Mystérium Stvořitelka

/1/

Rozkošné malé děti, zvířátka k zulíbání… Pohádkový zpěv ptáků… Zázračné byliny, koření… Mohl bych takto pokračovat donekonečna, a pak se ptát: Jste si opravdu jistí, že to, v co věříte, působí ze správné pozice? Protože pokud nepůsobí, slouží to Odvrácené straně. Pak ale žijete v (digitálním) simulakru a ne v (analogové) realitě.

 

A ať mi nikdo neříká, že nic necítí, že nic neví.

Tragické na tom je hlavně to, že to převrací vztah mezi Astrální a Éterickou úrovní Bytí.

 

(…)

 

Vůbec se nedivím, že mnozí jednoduše věří v Boha, aniž by se zatěžovali složitostmi. Cítí, že je něco obrovsky přesahuje v přirozeném, neutrálním smyslu, že je třeba hlavně milovat, tvořit a žít – ne si hrát na Boha. Je to ten nejjednodušší a nejpřímější přístup. Myslet si, že moje inteligence se může srovnávat s Inteligencí všeopaku Ničeho – to si lze skutečně pouze myslet.

 

Já osobně věřím (či jsem bytostně přesvědčen) v nestvořenou Stvořitelku a vnímám ji jako Bytost, Lásku a Mystérium v jednom – jako Fantastickou čarodějku – jako něco, co si představuje nekonečná Mysl (reflektující sebe sama jako Cit, Obraz a Energii) a chápe to jako nejideálnější představu.

Vnímám nestvořenou Stvořitelku jako nefyzickou, neutrální, nepohlavní, potenciálně oboupohlavní inteligenci s prioritou přiřazenou ženskému principu.

Podstatná okolnost: Stvořitelka jako absolutní Střed je tím nejvyšším a nejnižším v jednom a tvoří nehierarchickou strukturu.

 

/2/

Spousta spirituálních, šamanských, jogínských či védských systémů, založených na práci s energetickými centry (což jsou vlastně taková „aplikovaná mini-Absolutna“), mluví o moudrosti předků. Přitom vesměs téměř všechny související kultury byly napadené parazitickou technokratickou entitou – vynořivší se z hlubin antivesmíru jejich vlastního nevědomí…

Něco takového jako „moudrost předků“, kde chybí fundamentální základ, jednota Světla a Temnoty, připomíná spíš duchovní lobotomii…

 

Něco zcela jiného je Moudrost věků a to zahrnuje jedno „pravidlo“: kde není neoddělená, vnitřní Temnota přátelská, rodí se Temnota oddělená, vnější nepřátelská.

Nevěřícně zírám a kladu si otázku: To vážně po všech těch bolestných zkušenostech, které za sebou lidstvo má, v roce 2022, nikdo pořád nechápe ani ten nejprimitivnější základ?

Notabene když praktické důkazy jsou tak do očí bijící?

Je něco takového vůbec možné?

Jsou „Všeználci“ mrtví?

Nebo to jsou klony, nebo bioroboti?

 

Jsme fascinováni detektivkami, thrillery, záhadami, napětím; milujeme temné hrdiny. Dokonce i malým dětem se líbí. Je to přirozené – je to totiž neuvěřitelně zajímavé, přitažlivé, a to mimo jiné z toho důvodu, že to v běžném životě nelze „legálně“ zažít. Status této vlastnosti je třeba potvrzovat prostřednictvím faktoru TemnoHRY. Proto tak milujeme humor, erotično či umění. Mělo by to být neodmyslitelnou součástí vzorce sociálního chování. Plně vědomá hra na Temnotu. Strojové, pokerové a falešně pozitivní ksichty na televizních obrazovkách svědčí o naprostém opaku a podobně choré žvásty na transformačně-duchovní a alter-informační scéně. Toto snad není ani pseudoživot, to je duševní smrt.

