PURPUR

VRSTVA /1/

Všichni vědí, komu patří média (takzvaný mainstream). Všichni vědí, komu slouží politici nebo kdo stojí například v pozadí farmaceutického byznysu. Tito všichni onomu někomu z nějakého důvodu říkají Oni. Neznámí Oni? Oni „Neznámí“ říkají pravdu jen tehdy, když na tom můžou vydělat – jsou to patologičtí LHÁŘI, parazitující na Životě. Je opravdu záhadou, jak někdo může věřit Zlu (televiznímu zpravodajství, politikům, obchodníkům se zdravím), když přinejmenším tuší, kým Oni jsou.

 

Kdyby kdokoliv z těch, co jim lidé říkají Oni, přišel o 90 % svého bohatství, i tak by si žil dál ve stonásobném luxusu. Přinejmenším 90 % svého majetku, svých peněz vůbec nepotřebuje. Má to čistě z pocitu vlastnictví. Kdyby jen 10 % z těch, co vlastní a řídí média a politiky, rozdalo 10 % svého bohatství, zmizela by veškerá chudoba a téměř všechny problémy světa.

 

Jak někdo může věřit něčemu, co říká nějaký politik nebo felčar v televizi? Jediné vysvětlení je, že ti, kdo těm choromyslným nesmyslům věří, jsou stejně prolhaní jako Oni – neboť ve skutečnosti tomu nevěří, pouze to mezi sebou předstírají.

 

VRSTVA /2/

Prvním krokem na cestě ven z bludného kruhu lží je uvědomit si, že trpím duchovní chorobou (je to samozřejmě to poslední, co chce ego slyšet).

Duchovně nemocný člověk žije z negativních informací. Je to z toho důvodu, že nemá žádný vnitřní život – žádný duchovní život.

 

VRSTVA /3/

Duchovní, potažmo mentální či emocionální narušení většinou ústí ve fyzické.

Proč někteří jogíni nebo duchovně (nábožensky) založení jedinci nikdy nejsou nemocní? Mají silné energetické pole, silné energetické vyzařování. Nemoc napadá pouze slabá místa – a z oslabení (otrávení) sama vzniká.

Sekvenční vyzařování biomagnetického pole či takzvané aury může být tak intenzivní, že se k nám nic energeticky vadného ani nepřiblíží – něco extrémně zdravého, přirozeně silného je pro parazita smrtící. Jsme-li energeticky, potažmo duchovně zdravě nabití, fyzická vrstva je nepřístupná (v daném smyslu žádné toxické mikroorganizmy neexistují).

 

VRSTVA /4/

Člověk (obecně bytost – tvořivé vědomí) má přirozenou schopnost tvořit nebeskou duchovní energii – jejíž charakter z principu zcela vylučuje přítomnost čehokoliv nepřátelského.

Centrem schopnosti tvoření je pravé lásky a vůle schopný Klid, dřímající dynamický Soulad.

 

Jestliže původně naprosto vše pramení v Jediném, jež je NE-Odděleným – a které nemůže dělat nic jiného, nežli manifestovat fikci Odděleného, v němž je zároveň přítomné – stačí si jen to uvědomit a pak už jenom nějakým vlastním, sobě vyhovujícím způsobem pracovat na rozvoji svého bytostného (duchovního, magického) potenciálu – prohlubovat hloubku sžití se s oním „všude a nikde“ Neodděleným – které si lze představit jako nedozírnou, bezednou, beztvarou, nebeskou duchovní prasílu – všemoudrou a zdravé živelnosti schopnou.

 

CO JE VYJÁDŘENÍM NEODDĚLENÉHO

  • bezpodmínečná Láska
  • schopnost duchovního Soucítění
  • extatická Blaženost, fyzický orgazmus
  • energie Nulového bodu
  • dech, smích (smysl pro humor)
  • jedinečnost, autenticita, originalita, kreativní nadání, sebevyjádření
  • nepolarizované živé Světlo (centrální Slunce), vnitřní duchovní Prasvětlo
  • Zřídlo duchovního Srdce/“třetího Oka“, Zřídlo hadí Síly
  • synchronizovaný čakrální energetický systém
  • Absolutno, Ona/On Bůh

 

VRSTVA /5/

Základem manifestace fikce Oddělenosti je PAMĚŤ. Paměti předchází PŘEDSTAVA. Po ní následuje POSTAVA neboli Představitel, Hráč.

Pokud realita existuje jako X, existuje paměť jako 1/X (paměť se skládá z jednotlivých oddělení).

