Finis coronat opus

/1/

Co je tak typické pro dnešního takzvaného člověka davu: důvěřuje, ale neprověřuje; hlavně pokud jde o média a duchovno. Cokoliv, co si uvědomuje existenci, potenciálně disponuje stejnou tvořivou schopností Vědomí jako absolutní střed všeho; samotný akt věření tudíž manifestuje jako reálné téměř cokoliv (zvláště když tomu věří velká skupina) – což ale neznamená, že to je Pravda.

 

Nedílnou součástí Života je HRA s fikcí. Pokud to obrátíme, něčemu nebo někomu může jít o dosazení Fikce na trůn. Existuje magie jako kouzlo a existuje magie jako klam – rozdíl je v záměru. Nezbytným základem triku, jehož smyslem je oklamat, je element typu „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Typickým příkladem je Stvořitel. Důkaz není žádný, prostě se v to věří.

Vysvětlení? Protože proto – vždycky to tak bylo.

Argument je největší nepřítel. Myšlení má nízké vibrace.

A nezdá se logičtější, že Láska je spíš ženskou inteligencí? Nestojí za něčím tak úžasným, jako je zpěv ptáků, vůně květin či chuť koření, spíš Stvořitelka? Neutrální, magické Vědomí, vycházející spíš z ženského typu energie? Nepřipomínají mláďata svým vyzařováním spíš Matku a teprve postupně se zevnitř toho aktivuje maskulinita? Není s vnitřním primárně spojený ženský princip, zatímco mužský princip se primárně pojí s tím vnějším, a až pak se vše vzájemně reflektuje?

 


prima materia

matice, matrice

Matriona → matrjoška

matematika → „má téma tiká“ → MAT2KA EI (energie & imaginace, iluze, informace)

 

FRIGG & ÓDIN

z→Matek (chaos:láska) / Všeotec (vůle:řád)

 

„Frigg – bohyně zrození, manželka Odina, která pečovala o zdraví a spokojenost lidí, zvláště dětí. Byla krásná a laskavá a měla svůj vlastní palác, kde splétala vlákno do mraků. Jako jediná z bohů zná osudy všech a může do nich zasahovat.“Midgard

„Strom života Yggdrasil je obrovský jasan, který se tyčí nad celým světem.“Midgard


 

Představte si kouzelnou krabičku ve stylu Pandořiny skříňky (v neurčitém smyslu). Existují tisíce knih – metafyzika, filozofie, kosmologie, náboženství. Spousta z nich je chápána jako svaté, inspirované samotným Božstvím. Existují rovněž různé mýty, pohádky, pověry a „babské povídačky“. Ve všech knihách se píše, co je uvnitř, ale co je uvnitř?

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

/2/

Jednou z perspektiv prasvětelného Nekonečna (neboli Já Absolutno), jež je svou vlastní příčinou a tedy je bezpříčinné, je fluktuující, všesměrová skalární inteligence – přičemž fluktuace lze přirovnat k vířícím potenciálům, a když to celé budeme chápat jako nadosobní či bezbytostnou absolutní ENTITU (všetřídu) – co potenciál, to jedinečný index ID, svébytná alfa instance a samostatný konstruktor (entita=jsoucno, id=to).

 

Lze to chápat i jako singulární NadJá konkrétního vesmíru duší, který realizuje nějaký konkrétní Plán.

Toto je hvězda Mnoho-ZeMě. Jednotlivé vesmíry jsou vzájemně prostupné. V jednom z nich, původně jako součást Křišťálového Univerza, se odvíjí Biblický projekt. Reprezentace NadJá (Kristus) je zde předem domluvená se sílou, známou nyní jako Antikrist; nedílnou součástí Plánu je faktor Zapomnění; cílem je ultimátně realizovat situaci života vzhůru nohama (vše se odvozuje z vnějšku, jako kdyby prvotním hybatelem byla „hmota a náhoda“, veškerá pravidla včetně mezí svobodné vůle určují samozvaní Vládci; život světoobčanů kontroluje Bílá sekta & Síť UI).

