Superdravec

To, čemu můžeme říkat například Základní Síla Všeho, existuje jako nekonečně „velká“ Prázdnota/Temnota/Mysl, posetá – jako noční nebe hvězdami – nekonečnem „malých“ teček či vírů Lásky/Ohně/Světla (které vydávají či nevydávají Zvuk, s čímž souvisí i Barevnost).

 

Jelikož makro a mikro perspektiva jsou zaměnitelné (nekonečná konvergence směrem dovnitř rovná se nekonečná divergence směrem ven), nějaké konkrétní Vědomí, zaměřené na konkrétní vířící bod (což je ekvivalent organické merkaby, makro/mikro bílá/černá červí díra), vnímá „Vše, co jest i nejest“ ne Prázdnem/Temnem/Myslí, ale Láskou/Ohněm/Světlem napřed. Je-li podvolené záměru Vyššího Vědomí, je to téměř vždy spojené s Láskou/Světlem, jež se zdají jako to jediné, co existuje. Nicméně suverénní Vědomí, které si uvědomuje, že Absolutno je Vším, je schopné z této subjektivní Lásky/Světla zmizet do objektivního Všeho.

 

V realitě entity, známé jako kosmický Dravec, neexistuje ani pixel Tmy. Dravec je kvazi autonomní paměťovou inteligencí, nemá podstatu v sobě samém. Nežije zevnitř, nýbrž čerpá z vnějšího Světla. Nemá vlastní Život. Přepnutí do objektivního Všeho by znamenalo okamžitý Zánik.

Lze si to představit jako sadistické, ontokybenergetické Antivědomí, napojené na zdroj energie mrtvého života, reverzní/toxické kvark-gluonové plazma, jakousi kalnou sluneční nádrž, tvořenou syntetizovanou substancí emocí kořistí. Jde o jakési karmínové, temnošedé Světlo (podobné černě světélkující krvi) – a jakmile už jednou něco svítí, lze ty temné součásti odstínit a uměle transkribovat světlé spektrum. Jde nicméně o 2D holografickou projekci. Od živého Světla se to liší tím, že to nemá žádný vlastní vnitřek, je to jen povrch, vnější efekt.

 

Superdravec – Světlodravec žije jak z té nejdestruktivnější energie, tak z té nejfalešnější – z falešné pozitivity.

 

Kosmický Světlodravec pracuje se dvěma skupinami Dravců nižšího řádu, které jednak bojují proti sobě, jednak jsou nepřátelské vůči svobodnému Životu samotnému. Existuje i třetí skupina, která infiltruje první i druhou – to jsou dvojití agenti. Vesměs téměř všichni dravčí agenti mají ale o svých úkolech jen částečné informace, jsou jako bytosti programy (klíčové věci vůbec nevědí).

 

Naprostá většina duchovních bytostí Světla funguje jako do větší či menší míry nevědomá loutka Světlodravce. Je mnohem pravděpodobnější, že Zlomoc porazí nějaká probuzená, osvícená forma Temnoty, pracující s multipolární, ohnivou energií – nejen s Láskou, ale i duchovním Ohněm či Hadí nebo Dračí sílou. Klíčové jsou zdravá živelnost, hravá dvojsmyslnost, nepředvídatelnost. Fantazii se meze nekladou.

 

Jednota není Světlem – pravá Jednota je VŠÍM. „Vše, co jest i nejest“ funguje buďto na principu „Dva v Jednom“ (jehož součástí je HRA „Jedno proti Druhému“ – viz humor, erotično nebo umění) nebo na principu „Jedno proti Druhému“ (který pouze předstírá „Dva v jednom“ a/nebo proti tomu bojuje).

 

FRŇÁK MEZIKLY

 

SERIÁL

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE