Nebeský les

Delší dobu se zabývám charakteristikou toho, co lze označit jako autentická životní filozofie, kterou nazývám grimoárizmus, od slova grimoár (magická kniha). Zároveň se zabývám definicí toho, co se projevuje jako takzvané zlo – ve skutečnosti jde o charakteropatii a jejím typickým znakem je institucionalizace osobnosti, jejíž podstatou je program víry (ať už jde o víru v ego, náboženství, úřady nebo televizi).

 

Výraz grimoár vzniknul ze starofrancouzského gramaire, což znamená gramatika. Jelikož charakter je nejen povaha neboli nátura, ale i znak (viz anglické character), a jelikož pomyslný prostor a pohyb v jednom se projevuje jako „fluktuující ohnisko hranic a sil“, což lze přirovnat k systému „zvuk & znak“ (vibrace & obraz, rezonance & symbol), veškerá realita se chová podobně jako kniha, potažmo knihovna. „Vše, co jest i nejest“ se tedy projevuje jako Knihosvět či Knihobytost.

 

Úhelný kámen grimoárizmu představuje Nebeský grimoár, což lze chápat jako jakousi „zlatou knihu Přírody“.

 

Základ svobodného, zdravého života tvoří Duše a Příroda.

Typickou pro neživot je paměťová identita, jako například astrální Já (jsem svoje tělo, jméno, jsem „boží výrobek“) nebo právnická osoba (korporace).

 

Duše rovná se přirozené, duchovní Já, žijící vnitřním životem, což znamená jednak duchovno, jednak astrální a fyzické hry (s jejichž postavou se ztotožňuje jako s fantastickým hráčem, nikoliv živoucí bytostí).

Falešné, fantomové Já své přirozené, duchovní kořeny buďto postrádá, ignoruje, potlačuje, předstírá, sugeruje si nebo na ně zapomnělo. Tím se stává jakoby zrcadlovým či stínovým. Emoční a paměťová inteligence přitom mohou neporušeně fungovat.

 

Pravé Já si uvědomuje hru iluzí.

Fantomové Já iluzím podléhá a žije tak v antiiluzi.

Podstata pravého Já (což je vlastně čarodějka, kouzelník) je beztvará.

Oklamané/klamající Já podléhá moci tvarů; doslova ho řídí Tvary („černokněžníci“), určitý typ vědomí, který postrádá duchovní podstatu – „nemá srdce“ (jako kdyby byl jen do sebe zhrouceným povrchem).

 


To absolutně nejzazší, nejniternější niterné, Mysl-Uvnitř-Za, reflektuje sebe sama jako CIT, OBRAZ a ENERGII (nevyčerpatelný energetický potenciál) – a jelikož Láska/ženský princip jako všesměrový skalár (tenzor nultého řádu) implikuje Vůli/mužský princip jako koncentrický vektor (tenzor prvního řádu), ale naopak to může a nemusí platit – jde v bytostném smyslu o nestvořenou, nefyzickou, neutrální, potenciálně oba principy zahrnující STVOŘITELKU.


 

FANTASTICKÉ INFORMACE

 

KOLOBĚH ŽIVOTA

„…Jediné, co je v tvoření všech vesmírů věčné, je neustálá změna.

Změnou je vlastně původní nestvořená bytost Stvořitelka, neboť tím, že tvoří, neustále vše mění a právě Ona sama se tak mění.

Sama změna v sobě obsahuje smrt, neboť při ní staré zaniká a nové vzniká…“Luciferovo sdělení