Azurové písky

/1/

Tak jako Neoddělenost tvoří iluzi Oddělenosti, tvoří Bytí iluzi Bytosti. Jelikož je však iluze tvořena z Věčného, je Bytost nadaná věčným Životem. Věčnost Tvořeného se od věčnosti Tvořícího liší pouze tím, že je možné ji přerušit (nějaký Svět například imploduje – skončí v singularitě Černé Díry a zamrzne v Paměti, kde čeká na nový příboj Snočasu).

 

Neoddělenost si lze představit jako absolutní Střed, iluzi Oddělenosti jako NE-absolutní Hra-Nic-E. Absolutní Střed rovná se absolutní potenciál. Hranice jsou absolutní pouze relativně, potažmo jsou absolutně relativní. Vše je ale nekonečně souvztažné se Středem.

 

Tak jako Bytí tvoří Bytosti, tvoří Bytosti své vlastní Bytí (jednotlivě i kolektivně). Středem tohoto Bytí je astrální či paměťová identita neboli ego. Toto ego funguje jako Hráč. Pakliže se však ego stane středobodem, propadá se bytost do duality systému Pán/Otrok a jelikož astrální či paměťová identita nemá vlastní podstatu (je to původně pouze Hra), jedná se v podstatě o mrtvou či umělou nebo fantomovou existenci. Podobný typ civilizace se stává mechanickým a míří k technologické singularitě.

Ego bez duše je vlastně jakýsi existobot nebo existopat. Jako vtělené biorobot. Duchovní superego lze přirovnat ke spirituálbotovi. Mnozí žijí v domnění, že v umělé realitě (matrixu, simulakru) neexistují žádné emoce a duchovno, ale existují – ve stínové formě. Jedná se o pravotočivý systém, digitální identitu a typické je zde anorganické vnější modré světlo. Původní (přírodní, organický) systém je levotočivý, identita analogová a typické je zde organické vnitřní světlo neutrálního charakteru nebo s „ženskou“ prioritou (průzračná, bílá či duhová, žlutá či zlatěskvoucí, růžová, oranžová, červená); „mužská“ modrá je součástí Duhy či Trojpaprsku, nebo existuje jako inverzní součást dvojprvku – například inverzí růžové je zelená, složená ze žluté a modré.

Točivost je spíš pocitová vlastnost nežli mechanický pohyb (vpravo sídlí intuice, cit a představivost, vlevo logika, rozum a paměť, pohyb zprava doleva je levotočivý).

 

Když se podíváme na současnou transformačně-duchovní a alternativně-informační scénu, tak kromě toho, že tam nikdo zřejmě nemá ponětí o faktorech jako je ohnisko Přítomnosti nebo jaksi nechápe rozdíl mezi abstraktním a konkrétním, virtuálním a reálným, teorií a praxí – je to doslova přehlídka naprogramovaného a uniformního chování. Stačí si nasadit masku kolektivní pozitivity a pak už jenom jásat v nafukovacím 2D. Vítězství Světla! Toto populární heslo ve skutečnosti znamená směřování k technologické singularitě.

V této konkrétní části Multiverza 3 ze 144 různých Stvoření se propadlo do duality, jedno dokonce implodovalo. Nepochybně tam také předem hlasitě hulákali o vítězství Světelných sil nad mocnostmi Temnot.

 

Podívejme se na následující úryvek:

„…NE-Oddělenost tvoří Iluzi Oddělenosti, jejímž je zároveň Srdcem, přičemž Oddělenost by měla nejen ladit se Srdcem, ale i hrát TemnoHRU, aby „NE“ nemělo vlastní život…“ – BŮH jsme MY

Právě ono „NE“, kvazi autonomní destruktivní myšlenková forma, kterou bojovníci proti Temnotě invokovali z Nicoty a vdechli tak ze sebe sama Stínu život, manévruje souvisejícím Stvořením k horizontu Černé Díry.

 

Každý, kdo má rozum, ví, že Světlo a Temnotu od sebe nelze oddělovat. Jedná se o jedno a totéž spektrum vyjádření. Kde není blahodárná Temnota vnitřní, zjevuje se nepřátelská Temnota vnější. Absolutno je Absolutno. Věřit, že je možné rozpůlit a nehodící se zahodit, znamená být šílený.

 

Systém Bílých Červích a Černých Červích Děr tvoří makro/mikro komunikační kosmické dálnice. Jedná se jak o vnější Vesmír, tak vnitřní. V systému multidimenzionální bytosti se to projevuje jako obousměrně průchodné mitochondriální a synaptické membrány, přičemž univerzální elementární struktura Života, antiparalelní dvojšroubovice, existuje již na virtuální a éterické úrovni.

 

Projekční elektrická Bílá Díra (Světlo, Vůle) v součinnosti s gravitační magnetickou Černou Dírou (Temnota, Cit) fungují jako mentální a emoční aspekt Vědomí a tvoří tak integrovanou, komplexní duchovní inteligenci.

