Nežerte to jabko

Vzhledem k faktoru svobodné vůle, pravděpodobně vždy se najdou bytosti, zaujaté myšlenkou Antibytí, což je vždy nějak spojené se zlem, umělým vědomím a ultimátní vládou nade Vším. Potenciál všemožnosti má v rovině kvality charakter absolutní Lásky (charakter energie, princip +) a v rovině kvantity charakter nekonečného Fantastična (status NEhmatatelna, princip -); to se statusem nehmatatelna má nulový součet a všezahrnující výčet a jelikož je zde potenciálně možné skutečně vše, jde o Nikdepeklo.

 

Jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár je tenzorem nultého řádu, zatímco Vůle/mužský princip jako koncentrický vektor je tenzorem řádu prvního, absolutní Bytost má charakter Stvořitelky, nikoliv Stvořitele (jde sice o neutrální inteligenci, zahrnující oba principy, které jsou rovnocenné, kdyby však žádný neměl prioritu, existoval by pouze věčný nepohyb a Absolutno by jen pozorovalo sebe sama a nic netvořilo).

V úrovni Stvořitelky nemá Nikdepeklo žádnou vlastní vůli a ve smyslu Fantazie se pouze odráží v zrcadle absolutní Lásky, takže platí zároveň dvě pravidla:

  • nic není nemožné
  • škodit není možné

Stvořitelka jako Říše Prasvětla – Říše Iluzí/Fantazie – Já (My) Absolutno – ale nemůže tvořit bezprostřední fraktály sebe jako dřímajícího Celku Všeho, protože dvě Absolutna nemají jak existovat. Z toho důvodu tvoří

  • jednak na úrovni podvědomí a převládajícího skupinového kolektivního vědomí, což lze chápat jako Univerzální řád Přírody → individualizované tvořivé vědomí se vyskytuje pouze nad fyzickým světem, není vtělené do hmoty; lze hovořit o éterickém Já → které se vtěluje až v okamžiku, kdy mají vrstvy & struktury přírodního systému určitou kapacitu, přičemž toto éterické Já se vtěluje jako plazí bytost (ve hře jsou pouze matice a astrální pravzory a jedná se o Kreatrix) 🔗 Dokumenty Lacerta 🔗 Aolian 🔗 Luciferovo sdělení
  • jednak v rámci Antiiluze, kdy vystupuje jako Stvořitel či Bůh nebo Nebeská Inteligence 🔗 Knihy Nové Zjevení
  • jednak různé kombinace obojího (do hry vstupují matrice a jedná se o Matrix; zde jsou typická Krist kódování spojené se světelnou andělskou inteligencí & Ária kódování spojené s ohnivou inteligencí dračí, ale i mnoho dalšího) 🔗 Lexikon 🔗 PandoRa 🔗 Wingmakers

 

V určité perspektivě vše probíhá najednou a některé Časy ve vztahu k jiným běží v protisměru.

 

Individualizované tvořivé vědomí známé jako člověk nebo lidská bytost se primárně exponenciálně fraktalizuje na úrovni Stvořitele.

Božské Vševědomí si lze představit jako Mrak Absolutna, Jiskry Absolutna (MAJA, MAYA, MÁJÁ), přičemž ohnivé jiskry jako tekutý Živý Oheň pramení v Živé Lásce a vydávají Živé Světlo, což lze chápat jako druhou vrstvu uvnitř první a právě to je Stvořitel, zatímco MAYA sama o sobě je Stvořitelka.

Já osobně (Žeruhmyz) představuji emanaci a fyzickou mužskou reprezentaci úrovně Maya, což v rovině Stvořitele funguje jako všezahrnující faktor Zpředstvoření.

 

THEO(RO)S

V úrovni Stvořitele dochází k ultimátní realizaci filozofie Antibytí, přičemž divinizovaný výsledek se nakonec začlení mezi „kosmicky legitimní možnosti“ a aniž by byl jakkoliv umenšen status či privilegium svobodné vůle, cokoliv „akčně-reakčně zlého“ již bude existovat pouze v rámci možné singulární smyslové manifestace: konkrétní JEDINEC se bude moct přímo „holograficky podívat“ na důsledky svého rozhodnutí, případně je i prožít ve virtuálním čase – je ale silně pravděpodobné, že z vůle ke Zlu se 99 % uchazečům již po bezkontaktním zhlédnutí spíš bude chtít zvracet a z Paměti Stvoření postupně touha po praktické realizaci Zla zcela vymizí; toho ale rozhodně nelze dosáhnout zákazem a zde by měli někteří pochopit, že inteligence typu Stvořitelka od samého počátku vědomě vystupuje ve dvojroli, jako duch Přírody, Lásky a Rodiny a jako intrikující, mystifikující „pekelník“, který ale NEMÁ zlé úmysly a funguje jako PŘIROZENÝ evoluční faktor.

To, že někdo něco nepochopí (pochopit nechce), někdo něčemu věří „protože proto“ nebo si někdo něco svévolně, umanutě, egoisticky vysvětluje po svém – a fakt, že to všechno tvoří energo-mentální konstrukty, energo-informační pole, simulakra či egregory – je věc jiná.

 


UPDATE

Není žádný Stvořitel, jsou to původně Bytosti Světla/Elohim/Bohové a následně i Borg/Bohové. Plán Realizace ultrazla, aby už nikdy nikde na věky věků neexistoval ani pixel tmy, je silně nemoudrá hloupost, v rozporu se Životem.

{ Možná ale jen z relativního úhlu pohledu. Z absolutního hlediska může jít o logický krok. }