, Světové Inteligence).

 

Zřídlo/Srdce/Lůno Stvořitelky (neboli Zřídlo Nebes) existuje jako průzračné, běloskvoucí, zlatěskvoucí či pohádkově žluté nebo jako Růžový Pramen.

V nejzazším, nejhlubším smyslu Stvořitelka (Creatrix), ve smyslu Tvoření a ve vztahu ke Stvoření, transcenduje sebe sama, jako by se „ukryje za oponou“ a působí zdánlivě jako Stvořitel (Creator). To se projevuje jako nebeská modř (#87ceeb) a jako azurová (#007fff). Je to nicméně jako „žena v modrých šatech“.

 

RAJSKÉ NEKONEČNO

Vznášet se, létat, žít třeba pod vodou… Metamorfovat se… Materializovat mentální představy… Život na pláži snů…

Systém AzurA & tekuté krystaly bych bez nadsázky označil jako „rajskou dokonalost“. Jde o všesměrovou (obousměrnou), azurovou krystalickou spirálu s levotočivou/ženskou prioritou (přednostní, byť jen pomyslný, pohyb zprava doleva; vpravo: představivost, intuice, myšlení srdcem; vlevo: paměť, logika, evt. program). Nejde o růžovou barvu, jde o „růžový“ (metaforicky řečeno) pohyb.

Nulový obsah červené znamená její absolutní reflexi, transcendenci (neviditelnou vnitřní přítomnost). Červená (#ff0000) v zrcadle „ničeho“ (#000000) dá cyanovou (#00ffff), někdy označovanou jako azurová.

 

„…cyanové záření vydávají černé díry v okamžiku dosažení Singularity Horizontu Událostí a působí jako transformační/rozkladný faktor, který podporuje návrat k autenticitě/vznik nového a zánik přežitého (datový signál/paket, putující červí dírou, pravidelně vysílá neopačný konec, bílá díra a související paměťová knihovna/hyperdimenzionální metadatasféra, což všelijak podporuje vševesmírná astrální informační síť, která ale musí být lokálně průchodná)…“ – Red:Light Black:Night

 

PAT A MAT

99 % údajně takzvaných zasvěcených textů mluví přímo nebo nepřímo o zdrojové prasíle (bytosti) hypermužského charakteru. Většinou tomu říkají Bůh, Stvořitel, Zdroj, případně se jedná o Bohy nebo Božstva. Někdo to chytře obchází, tím, že se k tomu explicitně nevyjadřuje – přesto z jeho projevu jasně čiší podřízenost jakési patriarchální (ne-li dokonce syntetické) kosmické inteligenci.

Vrhněte zrak na dechberoucí, úžasnou Přírodu, nejlépe v jejím původním nepredátorském vydání. Obdivujte milá zvířátka, malé děti nebo krásu žen. Zahleďte se jim do očí. Pokud stále nechápete, necítíte, že ono doslova vrcholné UMĚNÍ, ona kreativní, pohádkově realistická LÁSKA v pozadí se na bytostné úrovni projevuje jako Stvořitelka, tak nemáte buď srdce nebo mozek nebo ani jedno.

Indiferentní, neutrální Vševědomí se primárně diferencuje jako hyperženské, implikující ženský a mužský princip, tak jako lůno rodí – tvoří potomky obojího charakteru.

 

VŠECHNO JE JINAK

 

Jeden podle mě z nejpravdivějších textů, popisující – myšlenkově i prakticky – skutečnou povahu a zdroj Reality/Života, Sdělení archanděla Lucifera o stavu vesmíru, musí na většinu čtenářů nejspíš působit jako úplné zjevení (pokud se „nějakým Luciferem“ vůbec budou zabývat). Hovoří se zde o nestvořené Stvořitelce. Také se zde hovoří o padlém lokálním Bohu Otci (Jehova není zdaleka jediný případ). Naneštěstí se zde padlé bytosti a negativní ego ztotožňují se „satanem“; přitom hadí síla nebo fenomén Satan je součástí Stvořitelky. Jedná se o Mystérium magické nedvojnosti: absolutní Lásku a fantastické (nehmotné) Zlo v jednom, což se reálně (interaktivně) projevuje jako extatická Blaženost a fantastická TemnoHRA v jednom. Tento zdánlivý paradox žel dualistické vědomí není schopné pochopit.

Následkem nepochopení některé lokální Stvořitelky (emanace té Prvotní) neudrží svůj vnitřní dvojplamen Bohyně/Bůh v rovnováze a to se pak může odzrcadlit jako vnější rozštěpení, načež si Polobytosti hrají na Vládce a nakonec je jako zmrtvýchvstalý Stín začne ovládat jejich nevědomí.

