SVĚT(lo) PRA(men) ŽIV(ot)A

/1/

Existuje-li živá Láska jako „všesměrová skalární inteligence“ a tekutý živý Oheň jako „všezahrnující tenzorový potenciál“ (kde je obsaženo vše: Prázdno, Temno, Zvuk, Světlo i Fantastično), v určité „reciproční reflexní perspektivě“ existuje PRAVÉ, ŽIVÉ SVĚTLO, rovněž zahrnující absolutně VŠE.

 

/2/

Prasvětlo Já Absolutno ve svém absolutním středu existuje jako Zřídlo bezpodmínečné Lásky a směrem ven, prostřednictvím interakce s manifestací Představy-O-Sobě (v Paměť se měnící), jako Moudrost věků.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Jak je uvedeno výše v odkazu, ve své podstatě neexistuje nic jiného nežli Čas, jehož nekonečné, „Srdcem a Myslí inspirované“ vrstvy a struktury se nekonečně transformují, expandují a metamorfují zároveň na éterické, astrální a fyzické úrovni, to vše dohromady popsatelné jako Knihosvět – Knihobytost neboli Dračí Úl.

 

Proto například ZeMě-vesmír existuje jako gigantická Hvězda, složená z myriád mnohovrstevných (multidimenzionálních) šestihranů a jejich světů, přičemž každý takový svět svým charakterem aproximuje plochu a vzhledem k principu „celek v každé části“ lze zároveň pokládat za samostatnou kouli.

 

Placatá Zeměkoule přesně vystihuje charakter autentického Bytí.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

Existuje nepřeberné množství různých absurdních souvislostí. Je to nekonečně dvojsmyslné a neurčité.

K určení dochází prostřednictvím ŘEČI (neurčitost má charakter nekonceptuálního myšlení, které implikuje myšlení konceptuální, určitost). Jakékoliv určení je jen HRA a v určitém nefalešném smyslu PŘETVÁŘKA, „předstírání, jako že…“ – což má rovněž souvislost s přetvářením, transformováním. Pokaždé, jakmile se to začalo brát vážně, skončilo to strašlivě.

 

Jelikož jde o HRU ŘEČI, autentické životní filozofii říkám grimoárizmus (grimoár je kniha kouzel a slovo pochází ze starofrancouzského gramaire, což znamená gramatika a souvisí s existenciální gramotností: Hra/Hudba, Pohyb/Motion, Emoce, Film – Movie, Motion Picture). Pravopis, větná skladba (syntax), interpunkce, jazykové hříčky a zvláštnosti, fonetika, sémantika – princip Dračího Úlu zde funguje ve smyslu NebEsa, SlovEsa, TělEsa (Éter, Astrál, Physis/Příroda).

 

Řeč souvisí s řekou a tedy plynutím, plynulostí, tekutostí, beztvarostí, vlněním, průzračností, živou vodou, životní esencí…

 

JAKÉ TYPY ŘEČI EXISTUJÍ?

  • řeč Ticha (intuice, telepatie, mimosmyslové vnímání)
  • řeč Přírody (zvuky, hlasy, lesní Ticho)
  • staroslověnština (staroslověnská bukvice)
  • jazyk Anuhazi (původní andělské kristovské rasy) / jazyk Kristus (sanskrit → Krist nás → Krist us)
  • jazyk Senzar (smyslové datové proudy) / arianský dialekt (atlantská větev Hyperborejců)
  • (…)

 

ŘEČ PRAMOUDROSTI

Jestli něco opravdu nesnáším, tak to je hloupě pochopené Světlo, odražené, zkopírované, ukradené a mnohdy až umělé a mrtvé.

Pravé Světlo či Živé Světlo projeveného Bytí pramení v neprojeveném Prasvětle. Prasvětlo lze chápat jako Všemoudrost či Já Absolutno nebo jako Lásku/Život. Aby Světlo Bytí bylo v souladu s Prasvětlem Nebytí, musí být MNOHOTVÁRNÉ – tím aproximuje beztvarost.

Řeč Pramoudrosti bych definoval souslovím SVĚTLO JAKO POČASÍ. Je v tom zahrnutá fenomenální, fantastická Příroda, rytmus střídání dne a noci (Slunce a Tmy), všemožné druhy počasí (čas i nečas) a jsou v tom zahrnuté Živly, včetně pátého a šestého elementu (Éter, Nicota/Fantastično).

 

Nechcete-li dopadnout jako digitální zombie s endoskeletovanou aurou, s jiným rádoby „světlem“ už se jděte konečně vysrat!

 

VŠELIJAKÉ ZE-MĚ

Květinová ZeMě (Univerzální řád Přírody)

ZeMě-ráj včetně podsvětí (Tartarus)

systém Země/UrTha Tara Gaia Aramatena (Autentická Země)

Midgard (Středozem)

Hadí ZeMě

ZeMě verze Nebesity (FireFly Lucifærnet)

Komiksová Kyber-ZeMě

Falešná ZeMě aneb ZeMě-maska „Technospirit“ (Terror namísto Terra)

…a mnoho dalších, neboť fantazii se meze nekladou