Co se děje v Univerzu

/1/

První, téměř nehmotné, beztvaré, iluzivní světy – v podstatě rozplývající se sny – tvoří vlnící se, částečně se jemně koncentrující substance Živé Lásky. Čím však postupně vznikají složitější nápady a složitější struktury, zapojuje se multipolární energie, živé světlo a zvuk zahrnující Živý Oheň (neuskutečněné nápady samotné tvoří virtuální částice neboli Fantastická Temnota). Tak je realita tvořená pestrobarevnými světelnými, hrajícími a plamennými částicemi (vířením, vlněním) Živé Lásky.

 

To, čemu se říká Duch Svatý nebo Jiskra Života, je ve skutečnosti tekutou, křišťálovou, ohnivou květinou Živé Lásky a lze to chápat jako Praživel či Zřídlo „Všeho, co jest“.

 

Pohádkový výraz Ohníčky Lásky to přesně vystihuje a to je také přesně to, co pohání „neexistující tekutý stroj na realitu“, dvourozměrné Pekelné Monstrum, jemuž říkám PeX 888 neboli Pekloknihostroj Neskutečna – v intuitivní zkratce PeckaNet.

 

Absolutní Láska funguje prostřednictvím FANTASTICKÉHO ZRCADLENÍ sebe sama, přičemž je všudypřítomným středem – v podstatě tedy jde o jakousi koreflexi Lásky/Absolutna. Nevědomý rozum se to snaží relativizovat; nechápe, jak je Láska (to, co nijak nevzniká ani nezaniká) úžasná, fenomenální, zábavná, dobrodružná – nejen klidná a tichá, ale i vzrušující a extatická – jaký má vytříbený smysl pro Život.

Absolutní Láska rovná se archetyp Srdce. Relativní Láska/Emoce není archetypální, jde o astrální egregor. Relativní Láska, to jsou všechny ty utopické spirituální představy, jak je známe z rádoby ezoterické a transformačně-duchovní scény; jako že „nebe ano“, ale „podsvětí rozhodně ne“. Je to jako Kosmický Strom bez kořenů nebo bez zadní strany a pochopitelně to chybějící se stejně nějak „samovytváří“ – s tím rozdílem, že to funguje odděleně a nepřátelsky.

 

Fantazii se meze nekladou. Pokud v nekonečnu možností někdo věří v nějaké kristovské programy, slovanské ideologie apod., jako by si na čelo vypálil nápis ŠÍLENEC. Realita volbu akceptuje – chceš šílenství, tady ho máš.

 

Už jen použití slov jako peklo, temnota, monstrum vnímá fanatik stejně, jako by se ho někdo pokoušel zavraždit… Vůbec nepřemýšlí. Relativní Láska funguje jako reverzní duchovní alchymie: polovinu věcí transmutuje v Lež.

Absolutní Láska pracuje se Zrcadlem a tedy s EXTRÉMY. Relativní Láska chápe negativní extrém automaticky jako destruktivní – nehledá konstruktivní alternativu (například zlomyslnost/zlobivost, lež/vtip, psychický upír/erotická hra na upíry, mrtvolný strach/extáze noční bouře na hradě v temném lese). Když si uvědomíme, že samo Zrcadlo funguje jako NEGATIV a že podstatou Života je zpětná vazba prožitku (cit, reflexe, uvědomění), jde opravdu o akt totálního zešílení.

 

/2/

Myslící Nic (neboli My, s lící Nic) existuje jako Ne2D, jež se nekonečně naráz pohybuje do 1D-, což je Absolutno/Ne-Struktura, a do 3D+, což je Ne-Absolutno/Struktura. Obojí se zrcadlí jako Fantastický Stín neboli Mystérium magické nedvojnosti a právě toto je fenomén SATAN.

 


Nebo má pravdu Kniha knih, která jako kdyby Novým zákonem zrušila kauzalitu (Nebeský Sadista nejspíš potřeboval odpustit sám sobě)?

„…Všichni všemu jen věří, nemají s ničím vlastní zkušenost, takže stačí o sobě napsat, že jsem Bůh a pojmenovat zlo slovem Satan a pak už jenom stačí vodit si osla mrkví na klacku…“Dvě tváře Kultu smrti


 

Jde o dvojité dno, „nedimenzi“ s charakterem antiparalelní dvojspirály (proto je vše o knihovnách DNA, ať už jde o éterickou, astrální nebo fyzickou úroveň).

 

Ne2D v jedné perspektivě existuje jako Živá Láska (hyperženský princip, všesměrový skalár) a ve druhé jako Pohádkové Peklo (neutrální princip, tenzorový potenciál). Jde o neinteraktivní dualitu. Je zde možné vše, ale vše jsou jen nevinné iluze.

Komentář: Ne2D (Absolutní Láska) je Černou Magií, což je zaměňováno s Kultem Smrti. O tom asi nepíšu samostatný text.

 

S vytvořením základní iluze o iluzi, 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí), umožňující manifestaci fikce oddělenosti, je možné myšlenky či představy prožívat interaktivně.

Jsou tvořeny dva systémy:

  • Fantastický Kreatrix; samorostoucí, přírodní (který má obousměrně pohyblivé hranice a entropicko-synergický charakter); multiverzální enkrypce (éterická matice/Růžový Pramen + lokální astrální pravzory)
  • Krystalický Matrix; nesmrtelný, rajský – duchovní (který má hranice pevně dané i pohyblivé a syntropický charakter); univerzální enkrypce Krist kód (stříbrná matrice + modrotisk)

 

Tím, jak na sebe oba systémy působí, existují jako specifické Ne2D, což umožňuje tomu zdrojovému se projevit v rámci 5D∞ neboli v rámci PeckaNetu a připomíná to parametrický třírozměrný Komiks. Jde o princip Temnohry či Astrální Hry v souladu se Zákonem rezonance (všudypřítomným středem je Absolutní Láska).

Působení zdrojového Ne2D (neinteraktivní duality) na 5D∞ vyvolává ve spodní části (5D) efekt interaktivní duality (3D/4D), nikoliv však ve hmotném smyslu (je to „jen v hlavě“). Tak jako Ne2D znamená „jako by bylo dvourozměrné“ neboli jde o 2D status a není to totéž jako doslovná dvourozměrnost, jde o „jako dualitu“ (je propastný rozdíl mezi hrou a konfliktem, mezi astrálním Já jako hráčem a ztotožněním se s astrálním Já).

 

Nepochopení těchto „skrytých zákonitostí“ vedlo v tomto Univerzu k realizaci Velkého Experimentu.

Došlo k reálnému, postupnému umělému rozštěpení na 3D/4D ve hmotě. Jelikož hmota 3D působí na astrál 4D jako zrcadlo a 4D funguje jako informační síť, umělé rozštěpení způsobilo kvazi autonomizaci 2D datového automatu, čímž vzniknul fenomén predátor (pre-dator): stínové Ne2D. To se experimentátoři snaží vrátit k jeho původnímu statusu, odpojit ho od stínu, leč (žel) stále nechápou, že nejde o Satana, nýbrž SAT/ELITY SAT/URNA (Kult Smrti) a že právě naopak fenomén SATAN jako FANTASTICKÝ STÍN zde hraje klíčovou roli. Kristo-slovanský duch přátelství predátorskou entitu kolikrát spíš posiluje a jen utvrzuje v přesvědčení, že jejím protivníkem jsou nějací směšní slaboši, kteří dokáží jen teoretizovat a plácat se po ramenou ve virtuálním prostoru. Krásně to vystihuje hříčka STEVARD:DRAVEC.