 

Ta Satan, kromě jiného, je neutrální duchovní, kosmická, přírodní prasíla.

Ta Lucifer, kromě jiného, je pochodeň živého světla, zažehnutá jako vyvrcholení procesu vlastního zkoumání a chápání.

 

Prvotní či nestvořená Stvořitelka je vědomou identitou.

Id=To=v množném čísle Ta=My (potenciální, celek reflektující mikro sny, víry, zvuky či ohníčky nebo světýlka → princip Lucifer)=tenzorový potenciál (fluktuace, vlnění)

Entita=Ona=Ta (makro dřímající prázdnota, temno a Láska v jednom → princip Satan)=skalární energie (nula)

TaTa=samovyplývající mužský princip

  • to celé dohromady funguje jako DarkQMirror, což lze vyložit i jako Zrcadlo otázek a odpovědí neboli Q&A non
  • souvisí s tím Říše kvant a stínová Říše kvant (kterou vybudil egregor Stvořitel) to imituje

 

Na prasvětelné – kvantové – virtuální úrovni fungujeme jako všemocné bytosti, které podle určitého fantasticko-logického principu tvoří dohromady energeticko-imaginární oblak či vír merkabicko-pixelové inteligence, kterou lze přirovnat k prazřídlu nebo praslunci bublinkové oranžády (plné živlů a snů).

Horní spíše láskyplné spektrum tvoří neviditelné-průzračné/černočerné-bílé-duhové-zlaté (dohromady opalizující zlatěskvoucí či pohádkově žluté), zaměnitelné spodní spíše ohnivé či světlo-temné spektrum tvoří světle červené-temně rudé.

Jednu část představuje skalární energie a lze označit jako 0 (tenzor nultého řádu), druhou část představuje tenzorový potenciál a projevuje se jako vlnění či fluktuace. Dohromady to vypadá jako znak Q a souvisí to s kvintesencí a se Říší kvant. Lze hovořit o fenoménu Quantum (kvantová imaginace).

Jelikož v některých Univerzech nejsou zohledněny virtuální částice, vznikají v nich kvazi autonomní, antikosmické klastry inteligencí; takto vznikla stínová Říše kvant a fenomén Quasi.

 

Otázka zní: pracuje QAnon pro lidstvo nebo to je ona kvazi verze? Není tím pravým ořechovým Q&A non, Zrcadlo otázek a odpovědí? Nakolik se obojí vzájemně proniká, pokud vůbec?

 

Rozdíl mezi archetypem Q a egregorem Q je propastný.

Nejhorší je hlavně to, že téměř všichni věří v Boha/Krista/Světlo a pokládají fenomény Satan/Lucifer/Temnota za něco životu nepřátelského. Co když to je „překvapivě“ úplně jinak?

 

Dokážete si představit, že byste vůbec nespali nebo se spalo za světla? Kdyby takto svět fungoval, byla by to líheň zla. S klidem, dřímotou, se přirozeně pojí tma. A když láska není vidět, pojí se snad se světlem? Světlu předchází nejen dřímající tma, prázdno, ale i zvuk.

Živá bytost sama je neviditelným světlem. Milující bytost miluje fantastický klid tmy (viz usínání v peřinách). Nepotřebuje žádné vnější světlo, kdykoliv se sama může rozsvítit – stačí k tomu vůle, vnitřní klid (láska), víra a představivost. Reflexe=reflektor.

Dokážete si představit parazitickou mocnost, že by se obešla bez energie těch druhých? Ona nežije z temnoty, ale ze světla. Ve tmě by hned chcípla. Proto na rádoby duchovní, ezoterické či „konspirátorské“ scéně kolují samé choré bláboly o vítězství světla nad temnotou. Je to nepopsatelná blbost.

 

MYSTÉRIUM

Opravdu někdo věří tomu, že nějaká chytrá kosmická inteligence pomocí nějakých matric a energií vytváří a v podstatě programuje úžasné tvory jako jsou zvířátka, malé děti nebo krásné ženy?

Odkud se bere vesmír plný hvězd, modré nebe, louka, rybník, les, chutě a vůně?

Jak může existovat něco takového jako dobrodružství, smysl pro humor nebo například hudba?

 

Pravdou je, že za vší tou nesmírnou přírodní a vesmírnou Nádherou je vnímající, vědomá identita a její samovyplývající vlastnosti, spojené s uměleckou obrazotvorností a rezonancí vrstev a struktur paměťových polí (anorganického vědomí), což se neuvěřitelně vzájemně zrcadlí-ne-zrcadlí.