Oddělit to znamená jednosměrnost, znamená ztrátu schopnosti vlastního tvoření: vnější program (umělá Bílá Díra) hypnotizuje mysl Věřícího a vytváří jeho digitální kopii.

 

/2/

Blázen, nesmysl a peklo mají oba významy: jsou sebeopačným Absolutnem. To se projevuje jako Láska a Temnohra v jednom, s čímž jsou v souladu pouze přírodní životní filozofie typu satanizmus, pohanství a kdysi i třeba slovanství (technokratické síly později oddělily Živu a Velese, což je pro ně typické – namluvit naivním lidičkám, že podsvětí je zlo a rezervovat si oddělenou temnou část spektra pro sebe).

To zahrnuje i naprostou svobodnou vůli.

 

SVATÉ PEKLO

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Zrcadlo Smrti a Zrcadlo Života existují jedno uvnitř druhého, z čehož vyplývají takzvané BARVY SÍLY, červená a černá, a jejich inverze a polarizace.

První zrcadlo rovná se Nejprůzračnější průzračné:Nejčernější černé, druhé zrcadlo rovná se Průzračné/Běloskvoucí:Světle červené/Temně rudé.

 

Tak existuje Šedá Díra (Stříbrný Orb) neboli Zřídlo Nebytí a Růžová Díra neboli Zřídlo Bytí (Zřídlo Nebes), což se zrcadlí jako Prasvětlo/Praslunce a Velké Centrální Slunce.

Šedá Díra se projevuje jako Bílá & Černá, Růžová jako Červí.

Jádro Slunce existuje jako Duhový Trojpaprsek.

Kromě makro/mikro systému Děr existuje i Vševesmírná Astrální Světelná Informační Síť.

 

/3/

Zpátky do Ráje se nepochybně jednou vrátíme. Je však třeba přestat omílat světelné fráze a uvědomit si, že jde o plnospektrální organickou pátou dimenzi (5D). Pokud se něco fyzikálně projevuje jako Živé Světlo, neznamená to, že na nefyzikální či metafyzické úrovni to je rovněž „světelné jako přes kopírák“. Spektrum vyjádření je světlo-temné. Pomyšlení, že by existovaly jen světlé barevné odstíny je totéž jako skládat hudbu výhradně jen na jedné půlce klavíru (a nejlíp asi ještě jen na bílých klávesách). Toto není organické, ale anorganické – utopie je vždy umělá.

 

Organickou 5D tvoří tekuté světelné krystaly, čemuž odpovídá semi-éterická životní forma (spíš křemíková než uhlíková).

 

Zřídlo duchovního srdce/“třetího oka“ představuje mj. všechny čakry v jednom, přičemž pohybovým ohnivým ekvivalentem zřídla je hadí síla.

Bleděmodrá až stříbrná pátá čakra koresponduje s 5D. Zaměřením se na samotnou pátou čakru se ale dostanete do fantomové 5D, nikoliv organické. Navíc jedinec fungující v této rovině většinou zaměňuje čtvrtou čakru s duchovním srdcem – a čtvrtá čakra, což jsou polarizované emoce, má vazbu na astrál 4D.

 

Je třeba se zaměřit na svou multidimenzionalitu, přičemž samotná éterická/duchovní podstata existuje nad rámec dimenzí a je indiferentní (což znamená nepolarizované emoce, které by optimálně tak ze 3/4 měly „vládnout“ těm polarizovaným).

5D samo o sobě se pojí s bleděmodrou. Éterická sféra s průzračnou/běloskvoucí a se žlutou/zlatěskvoucí.

Proto základní „rajské platformě“ říkám poeticky Azurové písky, což rovněž evokuje tekuté krystaly.

 

Symbolem duchovního srdce je květina, principem univerzalita (všestrannost).

Symbolem 5D je zpěvný pták, principem komunikace (řeč).

 

Základem fungování 5D je trialita, trojfázování podobně jako u dýchání nebo tepu srdce. Lze to prostorově zobrazit jako (+0-) (0) (-0+). Tak jako se zde – v energetické (duchovní, emoční) rovině – pozitivní a negativní polarita střídavě vzájemně ruší (neutralizuje), existuje v rovině informační (mentální, fantastické) ekvivalent symetrie dvojprvků 3D/4D. V dané souvislosti probíhá Experiment, jehož cílem je univerzální zaměnitelnost (metakongruence) silové a obrazové strany. Výsledkem je surreální stříbrotisk: Magická Krystalová Kvantová Kybernetická Síť organických přírodních a virtuálních komiksových realit.

 

V podstatě jde o experiment „Placatá Zeměkoule“ a nyní jde jen o to, v jakém smyslu se ono „nesmyslné pekelné bláznovství“ realizuje. Momentálně to vypadá na bifurkaci v pofyzických sférách a dvě Země, na jedné časové ose technokratickou Šedou Fantomovou (92-93 %) a na druhé superrajskou Barevnou Autentickou (7-8 %).

 

Řídí to Pra2D neboli Placaté peklo. Fantomem je stínové Ne2D – technokratická entita a její mistrovské duchovní animace.