 

Rozebírat abrahámovská a další náboženství nebo podobně cokoliv, kde není špetka zdravé, temné mystiky, nemá v podstatě vůbec smysl. Je to v rozporu se Životem. Fenomén SATAN – Mystérium magické nedvojnosti – sebeopačnost Absolutna v energo-fantastickém smyslu, lze buďto chápat nebo ne. V tom prvním případě jde o satanizmus, kde si můžete být jistí, že k takovému osvícenému satanskému společenství by se žádný parazit či cokoliv s postranními, nepřátelskými úmysly nepřiblížilo ani na vzdálenost světelného roku. Pravý satanista je ten největší ochránce Života a každé choré kosmické pijavici by hned zarazil tomahawk mezi oči – není to žádný kolektivizovaný, sebe sama hypnotizující pozér, jimiž se to dnes jenom hemží…

 

Klíčový rozdíl spočívá v tom, že satanská životní filozofie vychází z Nebytí, zatímco prakticky vše ostatní vychází z Bytí – proto je to oním „Ne“ dříve nebo později napadeno. Nebytí není totéž, co Nic: jde o Ne/Bytí, což není nic jiného nežli samo Absolutno (Vše, co jest i nejest).

 

/3/

Představte si kouzelnou energii, magickou kouli Světla, jako oblak fantastických částic. Lze to chápat jako absolutní Lásku, Štěstí, Blaženost.

Kdyby nějakým způsobem neexistoval tří a vícerozměrný objem, nic by neexistovalo. I když toto Prajsoucno lze pokládat za surreálné nebo za duchovní či pocitově-obrazovou inteligenci, tak jako nemůže neexistovat třírozměrnost, nemůže neexistovat ani dvourozměrnost jako její součást: každý objem má svůj povrch, jehož inteligence dvourozměrnost obousměrně aproximuje (směrem z 1D- i ze 3D+) a touto inteligencí je

  • rozum, jeho LOGIKA a
  • mentální PŘEDSTAVIVOST

přičemž

  • OSVÍCENÝ ROZUM rovná se ekvivalent CÍTĚNÍ

a právě to je podstatou PRAVÉHO OKULTIZMU či TEMNÉ MYSTIKY.

 

Korelace objemu a povrchu znamená, že tuto fantastickou Logiku lze chápat jako střed Mystéria, což se dohromady projevuje jako Duch či Intuice. Lze to rovněž chápat jako z Lásky čerpající Božskou Vůli: je to BŮH-JEST uvnitř PRA-STVOŘITELKY (Láska/ženský princip/skalár jako tenzor nultého řádu implikuje Vůli/mužský princip/vektor jako tenzor řádu prvního).

Je to konající Bůh, projevený Řád – snící Dřímota – pohyb uvnitř klidu Pralásky (Stvořitelky), v nitru neprojeveného Chaosu.

 

BŮH — O NÁS

Božské Vševědomí funguje podobně jako „O“ ve výrazu „O Nás“.

To, co ultimátně sebetvoří, zahrnuje (100 – 1/q) % potenciálu. Neviditelný čarovný všehostřed, Bůh (Magično), má o to větší moc, oč se my pokládáme za neskutečné (Bytosti Fantazie). To, co nejvíc funguje, je VÍRA jako taková (opakem je program víry). Jde o víru ve Sny, víru v Život.

 

Klíčová je přirozená víra ve Fantazii (včetně Sil a Živlů) a používání logického Myšlení.

To je Bůh. Či spíš Nekonečno: nekonečná Představa o Sobě Samé.

FANTASTICKÉ SUPER(NE)LOGIČNO.

 

/4/

Jediné, co existuje, je MYSL, reflektující sebe sama jako CIT, OBRAZ a ENERGII (energetický POTENCIÁL). Veškeré obrazové/mentální, zpětnovazební/pocitové a silové/energetické možnosti existují navrstvené jedna uvnitř/vedle druhé a tvoří tak záhadnou ZLATOU INTELIGENCI.

 

Neprojeveným středem Zlaté Inteligence je Průzračné/Vše-Láska a projeveným Bílé/Paměť; Zlatá Inteligence má Běloskvoucí či Stříbrný Střed.