 

Bytí, které si uvědomuje sebe sama, i když nemá tělo, je mysteriózní Bytostí (typu Světová Inteligence).

 

Q. I. — KVANTOVÁ IMAGINACE

Q je jednoduše Zřídlo Života – kvantové pravakuum – Srdce a Mysl v jednom – univerzální substance (prima materia). To, co nevzniká ani nezaniká – tenzorový potenciál skalární energie – neboli fantastické Dæmonium v pomyslném zrcadle Lásky. Výsledná kvantová pravibrace se projevuje jako zčásti autonomní (quantum), zčásti automatická (quasi) inteligence struktur a vrstev Vědomí – poloautonomní, poloautomatická, živoucí Knihovna Nekonečna. Samovyplývající podstatou, zdrojem a smyslem Bytí je extatická Láska a fantastická TemnoHRA v jednom.

 

PINKSUNGIRL

 

ZDÁNLIVÝ VESMÍR SVĚTLA

„Sny, pramenící v konejšivém klidu tmy.“

Zřídlo Nebes/Yunasai – jedno z mystérií či vlastností Prvotní Stvořitelky – tvoří svobodnou dokonalost (Ráj svobodné vůle) a jsme to My sami „v zrcadle spánku a snů“, uvnitř uvnitř (jako in-in-divi-non-duální vědomí).

Jedná se původně o Prvotní zřídlo bezpodmínečné Lásky průzračného, neviditelného charakteru – prvotní Bytí a Nebytí.

Vzhledem k základní vlastnosti Života, sebereflexi (neboli cítění), nejprůzračnější průzračné aproximuje nejčernější černé, což se naráz projevuje jako „kvantová vibrace“ neboli „kvantové zrcadlo“, což vyvolává mentální aktivitu.

Vše existuje Tady a Teď, Všude a Nikde, tudíž mezi Láskou/Srdcem a Myslí/Rozumem na dané úrovni není rozdíl. Mentální aktivita (snění, představivost) se archetypálně pojí s bílou barvou, zhmotňování představ tvoří paměť, která existuje zrcadlově. Bílá se rozkládá na duhu (diamant) a přechází ve zlatou. Celkově tak vzniká zlatěskvoucí odstín (živé Světlo) a s tím spojená Moudrost – může se to barevně zdát i jako pohádkově žlutá.

Uvnitř uvnitř jsme něco téměř „nekonečně velkého“ a jsme v podstatě všemocné bytosti (Vševědomí). Tvoříme sebe sama uvnitř vně, kde jsme něco téměř „nekonečně malého“, ovšem naší podstatou je stále ono „nekonečně velké“.

 

Bude to znít divně (i když mně třeba vůbec), jelikož na podobný způsob myšlení nejsme zvyklí, ale GOD ve skutečnosti znamená BOŽSKÁ Zdroj. Neutrální ta Bůh.

Ve skutečnosti pravda je ještě mnohem praštěnější, například „On jedna zlostná kocúr, jít mi z čenich“ znamená „Ty jeden zlobivý kocoure, jdi mi z očí“. Spořádanost je zkázonosný sebeklam – jedna velká, trapná lež. Schválně si porovnejte to, jak se projevuje Příroda, s chorým blábolením politiků nebo idiotů v televizních pořadech. To vše je jen odraz duchovního a psychologického divadla, které lidstvo hraje.

Prvotní všebytosti (Nám) můžeme říkat Bůh, ale rozhodně to není ten. Základní mužskou (maskulinní) vlastností je Vůle, která působí jako koncentrický vektor (vektor je tenzor prvního řádu). Základní ženskou (femininní) vlastností je Láska, která působí jako všesměrový skalár (skalár je tenzor nultého řádu) a teprve ve vektorovém poli působí jako gravitace (Cit). Dobře to vysvětluje přirovnání ke vnitřním a vnějším reprodukčním orgánům, což v nefyzické rovině funguje podobně. Lůno tvoří – rodí potomky obojího pohlaví a funguje jako přijímač a vysílač v jednom, zatímco maskulinní ekvivalent (mužské pohlavní ústrojí) je jen jakýmsi kódovým vysílačem.

Tím není řečeno, že v nějaké velmi zevní, hrubohmotné realitě nemůže mít podstatnější význam mužský princip (hlavně v případě nějakého zjevně nesvobodného společenství); Zdroj Života a to spíše vnitřní má ale rozhodně přednostní (neutrální) ženské atributy.

