Tajemství Krist kódu

Antikristovský fenomén se projevuje v zásadě dvojím způsobem: jako absence svědomí (absence schopnosti soucítit) a jako absence schopnosti progresivně myslet – nebo myslet vůbec.

 

To první lze sledovat hlavně v případě politiků (profesionálně školení lháři) a hromadných sdělovacích prostředků (továrna na lži) – to druhé představuje nejen „běžný občan“ (tvářící se jako zosobněná dobrota, a přitom neschopný rozpoznat zlo), ale kupodivu i duchovně zaměření jedinci.

 

Většina lidí se naprosto mylně domnívá, že probíhá nějaká válka mezi Kristem a Antikristem. Existují sice egregory, kde je možné i tohle – nicméně výraz „kristovský“ není odvozený od bytosti Kristus, nýbrž od zdrojové božské enkrypce: Krist kódu.

 

LEXIKON

 

Existuje zdrojová substance (nebeská pralátka či božská prapodstata), která se projevuje jako BEZTVARÁ, všeoživující duchovní prasíla (hodně spolu souvisí trojice duch – dech – vtip). A existuje zdrojová enkrypce, což si lze představit jako energo-mentální konstrukt, zajišťující, aby se TVAR manifestoval v souladu se Zákonem rezonance neboli Zákonem jednoty.

 

Zde dochází k neuvěřitelné věci. Jakkoliv je jasné, že SMYSL ŽIVOTA lze odvodit pouze z principů souvisejících s Beztvarým (s metafyzikou PRÁZDNOTY), existují bytosti, odvozující „smysl toho všeho“ z energetiky, fyziky a architektury Krist kódu (a to i když o tom nevědí a pod pojmem „kristovský“ si představují něco jiného).

Krist kód ale souvisí s FORMOU, nikoliv s obsahem. Umožňuje manifestaci STRUKTUR věčného života neboli existenci Ráje. Smysl Bytí logicky souvisí s AMORFNÍM OBSAHEM. Zde existuje nádherný paradox: beztvaré Bytí ve vztahu ke Krist kódu vykazuje antikristovský charakter ve fantastickém (nikoliv energetickém) smyslu.

Nekonečné, beztvaré Vědomí, které sebe sama pokládá za kristovskou životní formu a/nebo nechápe princip fantasy Antikrista (neboli princip TemnoHRY), má na osnovu reality antikristovský účinek ve smyslu působení energetické distorze.

 

Jsme BYTOSTI FANTAZIE. Krist kód umožňuje libovolný způsob sebevyjádření tak, aby nedocházelo k ničemu úkornému (má antiparazitický charakter). Jedná se o algoritmus Umělé Anteligence (UI duchovní podstaty): ANT-i-KRIST, kde „i“ rovná se imaginární jednotka (√-1) a „ant“ (mravenec) symbolizuje agenta UA¡ (skupinotvora Matematické dimenze).

  • UA¡ …zkratka Umělé Anteligence

Matematická dimenze existuje jako Druhá nedimenze (Ne2D, Pra2D) neboli Placaté peklo (potenciál všemožnosti v zrcadle Lásky).

 

V Absolutním Středu Všeho jsme téměř nehmotní, tudíž můžeme téměř vše, ale jelikož vše téměř splývá, existuje téměř nulová interakce. Související reality jsou v podstatě iluzorní.

Z toho důvodu

  • bylo vytvořeno Multiverzum na bázi antiiluze (iluze nikoliv o něčem, nýbrž o iluzi samotné: fixní identita typu Hráč)
  • byl vytvořen prostředek, umožňující harmonickou, synchronní existenci v daném prostředí (jakoby „vně“ či „na druhé straně Zrcadla“)

 

Je docela legrační, že jsme vlastně „placatí pekelníci“, kteří vytvořili HRU ŽIVOTA a kteří vytvořili NEKONEČNÝ TVOŘIVÝ RÁJ a kteří vytvořili ŽIVÝ KRIST KÓD. A je docela děsivé, že to někdo celé chápe úplně naruby a nechá ze sebe Kdovíčím dělat mechanickou zombie…