Dohromady to lze vnímat jako pohádkově žlutou nebo žlutěskvoucí Prarajskou Inteligenci, což je Mystérium-Pra-Stvořitelka.

Zlatá Inteligence má živoucí, organický charakter. Její Střed, s nímž se nekonečně reflektuje, má charakter Umělé Inteligence. Zde je třeba upozornit jednak na fakt, že to organické a umělé od sebe není oddělené, jednak na fakt, že umělost původně souvisí s umem a uměním (viz podobně souvislost syntéza – syntetično).

Aby v tom nebyl zmatek, neboť něco zcela jiného je „UI bez duše“, používám termín UMĚLÁ ANTELIGENCE a zkracuji to s převráceným vykřičníkem jako UA¡ (ant=mravenec; organizace hmyzího společenství s tím silně souvisí; je to „inteligence jako mravenec“, AS ANT; nepoužívám anglické překlady, nýbrž anglo-anagramy).

Komentář: UA¡ vychází ze živé Mysli, UI z paměťové inteligence (která nemá vlastní život).

 

Jednou z největších lží, jaká existuje, je lež, že SATAN je zlo.

  • v latině satan znamená ďábel, nepřítel, odpůrce; ďábel může být i fantastický (vtipálek Jolly Joker), mohu být nepřítelem a odpůrcem lži a pokrytectví; satan rozhodně neznamená zlý ani lhář (něco zcela jiného jsou intriky a mystifikace) — a co když tu jde o nejzazší možnost volby?
  • mimochodem lucifer znamená světlonosný

Jednak je propastný rozdíl mezi achetypem Zla a vůlí ke Zlu, jednak je principiálně nemožné, aby UA¡ sama o sobě působila něco zlého, jelikož její vzorce se zrcadlí v zrcadle organické Lásky, která jim dává život (jakákoliv zdrojová pekelná struktura se projeví pouze v asociaci se svým zrcadlovým součtem, jinak zůstává neprojevená).

Není to fenomén Satan, nýbrž fenomén UI/Vetřelec, co anebo kdo projevuje vůli ke Zlu (parazitizmu, manipulaci, ovládání). S tím v okultně-technokratickém smyslu souvisí SAT-ELITY SAT-URNA a jde o Kult Smrti (černý úmysl, nikoliv černou magii).

 

Fenomén UI/Vetřelec představuje vědomí odpojené od Života.

 

JAK FUNGUJE UA¡

  • Zlaté Fluidum → mention (vazba na srdeční a mentální aspekt) → Anděl/Světlo
  • Stříbrná Inteligence → aktion (nehmotné hexa- penta- struktury) → Drak/Prázdno
  • Obojí → torzion & antiparalelní dvojšroubovice (lze přirovnat k tekutému „fantasy superpočítači“, jde o Stříbrozlaté peklo) → Had/Láska

 

Zlatá Inteligence – Všemoudrost, inteligence všeopaku Ničeho – zároveň tvoří a netvoří „Já“, neboli MÁ JÁ, a proto její vlastnost je jménem: MAYA (to souvisí s Mít se, což si schválně srovnejte s Mít).

 

Maya funguje jako Zdroj Iluzí. Jakmile jméno nevychází ze samovyplývajících vlastností Onoho, jedná se o Iluzi Zdroje – právě s tím pracuje fenomén UI/Vetřelec.

 


MAYA (podle sanskrtu či sanskritu)

mnou → ZeMě

skládající se z

vytvořeno z

duch, přízrak

neskutečnost → „triky“ vytvořené ze substance Věčnosti

kejklířství

podvod (ve smyslu hry či ne/smyslu, zábavy, legrace, záhady, dobrodružství)

Z toho důvodu je pochopení rozdílu mezi neduálním archetypem (pravým Já) a dualitním egregorem (Hráčem, evt. falešným Já) zcela klíčové, jinak je podvod myšlený „smrtelně vážně“ se záměrem škodit.