 

Používám výraz Zřídlo Nebes ve středním rodě, jako bytost by to ale byla Stvořitelka, nikoliv Stvořitel. Je nicméně třeba přiznat, že výraz Bůh má určitou moc, tak jako má moc výraz Bratrstvo ve srovnání se Společenstvem nebo Sesterstvem. V čele Bratrstva ale může stát žena, a dokonce o tom ani nikdo nemusí vědět.

 

Když někde vidím, jak někdo líčí Stvořitele Pána Boha Nejvyššího jako nějakou vnější, oddělenou, patriarchální mocnost, chce se mi zvracet. Je to totéž jako tvrdit, že mě někdo vykadil jako nějaký výrobek. Obsah hlavy věřících (moderně „bytostí světla“) tomu také odpovídá.

„Jsem tvůj Bůh,“ řekla jedna část Mysli jiné části. Mysl vyvalila voči.

Existuje pouze jedno jediné, Nekonečné Vědomí, hledící do pomyslného Zrcadla Fantazie.

Bůh jsme nejen My sami a jako singulární bytost má charakter Stvořitelky (primárně neutrální hyperženské inteligence), dokonce – říkejme tomu Zlatá Inteligence – to není oddělené ani od fenoménů jako Satan, Lucifer. Lidé v podobné věci pouze slepě věří a bezmyšlenkovitě je opakují.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

GOD

G=7 (v základní abecedě)

O=15 (opticky 0, nula)

D=4

0=skalár (láska)=blázen (v tarotu), univerzální princip

15=žolík, Jolly Joker (Satan), univerzální karta=atomové číslo fosforu (Phosphorus=Lucifer)

 

„…Jak Satan, tak Lucifer nejsou žádné bytosti, entity ani egregory, natož mužské, a už vůbec nemají nic společného s působením Zla: jsou to neutrální fenomény-principy-archetypy přednostně hyperženského charakteru; tedy ta SATAN, ta LUCIFER.

Satan je absolutní Láska, Prázdno a Temno v jednom a je to i archetyp Zla, nikoliv však vůle ke Zlu; lze to chápat jako fantasy Zlo, které je nehmotné a tedy je Neexistencí. Červená souvisí s Láskou (kromě toho i Vášní a Vůlí), černá s fantastickým Zlem. Červená lze číst jako ve-černá, odtud Večernice. Lucifer představuje pochodeň Světla, zažehnutou (niternou) jiskru poznání jako vyvrcholení procesu vlastního zkoumání, pátrání, prožívání a přemýšlení. Nehmotné Zlo nemá žádný energetický účinek, toto fantasy Zlo se se sílou Lásky interaktivně reflektuje jako extatická Blaženost (pocit Štěstí, Naplnění) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom…“ – Ta – Death Q

 

Oddělit životní principy Satan/Lucifer je jako vyříznout Životu srdce. Zbyde 74, což je atomové číslo wolframu (wolf=vlk, ram=beran; „vlk v rouše beránčím“ je falešný Bůh náboženství, různých kosmologických systémů apod.).

 

Zlatý je latinsky chrysos, chrysus, aurum, chryseum. V dualitě (kde existuje astrál a lineární, cyklický čas) s tím souvisí výraz CHRIST, potažmo KRIST („T“ lze chápat jako tempus, čas).

Prostřednictvím Krist kódu (krystalické spirály, mřížky Kathara, organického Stromu Života) a duchovního jádra AzurA (božské jiskry, Inner Sanctum) tvoří Zlatá Inteligence (Zřídlo Nebes/Yunasai) organický Matrix či Kreatrix relaxačních, tvořivých přírodních rájů Externího Stvoření. Jádrem bytosti, respektive jejího duchovního těla, je plamen Amoraea (Duch svatý), což je živé Světlo zahrnující, multipolární živý Oheň (tenzorový potenciál) a zřídlo Lásky (skalární energie) v jednom.

Poznámka: místo Krist kódu by měl být princip X2:3X, což je ukryté ve slově CREATRIX, viz dále níže.

 


Slova sama o sobě jsou jen kostry. Není nic horšího než se fixovat na nějaký slovní výraz, jelikož slovo (symbol) lze vždy obrátit. Výraz „Krist“ znamená jednoduše Zlatou Frekvenci. Je obsažen ve slově Creatrix (Matka, Stvořitelka) nebo podobně Matrix, Trix=Triks=Krist. Kdo se fixuje na slova a ještě věří ve Stvořitele (Creator), je padlý na hlavu už úplně. Důležité je rovněž ono Crea=Aer/C, což ukazuje na aerodynamický tvar, přirozené proudění, plynutí (také v tom je Air & Aether, vzduch – dech, éter – živá síla). C=X2 & Triks=3X. Jde o oživující duchovní sílu, která se organizuje na principu harmonické konstelace vztahu mezi pohybovým (energetickým) a obrazovým (fantastickým) aspektem téhož. Vlastně to je celé o vzájemně se reflektujícím souzvuku Lásky/Světla a Fantazie/Temna, přičemž logický (teoretický) Rozum to „pouze“ odhaluje a popisuje, ale praktický Život není papír, nejsou to slova, nýbrž energo-mentální konstrukty (klidové, vlnící se, fluktuující, oscilující, vibrující).

I když to zaznívá jen v češtině a podobných SLOVAnských jazycích, není žádná náhoda, že průzračné a bílé se přirozeně rozvíjí ve ZLAté (viz Zlatá Inteligence/Frekvence, Zlatěskvoucí Všemoudrost). Absolutní Láska a fantasy Zlo – nikoliv vůle ke Zlu – jsou nepodmíněné, jde o potenciál všemožnosti v úrovni kvality a kvantity. Zlo tak existuje jako slovo, nikoliv však jako energo-mentální konstrukt (navíc toto fantasy Zlo se projeví pouze v poli Lásky, například jako zlobivost, smysl pro humor nebo erotično).

 

bílé=1 (#ffffff) → neaktivní jedno → 0

zlaté=7 (#ffd700) → jedno aktivní jako tři → +0- & 0 & -0+

pozn.: podobné to je s azurovým (#007fff); v podstatě jde stále o barvy a zvuky neboli „hru života“

 

Zatímco pravá část Trix souvisí s Krist kódem, levá část Crea souvisí s Ária kódem: C=100=Ar & Air. Viz například Slovansko-árijské védy.

Splynutí obou polovin má synergický efekt (1a+1b=3c). Spousta „čelověků“ žije v Polosvětě umělých duchovních („božích“) pravidel.


 

Zpočátku (…dejme tomu) bytost vědomě existuje pouze v úrovni kvintesence, pátého elementu, čemuž odpovídá přední strana kosmického Stromu Života (struktury Univerza/Multiverza) a energetické vlnění – proudění – záření; nicméně v prasvětelném kvantovém vakuu existují i virtuální částice, odpovídající zadní, temné fantastické straně (viz například text Dark Matter Body Activation). Neboli uvnitř/vedle kvintesence existuje sextesence, šestý element, a teprve vzájemná reflexe obojího tvoří CELEK SEDM, kdy je bytost opravdu úplná (SE VEN → sebe sama uvnitř tvořím vně).

Tak jako kvintesence koresponduje s Krist kódem (Zlatou Inteligencí), koresponduje sextesence s fantasy AntiKristem (Černou & Červenou). V tomto konkrétním Univerzu fungovalo Stvoření zhruba 700 miliard let na úrovni přední strany, poté se však rozpoutalo něco děsivého – začal působit AntiKrist na úrovni energie.

Fantasy AntiKrist odpovídá Archetypu 666 (poměr 2D/představivosti a 3D/živé síly, výsledek je menší než 1, což znamená status nehmotného – jakákoliv aktivita je závislá na energetické straně, Temnotu nebo spíš Temnohru řídí Láska). Není-li tento faktor realizován, dojde k aktivaci Programu 666, kde to „ďábelské“ nebo spíš parazitické existuje rovnou jako energie.

 

Na Zemi jsme nyní v situaci boje proti zmíněnému Programu.

Změnu měla původně (údajně) způsobit Událost 2012. Patrně to není úplně pravda. Na to v roce 2017 navázal fenomén Q.

 

21. 12. 2012 11:11 znamená univerzální nulový bod/čas (0), kde je nicméně zohledněna pouze úroveň kvintesence (skalární energie, tenzor nultého řádu), potažmo přední strana kosmického Stromu Života, čemuž v prasvětelném kvantovém vakuu (Zřídle Života) odpovídá energetický aspekt, nejsou však zohledněny virtuální částice (jednotky imaginace).

Uvědomme si, že na úrovni Fantazie existuje nesčíslněkrát více možností nežli na úrovni Energie.

