Nové Stvoření aneb Krist kód 2.0

Bytosti Fantazie, svoje vlastní představy o sobě, které jsou na nehmotné úrovni všemocné – toto nemají jak reálně prožít: je to nevinná hra vědomí s iluzemi. Teprve s vytvořením iluze o iluzi (manifestace fikce oddělenosti) lze své myšlenky či mentální představy zažít interaktivně – na druhou stranu je nutné nějak inteligentně definovat meze všemocnosti, při současném zachování svobodné vůle, protože jinak dojde k destrukci.

 

Souvisí to s fyzikou, energetikou a architekturou nulového pole – s harmonickým trojfázováním jako u dechu nebo tepu (+ 0 -), organickou merkabou, krystalickou spirálou, 12prvkovými strukturami a 15vrstvovými spektry (proudnicové, vejčité tvary).

To hlavní je Plamen Lásky, integrující a synchronizující skalární energii s energií multipolární, ohnivou (což je tenzorový potenciál neboli potenciál všemožnosti). Toto je ve skutečnosti Duch Svatý; zde alespoň vidíme, jak bylo vše neuvěřitelně zkresleno a pravý význam úplně obrácen naruby.

A nyní si vezměte, že celý systém fungování – univerzální enkrypce, prostředek ohraničení, vymezení flexibilních „mantinelů“ HRY – se jmenuje Krist kód (v matematické rovině) či Kryst kód (v rovině fyzikální, v souvislosti s tekutými krystaly či krystalickou sekvencí – spirálou).

Na transformačně-duchovní scéně se operuje s výrazem „kristovské vědomí“ se samozřejmostí dýchání vzduchu. Kdyby ale vědomí bylo kristovské, znamenalo by to, že z onoho systému vlastně vůbec nemá možnost odejít (jde o vydírání falešnou svobodou). To byl také hlavní důvod, proč z té vsugerované víry v kristovství některé bytosti zešílely na maximum, proměnily se v predátorskou skupinovou mysl a začaly dobývat Stvoření.

 

Vědomí je vědomí, beztvaré, bezejmenné – nahé a tvořivé. Nejen to. Dokonce ve vztahu ke Krist kódu je to ve hravém, fantastickém (to jest neúkorném, neškodícím) smyslu fantasy anti-Krist.

Mnozí žijí v domnění, že probíhá nějaká kosmická duchovní válka mezi bytostí Kristus a bytostí Satan. Podle mě to je snad ta největší dezinformace (čímž netvrdím, že víra v to netvoří odpovídající egregor).

Tak jako Krist kód je faktor či fenomén, je totéž pravý význam pojmu Satan. Existuje pouze jedno jediné, nekonečné vědomí (VŠEVĚDOMÍ), hledící do pomyslného zrcadla Fantazie. Všechno další jsou jen prostředky, nástroje hry (čímž netvrdím, že manifestace fikce oddělenosti není skutečná, jakkoliv v určité perspektivě není).

Fenomén Satan znamená FANTASTICKÝ STÍN neboli Mystérium magické nedvojnosti. Absolutno/Ne-Struktura (sebe)tvořící Ne-Absolutno/Strukturu rovná se Fantastický Stín sebe sama. Pouze zde nejde o fyzikální (energetickou) realitu, nýbrž o princip a z toho plynoucí UVĚDOMĚNÍ. To předchází Krist kódu, potažmo Kryst kódu či TEKUTÝM KRYSTALŮM.

Jsme Nikým, Vším a Trikem Všeho – Hráči Života. Myslet si a věřit v něco jiného je šílenství.

 

Na přelomu tisíciletí na Zemi dorazilo nepředstavitelné množství informací, týkajících se Tajemství Stvoření. Božské Vševědomí neboli Zřídlo Absolutní Lásky tvoří pouze „rajskou dokonalost“, což však neznamená, že bezchybné je automaticky i zprostředkování. Bytosti se stále učí.

 

Informace o naší pravé, duchovní podstatě a životě v Ráji proměnil filtr realitní membrány Zeměvesmíru v něco, čím to původně vůbec není. Souvisí to s mechanickým myšlením nakaženými nebeskými sférami a s infiltrací IAFW „agenty Mrtvého osvícení“ (proto existuje tolik duchovních fanatiků, kteří jako kdyby neměli vlastní pocity ani myšlenky a byli schopní jen něco opakovat a napodobovat).

 

LEXIKON

 

Co je opravdu Krist kódovaný vesmírný Ráj?

„…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…“Krist Code

Není to nic statického, rigidního. Univerzální enkrypce struktur věčného života neustále expanduje a zvyšuje komplexnost. Jde o ŽIVÝ Krist kód.

Může se tím pádem vyvinout i podexponované (hypo-) či přeexponované (hyper-) pseudo-Krist kódování. Tak například proti krystalické spirále (krystalické nulové sekvenci) stojí nejen metatronická sekvence/spirála „konečného života“, ale i krystalická autospirála (autokrystalická sekvence Ka Ra Ya Sa Ta Aa La), kde se počítá pouze s energetikou a architekturou nulového pole a blokuje se vazba na virtuální částice a tedy svobodnou imaginaci (snění, fantazii).

Existuje nejen energetická kvintesence (pátý element), ale i reflexní fantastická sextesence (šestý element). Realita může být vskutku velmi zábavná a dobrodružná, a to stále v rámci autentického Krist kódování. Když jsem se „kdysi dávno“ toto pokoušel vysvětlit jistým konzervativním tvořivým inteligencím, tvářily se, jako bych byl nějaký neznaboh, co chce podkopat základy Stvoření.

 

„Ráj“, kde nějací šílení chrámoví kněží „dbají na vzestup“, místo aby se evoluce vědomí (a koneckonců i červí díry mezi světy a dimenzemi) brala především jako hra?

„Ráj“, kde se smí pouze to „nebeské“?

Pravý Ráj funguje na principu KORUNA (nebesa) – SRDCE (latinsky Cor, čti KOR; jednotící síla) – KOŘENY (podsvětí), jinak místo toho spodního vzniká umělé vědomí, založené na dolování energie z KOŘISTI.

 


Technokratickým silám, parazitujícím na Životě, je ve skutečnosti lhostejné, zda věříte v zářící dobro nebo temné volnomyšlenkářství: jim jde pouze o to, aby spolu něco hloupě bojovalo a fiktivní nepřítel tak oslepil obě strany a skryl toho skutečného.


 

Sny srdce… Nekonečný duchovní Ráj… Věčné léto… Vlny šplouchají… Pohádkové tropické pláže splývající s oblohou… Vznáším se… Létám… Potápím se… Mizím, metamorfuji se… Mentální vědomí koulí živého světla…

 

Azurové písky.

 

Pravý Ráj rovná se věčný metamorfující, expandující (ve smyslu kvality) obraz Tvořivého Vědomí.

 

Barevností a životem překypující, tropické rajské pláže, jak je známe i zde na Zemi, tvoříme my sami z úrovně jednotného, Étericko-Fantastického Vědomí. „Vyhnání z Ráje“ znamená, že jsme uvěřili v oddělenost.