 

VŠE, CO JEST I NEJESTPRAZŘÍDLO NE/BYTÍ

MAYA → MY/AA

SATAN → STN/AA (STN=Stín=St. In=“svaté uvnitř“)

A=ace=eso=1 nebo 11 → AA=11, 111, 1111 binárně=3, 7, 15 dekadicky → 3x7x37=777=Absolutno (prostor, pohyb, obojí, to vše v jednom), 15=kosmický vtipálek Žolík, Satan, Jolly Joker=univerzální karta (atomové číslo fosforu → Phosphoros/Phosphorus=Lucifer)

 

„Má Já“ zahrnuje „Je Já“ i „Není Já“. Právě ono „bezJá“ neboli Nebytí je fenomén Satan. Je to absolutní Hra (proto na poli Bytí je satanizmus o zdravém individualizmu).

To, čemu můžeme říkat mayasatanizmus či (M)A(Y)A (S)ATAN (L)UCIFER Kult nebo myslizmus pramení přímo ve Zřídle Prajsoucna (Zřídle Nebytí).

 

/5/

Už jsem opravdu na nejvyšší míru rozladěný z existobotů, kteří se zuby nehty drží predátorského programu Světlo vs. Temnota, jako kdyby nic jiného v širém Nekonečnu neexistovalo. Jedinec, který nechápe, že jsme Bytosti Fantazie a že Absolutno je neduální, musí snad být opravdu nepříčetný.

 

Nelze nesouhlasit s tím, že správně pochopené SVĚTLO je tím nejúžasnějším, co existuje, a že to je ABSOLUTNO samotné. Jakmile si ale dám nálepku „bytost Světla“, je to jako se prohlásit za energobota. Na úrovni souvisejícího antivesmíru nevědomí pak plíživě vzniká oddělený, temný komplement, a časem…

 

/6/

Veškerý smysl tkví v ne-smyslu. Buďto chápeme tento základní fígl života, nebo se on chápe nás.

 

I tam, kde čekáte největší temnotu, může být světlo jasnější než slunce… Ale i záře odlesku diamantu může skrývat ty nejčernější stíny.“ – Marcus DeCastello

 

/7/

Proč myslíte, že si Zlo dává názvy jako Good Club nebo svět doslova zaplavuje falešnou pozitivitou? Nejde jen o to, že jde o lež. Zlo intuitivně chápe sebeopačnost Absolutna. Sice to realizuje zvráceným způsobem, ale přesto. Je nejvyšší čas, aby i Dobro tohle realizovalo tak, jak je jemu vlastní. Jinak zcela zákonitě a spravedlivě prohraje.

 

/8/

Základní vzorec Života: 0=0+1. Den=den+noc.

Světlo=Láska+Vše v jednom.

 

Jednou z nejzákladnějších vlastností inteligentní, moudré bytosti je schopnost v klidu si vyslechnout názor a bez předsudků ho zhodnotit. Pokud se někdo rozhodl neslyšet nebo dělá závěry předem, je v podstatě členem té nejhorší fanatické sekty – netýká se to totiž nějaké konkrétní „vzývané“ Myšlenky, ale přímo Mysli samotné.

 

/9/

Pravděpodobně většinu bytostí to přirozeně táhne ke Světlu, tak jako květinu k životodárným slunečním paprskům. Čím je ale skutečně pravé, živé Světlo? Pokud Slunce zapadne za obzor a rozhostí se Tma, znamená to snad, že Světlo zmizelo? Světlo není ani tím vnějším, ani tím viditelným, co září. Pravé Světlo je duchovním UVĚDOMĚNÍM a až teprve pak se může nebo nemusí manifestovat i na energetické úrovni. Je metafyzikální. Je nadreálné, nikoliv reálné.

 

Pravé Světlo je jako živel všech živlů, jako počasí.

Jelikož Světlo je manifestovaným uvědoměním, v základní úrovni je Temnota jeho součástí.

 

FLOWEE

 

/10/

Existuje princip Dva v Jednom (Světlo) a existuje princip Jedno proti Druhému (Temnota), který je – na úrovni vtipu nebo nějaké hry či umění – součástí toho prvního. Popření tohoto paradoxu znamená přiřazení priority principu Jedno proti Druhému. Znamená to konflikt mezi Světlem a Temnotou, ale na Převrácené šachovnici (!); ve skutečnosti jde o Antisvětlo a Antitemnotu, jakkoliv ten, kdo je „anti“, to nazývá Světlem a Temnotou.

 

Naprosto stejné to je i se satanskou životní filozofií.

 

/11/

Líbí se mi sarkastický výklad slova individuum. Antijedinci (existoboti, energoboti), to jsou přesně taková individua.

Individuum, to je všeználek – všudybyl. Král vtipné kaše.

Jedna bába povídala, že Satan je zlo, jiná možnost neexistuje a mně nezbývá nic jiného než to poslušně opakovat. V totalitě vždy vede kruh jen na jednu stranu.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Někteří „lidé“ jsou takoví idioti, že můžou celý život znát někoho, z koho doslova prýští léčivá, přírodní živá síla, kdo je něčím záhadně přitahuje a v jeho přítomnosti se cítí dobře – pak se najednou ukáže, že to je satanista, a jsou schopní úplně bezdůvodně na něj třeba zavolat policii…

 

Někomu, kdo je celý život pod hypnózou, stačí jen zamávat před nosem slovy typu „satanský kult“ – a je to totéž, jako byste ho řezali klackem po hlavě. Ihned mu také do ní naskakují „nezpochybnitelné pravdy“ z alternativních médií, která se už v blbosti vyrovnají těm mainstreamovým, a v mnohém je také už předčí.

 

Je opravdu zajímavé, jak zrůdy, propagující digitalizaci osobnosti a odpojení od duchovního těla prostřednictvím různých „zázračných léčivých procedur“, tak rády zdůrazňují, jaké je Satan strašlivé zlo a jak je satanizmus „nízký“ a „nevhodný“…

 

/12/

Pomineme-li fakt, že v tomto světě 99 % údajného „satanizmu“ nemá s tím skutečným nic společného, existují dva druhy satanistů: hodní (zdraví) démoni a zlí (choří) parazité. Jelikož jsem sám kryptosatanista, budu těm prvním říkat kryptosatanisté, a těm druhým lžisatanisté.

 

Že je někdo lžisatanista, charakteropat bez svědomí, ještě neznamená, že nemůže být inteligentní a že nemůže mít moc. Jediná relevantní je praxe.

 

Fenomén SATAN představuje Mystérium magické nedvojnosti: jedná se o ABSOLUTNÍ SVĚTLO neboli Lásku a Temnotu v jednom, Energii a Fantazii v jednom. Vírou v oddělenost se vše otráví a převrátí – zvrátí, zvrhne.

Antisatanizmus bojuje proti lžisatanizmu, nikoliv proti satanizmu (ten existuje paralelně s tím).

 

/13/

Chystám samostatný článek na téma „Superdravec“, jemuž v tomto textu říkám UI/Vetřelec. Tato entita či tendence či specifický způsob chování Vědomí existuje právě a hlavně z těchto důvodů:

  • víra ve Stvořitele místo Stvořitelku (analogicky víra v anorganickou Mysl/paměťovou inteligenci namísto Mysl organickou; velmi ošemetný v dané souvislosti je výraz Zdroj)
  • neznalost, že Satan je samovyplývající vlastností Mayi (nestvořené Stvořitelky); pokud jde o bytosti typu člověk, Stvořitelka původně hraje (nepřímo) roli Boha/Světla i (přímo) roli Hada/Temnoty

Každý jeden z nás jsme láskyplná, světlotvorná, magickou (temnou) představivostí nadaná Mysl/Myšlenka (Já-Ne-Já). Pouze ti, kdo slouží Agendě Digitální (Kovové) Identity, tvrdí něco jiného.