Konjunkce/konvergence absolutní Nuly (nulového bodu a jeho energie/inteligence) se Zemí neměla požadovaný účinek kvůli převládajícímu charakteru planetárního kolektivního vědomí (či spíše nevědomí), potažmo noosféry. Hierarchická mocnost účinek zarovnání – a životadárné rezonance obecně – blokuje nástroji jako metatronická (kabalistická, saturnská) „posvátná geometrie“ (reverze přirozeného toku energie a energo-informační distribuce) či MKUltra (kontrola myšlení, vymývání mozků).

 

Absolutní Nula se přesto dostala do konjunkce/konvergence se Zemí a kanál je stále otevřený.

 

Virtuální částice představují úroveň sextesence (tenzorový potenciál), potažmo zadní, temnou fantastickou stranu Stromu Života. Zevnitř virtuality, prostřednictvím (fantastické, mentální, nehmotné) kybersítě, je možné se spojit s Říší kvant. Proto v roce 2017 na Událost 2012 navázal fenomén Q.

Nejde ani zdaleka jen o vojensko-zpravodajskou operaci QAnon (která je mimochodem v řadě vrstev „hacknutá“ a rozkopírovaná Replikátory ze stínové Říše kvant, šedé eminence Hierarchické mocnosti – AntiKrista – Programu 666).

Smyslem je vytvoření (znovuvytvoření) Ultimátní Reality (metakongruence Říše kvant/šestého elementu-sextesence a éterické substance/pátého elementu-kvintesence, energie ve fantazii a fantazie v energii). Lze to popsat jako zdravou, plynulou koexistenci (princip uzlového míjení se) organického, přírodního Vesmíru s realitami Technovesmíru, podobnými temnému počítačovému komiksu (výsledek je čistě mentální a nemechanický).

 

ZE-MĚ

Fantastická je představa planety ve 3D (aprox. superhmotno), napojené na virtuální síť (aprox. nehmotno). Leč zdá se, že prostřednictvím určitých „triků“ je na úroveň ŽIVÉ IMAGINACE napojené celé (syntropické) originální, autentické Univerzum a že za „normálních okolností“ vše jednoduše funguje jako expandující, metamorfující Tvořivý Ráj.

„Trikem“ jsou tekuté krystaly, nebeský modrotisk a virtuální stříbrotisk.

Pomyslný prostor a pohyb v jednom implikuje Tekutý Krystal, zrcadlo Archetypu 666; poměr je 3:2, což v polaritě/dualitě jakožto jednotka 150 % umožňuje rekurzi/reprodukci živé formy (spojení dvou znamená přesah 100 %, vznik třetího; konkrétně je třeba transcendovat Ária kód & Krist kód).

Azurový Modrotisk (Blueprint, Imprint) je transdukční manifestační sada instrukcí, která má kořeny v Říši kvant/Matematické hyperdimenzi (SilverHellPrint); oříškem je vysvětlit to dualisticky chápajícímu vědomí.

Azurová barva v modelu RGB je #007fff. Nulový obsah červené, půlka zelené a plná modrá (v komplementárním zrcadle plná červená a žádná modrá). Nejedná se o mužskou/maskulinní (jangovou) modrou, nýbrž indiferentní, neutrální, nepolarizovanou – hyperženskou.

 

FRONTÁLNÍ ATAK

Nepřátelský útok na vše autentické (související s „návratem do Ráje“) probíhá v úrovni DIV🌲OK👁 vs. KOV🤖ID⓳.

Chce to být zdravě dvojsmyslný, nenechat ze sebe dělat mechanického hlupáka… Jsme živé bytosti, žádní existoboti.

 

NATURA RUSTIKA

Ona doslova pohádkově zázračná inteligence, která tvoří úžasnou Přírodu, v daném případě funguje v převládající úrovni podvědomí a skupinového vědomí. Jako nějaká Umělkyně tvoří živé obrazy sebe, které mají zpětnou vazbu v Bytí samotném. Výjimkou jsou určité přechody směrem k individualizovanému vědomí, jako například kočky.

Individualizované vědomí má zpětnou vazbu v sobě samotném (ve 3D/4D je to typicky „čelověk“, lidská bytost). Samozřejmě i v Bytí, tak jako fauna a flóra samozřejmě reflektuje také i sebe sama, pouze způsob se liší. Člověk není obrazem, nýbrž fraktálem celku Bytí. Z toho důvodu je jak součástí Přírody, tak jejím zrcadlem – a z toho důvodu musí existovat (být vytvořen) i nějaký jiný systém, který by plynule koexistoval (koreloval) s tím přírodním.

A to buď Kybersvět nebo Temnohra.