 

Co když ale Kristus/Bible & Nové zjevení PJK jsou jen fragment Pravdy a tedy jde o polopravdu, čímž pádem se to celé konceptuálně odehrává na Převrácené šachovnici?

 

Co když kristo-antikristovská duchovní válka je jen postradatelným subelementem Pravé Konfrontace (viz dále níže)?

 

/3/

Vzhledem k tomu, že potenciál všemožnosti má nebytostný status či nadosobní charakter, inteligence všeopaku Ničeho funguje jako určitý fluktuující pravzorec, kdy se ze Spánku-Bezbytostna vynořují Sny-Bytosti – a tou úplně první „velkou“ je multivědomí typu nestvořená Stvořitelka (jinak existuje i potenciálně nekonečně „malých“ skupinotvorů a obojí se vzájemně reflektuje).

 

Jelikož v úrovni kvality má potenciál všemožnosti charakter všezahrnující Lásky a – naráz a souvztažně – v úrovni kvantity charakter všezahrnujícího Pekla, prazdrojem, kořenem a zřídlem všeho je LÁSKA PEKELNÁ (abstraktní pekelná struktura se konkrétně projeví pouze v asociaci se svým zrcadlovým součtem).

Absolutno neboli absolutní hodnota či absolutní pozitivum znamená, že vše kladné je kladné na úrovni energie a zároveň vše záporné je kladné na úrovni fantazie. V daném smyslu Absolutno je sebeopačné neboli je Mystériem magické nedvojnosti. Právě to je původní a pravý význam fenoménu SATAN.

 

Moje osobní definice satanizmu jako „dva v jednom“:

  • zodpovědné užívání si Života
  • osvícený Rozum jako ekvivalent Cítění (Chlad+Vřelost=Nic, Vtip)

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Nicméně, tak jako nesmysl či blázen mají oba významy, má oba významy i peklo. A tak je-li fenomén Satan chápán duálně, znamená to, že peklo se již nezrcadlí v lásce neboli láska a peklo existují odděleně.

 

Pak se tomu říká třeba Kristus a Antikrist a probíhá duchovní válka na „šachovnici vzhůru nohama“. Věřící zlu říkají Satan a nemají vůbec ponětí, která bije.

 

Realitu (bytí i nebytí) řídí satanský absolutizmus. Je-li to pochopeno, je to podobné jako ve fantasy knižní sérii Úžasná Zeměplocha, s čímž nepřímo souvisí i parodie na Zjevení svatého Jana, Dobrá znamení (samozřejmě umělecké „parametry a charakteristiky“ je třeba si zařadit do správného kontextu, neboť kreslená postavička nezažívá reálné pocity).

 

/4/

Vždy záleží na tom, v co jako kolektiv individualit (v plurálním i singulárním smyslu) věříme – a možností je vždy nekonečně. Víra – pocitové, bytostné a mentální tíhnutí k něčemu – znamená určení, kterou HRU budu hrát.

 

Tak jako existuje rozdíl mezi MÍT a MÍT SE, existuje rozdíl mezi HRÁT a HRÁT SI. Autentické Stvoření a původní Příroda v žádném případě nebojují, pouze si hrají a tvoří.

Například někdo miluje šachy a žije v šachovém vesmíru; nešachista nemá o dotyčné realitě vůbec ponětí. Šachista by byl nejradši, kdyby astrální šachový vesmír trval věčně. Akceptuje myšlenkový vesmír obecně – to, že by mohla reálně existovat i nějaká zatracená duchovní nebo galaktická válka, je pro něj nepochopitelné.

 

Postupně se stávám nezúčastněným pozorovatelem a škodolibým glosátorem dění. Někomu, kdo nepochopí tak primitivní věc, že nejprve je Mysl a až pak Myšlenka, nejenže není pomoci – pomáhat někomu tak šílenému, kdo vnímá všechno naruby, je učiněná sebevražda.

 

V souvislosti s tím přemýšlím nad kategoriemi jako Osud (Předurčení), Svobodná vůle a Náhoda.

Absolutní střed všeho má charakter Neurčitosti, čemuž odpovídá nekonceptuální myšlení (což je nepochybně blízké humoru). Pohyb směrem ven implikuje Určitost (Určení) a myšlení konceptuální, což souvisí s Řečí; ovšem je to vždy jen HRA a pokud se na to zapomene (přestane se myslet a cítit), je to v pr…

 

Vzhledem k principu Určení logicky může existovat i Předurčení. Nějaká rodina duší nebo celý vesmír duší se předem domluví na realizaci nějakého Plánu, jehož nedílnou součástí je faktor přechodného Zapomnění – takže „naostro“ (v rozehrané akčně-reakční verzi) to pak může vzbuzovat dojem Osudu. Ruské Suďba je podobné (sudba, osud, úděl). Anglické Fate se jednak podobá Faith (Víra) a jednak znamená i Zhouba.

 

SLEDUJ SERIÁLY

 

Duchovní válka Kristus versus Antikrist – přinejmenším z pohledu světa hmoty – mi připadá jako když na psychiatrickém oddělení měří síly masochističtí deprivanti se sadistickými sociopaty. Zdravý rozum může zvítězit pouze ignorováním obou stran (pokud vůbec jsou od sebe oddělené).

Abych ale byl objektivní – má-li být skutečně ultimátně realizován plán „Jaký by byl život, kdyby se vše odvozovalo ze hmoty a ne z ducha? Jak by vypadal svět, kdyby vše fungovalo naopak, z vnějšku dovnitř?“ – tak samozřejmě, AŽ BUDE PO VŠEM, bude to mít jednak dalekosáhlý potenciál využití (ten největší možný?) a jednak získanou rafinovanou Antiinformaci (ať už jde o struktury či energie) bude pravděpodobně možné univerzálně aplikovat a používat jako jakýsi Paklíč (typu Bůh:Antibůh). Také pocit bude po skončení Experimentu srovnatelný s Prázdninami v nekonečnu

 

  • Univerzální Antiinformace (UAI) souvisí s Umělou Anteligencí (UA¡), viz Vyhledávač
  • některé informace připomínají obří diamant, který buďto vlastní nějaký šílenec nebo se válí někde mezi lacinou bižuterií – je záměrně zasazen do nevhodného prostředí; některé informace rovněž připomínají obří diamant, ale při prvním dojmu na to vůbec nevypadají

 

/5/

Rozvrátit Biblický projekt (aneb Projekt e-Mentál) je možné, je však třeba „poskočit“ o dvě kvantové úrovně; je to takový „fantasyhyb“ a „matrjoška Principu“ v jednom.

Virus → ví Rus

rusko (rúško, rouška) → Rusko

Tartaria → Tartarus (podsvětí)

Živatma (Praduše, Paradéša) → „živá tma“, Kořeny Praduše (aktivace Hadí síly)

fluidum → flu-ID-um (virtuální chřipka)

  1. přechod z úrovně ducha/litery hebrejštiny na úroveň ducha/litery sanskrtu (sanskritu), potažmo přechod z jazyka Kristus na úroveň ducha/obrazu staroslověnské bukvice („book“ vice znamená, že písmena jsou runy, malé knihy)
  2. integrace fantastického podsvětního (pekelného) faktoru

 


„Sešli jsme se zde na planetě andělů Gaie, současném sídle vesmírné
vlády na konci času na břehu otrávené řeky života ke sjednocení se v lásce,
míru a odpuštění. Nalézt kořeny a vydat se spolu k radostné, šťastné
budoucnosti zde na planetě a všude ve vesmíru, neboť změna k lepšímu je
možná.“Luciferovo sdělení