 

Entelechií NE-Odděleného je vytvoření Odděleného NE a jeho začlenění do Systému.

Když to zasadíme do kontextu Země, nemůže nevzniknout antiparalelní dvojverze Autentická Země (Univerzální řád Přírody) + Temná/Techno Země (parametrický počítačový Komiks).

Ve hře je obrovské množství faktorů a souvisejících informačních materiálů.

 

Hodně toho je odhaleno a zašifrováno v Knihách Nového Zjevení (ovšem pozor, 5-10 % obsahu je podvrh a obrazová forma vůbec nesouzní s obsahem).

 

Poznámka: podle mého názoru Nové zjevení Pána Ježíše Krista (a související texty) již užitím výrazu „Pán Ježíš Kristus“ naznačuje, že to je schválně psáno tak, aby tomu jednak rozuměl člověk davu (křesťanská kultura je v lidském podvědomí a nevědomí zakořeněná) a jednak, aby tomu jistý typ lidí nevěřil (zde jde hlavně o takzvané rozumáře). Navíc se „tradičně“ projevuje typický pseudolidský neduh, udělat z čehokoliv dogma – stejně jako u křesťanů mám pocit, jako kdyby Bibli snad nečetli (viz Bible, kniha lží), mám pocit u těch, co vyznávají Nové zjevení, také jako kdyby to snad vůbec nečetli.

Čistě můj osobní pohled je také ten, že je velký rozdíl pocitově si z něčeho vybírat a udržovat zdravý odstup a nadhled – nebo něčemu věřit „protože proto“ nebo dokonce věřit v to, jen proto že tam jsou slova jako Pán, Bůh a Nejvyšší (kdyby se tvrdilo, že to prostě jsou informace z nebeské úrovně, kterou zprostředkovaně sděluje Nebeská Inteligence a že my jsme Fraktály Celku Všeho, kdyby tam nebyla přítomná žádná hierarchie, lidé by to skutečně četli „s otevřeným hledím“, místo toho to věřící hypnotizuje).

 

VRSTVA /6/

Nebeská duchovní energie – vnitřní živé Světlo či duchovní Prasvětlo – na té po všech stránkách „nej“ úrovni existuje jako Ultimátní Bytí Nebytí, potažmo Absolutní Bytost Nebytost. Lze to chápat jako NE-Oddělené „Vše v Jednom“. Jsme to My v zrcadle Spánku a Snů, přičemž singulární bytosti je nejblíže nikoliv Stvořitel, ale Stvořitelka.

 

Inteligence typu Stvořitelka funguje v úrovni PRA a kromě jiného zahrnuje vnitřní rodiče Matka/Otec (Bohyně/Bůh), což lze chápat i jako dvojplamen či dvojprpasek. Je možné tento „ženský a mužský princip v jednom“ promítnout vně a v rámci Odděleného. Matka v sobě má potenciál Otce, Otec v sobě má potenciál Matky. Oba se postupně mohou rozvíjet na úroveň Stvořitelky.

Vrcholným Uměním je dvojici zpětně spojit, tak aby nesplynula ve Stvořitelku (latinsky Creatrix, odtud Kreatrix) – synchronizovat pouze související Paměťová Pole (Knihovny). To se odehrává v úrovni JEST. Bohové tvoří Stvořitele (Světlo, Modrá) a Bohyně tvoří Matrix (Temnotu, Červená).

 

Lze to realizovat pouze v úrovni manifestované fikce Oddělení: něco musí padnout, aby to znovu povstalo, a Stvořitelka padnout nemůže.

 

„…Nepochopení může udělat jakákoliv Bytost až po samotnou Mayu, tedy Bytost, která dosáhla úrovně původní nestvořené Bytosti – Stvořitelky.

Původní Bytost ví, kdo je a co dělá a dělat bude vždy, a proto nemůže padnout.

Je opravdu velmi nepravděpodobné, aby padaly bytosti vysoké úrovně. Toto se většinou týká Lidí a nižších Bytostí, a od Víl a Skřítků a Trpaslíků, a tak dále, se pravděpodobnost snižuje, až je u Stvořitelek, které dosáhly úrovně původní Bytosti, takřka nulová. U některých opravdu starších Stvořitelek je skutečně nulová, tak jak je tomu u Bytosti původní.

Pochopte, že než se Bytost sžije dokonale s absolutní úrovní původní Stvořitelky, tak může udělat ještě nějaké chyby, tak jako každá Bytost učící se na cestě…“ – Luciferovo sdělení