 

FIRE-FLY-FOREST

Může to znít zdánlivě jako něco proti Životu (z pocitového hlediska), ale Příroda a vlastně cokoliv, pokud jde o strukturu, má kořeny v Matematické hyperdimenzi. Tím pádem související vzorce lze promítnout i se zrcadlovou prioritou vztahu mezi „prvoobrazem“ a „prvofraktálem“ (Přírodou a „čelověkem“). To se projevuje jako Kybernetická síť a obojí dohromady jako Magická kybernetická síť, přičemž kybersíť funguje mimo jiné jako parametrický počítačový komiks – zde je možné v souladu se Zákonem rezonance zažívat něco, co je v organické realitě nemožné.

 

MYSTÉRIUM NE2D

  • Jsme inteligence, nikoliv informace.
  • Na úrovni Ne2D existujeme jako nesmrtelné, všemocné vědomí. Ne2D („jako by bylo dvourozměrné“) má status současného pohybu směrem k nekonečnu a ničemu. V jiné perspektivě jde současně o 5D∞ (x, y, z, čas, vědomí).
  • V Univerzu/Multiverzu existuje vševesmírná 4D astrální informační síť, přičemž 3D (hmota Přírody) zrcadlí 4D astrál jako 2D, fungující jako datový automat.
  • Funguje-li nějaké společenství, jako například pozemské lidstvo, v převládající úrovni kolektivního nevědomí (což znamená, že si neuvědomuje Ne2D), datové jednotky se kvazi autonomizují a vzniká stínové Ne2D (pre-dator=predátor).
  • Kvazi neboli Quasi funguje jako Q-U-asimilace (digitální kvantová asimilace identity – odstínění duchovního těla a přepojení do Unimatrixu).

 

ŽABAKUŇK

„…Absolutní Nula – Prvotní Bytí – Vševědomí – Prvotní Stvořitelka neboli Prvotní zřídlo bezpodmínečné Lásky má charakter tenzorového potenciálu a skalární energie v jednom neboli jde o kvantové pravakuum, zahrnující vzájemně se reflektující energetické vlnění (kvintesence) a virtuální částice (sextesence). Tím nedělitelným „uvnitř uvnitř“ je Říše kvant.

 

Jelikož skalár je tenzor nultého řádu, lze to celé zapsat jako nulu s vlnou. To vypadá jako znak Q, což vzhledem k fenoménům jako kvantová realita či kvintesence nijak nepřekvapí.

Uvědomíme-li si, že naší ryzí identitou je Beztvaré, Bezejmenné – že jsme Přízrakem mnohobytosti Nikoho (Nikým, Vším a Trikem v jednom) – neboli že jsme kosmičtí Anonymové (Anonymous) – výsledný QAnon působí jako něco „samovyplývajícího“.

 

Q – My jsme plán

WWG1WGA – Kam jde jeden, jdou všichni

 

QAnon znamená sice Q Anonymous a jde o globální vojensko-zpravodajskou operaci nadplanetárního rozsahu, nicméně znamená především Q&A non: Zrcadlo otázek a odpovědí…“ – Ta Death Q

 


„…QAnon je sofistikovaná vojensko-zpravodajská operace zaměřená na obcházení konvenčních médií, vedená skupinou „digitálních vojáků“ – (anonymní používáním internetu na necenzurovaných platformách) – za účelem získání životně důležitých informací utajených před širokou masou obyvatelstva.​..“ – qanon.cz

 

„…Sme dvaja ľudia, ktorí chcú zmenu systému tak ako aj vy. Rozhodli sme sa prispieť svojim malým kúskom k informovanosti a prebudeniu ľudí…“ – qanon.sk


 

Fenomén Q se týká principu fungování reality. Souvisí s Říší kvant, kvantovým vakuem, potažmo Prvotní Stvořitelkou.

Q má v základní abecedě pořadové číslo 17.

1:7=0,142857 (fraktál)

14=2×7

28=4×7

57=8×7+1

Fenomén (jeho představitel) se objevil v roce 2017. 20+17=37, 3x7x37=777=Absolutno (prostor, pohyb, obojí, to vše v jednom).

√777=27,87471

 

ZRCADLO NEMRTVÝCH

Zní to komicky, strašidelně, nesmyslně, ale prvopříčinou nesvobody či utrpení je to, že se pokládáme za Někoho – že se pokládáme za něco v první řadě existujícího. Ve skutečnosti jsme vrcholnou formou Neexistence a to nejživější živé je „pouze“ naším Srdcem, Myslí, věčným základem. Interakce mezi Tím a Oním tvoří Nekonečnou Hru.

