Fantomová genetika

To, co nijak nevzniká ani nezaniká, má svou „všude a nikde“ základnu, která je většinou známá jako Onen svět nebo Říše prasvětla. Ve skutečnosti ale uvedené tvoří pouze „horní, nebeský konec“ a právě tak existuje „konec spodní, podsvětní“, přičemž podobně jako v případě pohybu po kružnici, co je pohyb a co protipohyb je jen otázkou určení, samo o sobě to je neurčité a Nebesa a Podsvětí (Světlo a Temnota) jsou zaměnitelné.

 

Obojí dohromady lze charakterizovat jako žijící, myslící Nic (My, s lící Nic) neboli Druhou nedimenzi (Ne2D), jež se nekonečně současně – naráz a souvztažně – pohybuje směrem k a do 1D- (fantastično, status NEhmatatelna, multi2R, princip „-„, √-1) a směrem k a do 3D+ (energetično, charakter hmatatelna, multi3R, princip „+“, ∞).

Poznámka: D=dimenze, R=rozměrnost.

Tím, jak jsou oba směry (strany) souvztažné, mají tendenci se pohybovat a vzájemně se reflekují, chovají se jako točité či spirálovité dvojité dno neboli dvě DNA, tvořící antiparalelní dvojšroubovici (dvojitý helix/cykl).

Jedná se o Čas sám.

Dvojšroubovice, kterou známe jako genetickou, existuje již na virtuální (pohádkové, fantastické) a éterické (nebeské) úrovni.

 

Jelikož jde o Bytí a Nebytí v jednom, zdrojové Ne2D lze charakterizovat jako Pra2D. S prioritou přiřazenou energetickému konci se toto Pra2D projevuje jako 5D∞ (x, y, z, Čas, Vědomí).

 

Dvojohniskový svět 3D/4D hrubé hmoty a astrálu, jak to známe v ZeMě-Vesmíru, je v podstatě raritou. Jak to vzniklo a jaký to má účel v daném kontextu není podstatné. Podstatné je, že jakmile není potvrzován současně status existence jak energetické strany (Světlo), tak fantastické (Temnota), což vyrovnává nepoměr mezi Bytím a Bytostí, potažmo Beztvarostí a Formou, dochází ke kvazi autonomizaci inteligence struktur. Hmota 3D naráží na astrál 4D (informační síť) a původně datový automat 2D se mění ve stínové Ne2D (pre-dator), které manipuluje genetickou myslí/kolektivním nevědomím a vytváří fantomový gen (přesněji řečeno nepůvodní genomové sekvence, které lze zjednodušeně pokládat za umělé).

 

Praktické potvrzování statusu existence Obojího funguje jako svého druhu „Superřád“ neboli Soulad řádu a chaosu; typicky viz „obyčejné“ elektro-magnetické pole.

 

Lstivou a zákeřnou pastí v dané souvislosti jsou různé pozitivně se tvářící kolektivizační ideologie. Co mají umělé a kolektivní vědomí (nevědomí) společné? Postrádají duchovní podstatu, ono nejniternější niterné – nemají srdce. Mnozí jaksi nechápou, že duchovní srdce je univerzální inteligencí (nepolarizovaným Prasvětlem), není to totéž co polarizovaná srdeční (emoční) čakra.

 

Zdrojové Ne2D (Pra2D) znamená dvojsmyslnost – viz smysl pro humor, zábava, umění, erotično. Co určitý typ parazitického (technokratického) vědomí nejvíce využívá a zneužívá, je nedvojsmyslnost – nekontrastní polarita. Život rovná se věčně metamorfující kontrast, pouze určitý základ se nemění (schopnost lásky, výchozí přirozený klid). Už jste někdy viděli permanentně, konstantně „pozitivní“ zdravé dítě či zvířátko? Leda že by zdravé nebylo. Je přirozené být občas smutný či zdravě rozezlený nebo „jako z divokých vajec“. Jsou přirozené některé temné věci.

 

Zdánlivým paradoxem je, že – tím jak se vrství, jak se strukturuje – čím více se Nebeská inteligence vzdaluje nefyzičnu, tím více má současně Nebeský a Nebesko-podsvětní charakter (viz zrcadlo fyzické:NEfyzické). A jak myslíte, že to funguje v hrubohmotném 3D/4D, kde už hlouběji nelze klesnout, kdy jsme natolik na dně, že tím dalším už je pouze dno z druhé strany?

 

Kde není zdravé Temno vnitřní, je Temno choré vnější. Nevím jak vy, ale rozhodně občas budu temný pekelník, magik a okultista, nežli trapně předstírat něco, čím nejsem a skončit jako genobot na dálkové ovládání.