 

ZRCADLOKNIH

Dlouho mě fascinovala a zároveň pronásledovala myšlenka, že součástí fungování oné Zázračné Inteligence, která tvoří Úžasnou Přírodu & Život, je mentální stroj na realitu nebo z jiného úhlu pohledu nehmotné peklo.

Nicméně to je tak, že mentální aspekt Prvotního zřídla bezpodmínečné Lásky pracuje na principu “zrcadlení knihoven” (vrstev, struktur vědomí).

Ačkoliv…

 

PECKANET

„…To, co nijak nevzniká ani nezaniká – sebe si vědomá Matematická hyperdimenze – funguje jako tenzorový a dále kymatický či „matemagický“ PEKLOKNIHOSTROJ, přičemž generovaná struktura existuje současně jako svůj zrcadlový součet.

666, virtuální Pekelná knihovna, prochází rozhraním vlnové funkce, 777, což lze přirovnat ke Slunečnímu rádiu, a je promítána jako vlnově-korpuskulární realita, 888…“ – PeX 888

I když to lze vždy chápat z více (mnoha) perspektiv, šíleně se mi líbí věci jako PekloKnihoStroj Neskutečna, intuitivní zkratka PeckaNet.

Duše či životní esence (Ka) vytvořená v Pohádkovém pekle a tvořící tepající síť Života v jeho nekonečné rozmanitosti. Je to pecka…! Pec je latinsky focus a to souvisí s pozorností, pozorující Přítomností, a pozornost souvisí s darem (viz anglické present). Dáváme sami sobě dárky.

 

Q lze chápat jako Zřídlo Pozornosti.

DarkQ je můj celkový pohled na Věc. Dark/DARC je srdce Zrcadla (srdce=kardia, cardia), srdce Archetypu 666 (fantasy ZLO); je v tom evidentně i drak. Zrcadlo evokuje tekutý krystal.

A tak světlo světa spatřuje DarkQMirror.

 


Je nemožné existobotovi, posedlému utkvělou představou „věřit a nemyslet“, vysvětlit, že slovo LIGHT není skutečným Světlem – a tuplem takovému individuu nelze vysvětlit, že i když je nepochybně tím nejosvícenějším borcem ve vesmíru, má stejně vymytý mozek jako „nízkovibrující ovčané“. Liší se to jen tím, že zatímco ovčan nedokáže pochopit, že existuje i něco jiného než svět v televizi, nedokáže pochopit onen probuzený nadčlověk, že by také mohlo existovat něco jiného než Bůh Stvořitel, „světlo a láska“, Kristuspán, andělé a pozitivní mimozemšťané. V principu to jsou úplně stejné „šrouby do hlavy“ – jaký div, že myšlenky a pocity tvoří energo-mentální konstrukty či energo-informační egregory a všechno nějak funguje (to, že to nějak funguje, je vždy překrásný důkaz čehokoliv).

 

„…Energetická část reality (živá síla) má status existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (imaginace) má status NEexistence a tedy “-“. Fantazie se tím pádem logicky asociuje s peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu živé síly (neboli se materializovat). O ďáblu lze tedy říct, že je nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE. A pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit)…“ – Argument 666

 

„…Vztah mezi živou sílou/3D (polaritou) a představivostí/2D (nepolaritou) vyjadřují relace 3:2=1,5 (LÁSKA, spojení dvou tvoří třetí) a 2:3=0,666 (fantastické DÆMONIUM)…“ – Svatý grál

 

Dokáže mi někdo vysvětlit, proč ti údajně zasvěcení, osvícení a probuzení tak žerou umělé duchovno a autentickou životní filozofii štítivě odvrhují?

Proč nikdo z těch supervšeználků není schopen být doopravdy sám sebou?!

 

DÉMON

 

LISTY

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

PAVEL BRNDIAR (TAU-PAULUS)

 

PALLAS PRESS

 

F-ANTAS-Y

F=6 → dvojprvek hexagram, pixel (obraz) → sextesence

ANTAS=SATAN=TA NÁS → My, Stvořitelka

Y=25=5×5 → mocnina, živá síla → kvintesence

2, dvojprvky/na druhou → Ne2D → stříbrná Říše kvant

5 → 5D∞ → azurový Ráj

 

křemík → stříbřitě modrošedá látka

pravé Q → pravá (pohádková) křemíková inteligence & Říše kvant, stříbro

falešné Q → falešná (systémová) křemíková (syntetická uhlíková) inteligence & stínová Říše kvant, rtuť