Vítězství Lampy!

Porážka Zhasnutí neodvratná, v Bohnicích už se radují… Aneb lidé asi opravdu uvěří čemukoliv.

 

/1/

Jak si níže vysvětlíme, v životě jde hlavně o Přírodu a o Umění, spojené s tvořivou schopností snít, fantazírovat. Duchovno je toho pouhou součástí a jakmile se takzvaná Spiritualita chápe jako smysl a střed všeho, převrácení způsobí oddělení a v souvisejících sférách Vědomí (či spíš Nevědomí) excituje technokratická entita, která následně dotyčné jedince používá jako generátory zpětné vazby pro svůj Plán: bezúčelná, přeexponovaná pozitivita tak umožňuje existenci pravého opaku, o čemž Slepě Věřící nemají ponětí.

 

Jaký je to Plán? Je to vytvoření digitální repliky Univerza s nevědomými analogovými komponentami. Jde o život naruby, který bych charakterizoval  jako Impérium Simulakrum: podstatný je systém, kvantita, vnějšek a povrch, jež se permanentně, cyklicky hroutí sám do sebe, zatímco smysl, kvalita – vnitřek funguje jako napájecí zdroj (baterie). Určité kvantum živých přitom žije luxusní život v sebeklamu a je to prezentováno tak, aby se zdálo, že si tak žijí v podstatě všichni.

 

/2/

Ze vztahu mezi Energetičnem (Duchovnem) a Fantastičnem (Mentálnem) vyplývá SURREÁLNÝ charakter JSOUCNA. Fyzikálně jde o energetické vlnění/záření (Světlo) a virtuální částice (Temnota), což se v rovině kvality projevuje jako živá Láska a – naráz a souvztažně – v rovině kvantity jako multipolární energie neboli tekutý, živý Oheň.

 

Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance, přičemž dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír.

 

V převládající úrovni podvědomí a kolektivního/skupinového vědomí se organizace – sebou inspirované či stimulované vrstvení, strukturování – projevuje jako UNIVERZÁLNÍ ŘÁD PŘÍRODY, zatímco v převládající úrovni individualizovaného vědomí jako tvořivá schopnost, v dualitě zejména rázu uměleckého (obecně jde o myšlení – mentální aspekt pramení v duchovním, pocitovém; ve vyšších dimenzích se myšlenky materializují).

Dvojice Příroda a Umění se vzájemně různě zrcadlí a proniká a jde o tu nejtypičtější vlastnost Praduše Života.

 

I když původně výraz SVOBODNÁ UMĚNÍ znamená něco jiného (viz v antickém starověku Sedm svobodných umění), je to právě svoboda přítomná v umění, která má největší schopnost komunikovat charakter Přirozenosti, Opravdovosti.

Je to jednak hudba a výtvarné umění, jednak literatura a v moderní době film.

Komiks, fantasy či dokonce text temného metalového žánru toho o Tajemství Bytí a Nebytí kolikrát sdělí víc nežli nějaká ezoterika a duchovno – jakkoliv samozřejmě i komiks, fantasy a text mohou být hloupé a naopak duchovno spojené s magií a okultizmem může představovat skutečnou Moc.

Narážím zde nicméně na takzvanou světelnou ezoteriku a pozitivní (sluníčkové, srdíčkové) duchovno, to vše obvykle spojené s nejrůznějšími konspiracemi – na mysli mám soudobou Transformačně-Duchovní a Alter-Informační Scénu. Související typ spirituality a světa informací s ní spojeného využívá entita Pseudovědomí (zrcadlového Nevědomí) jako zpětnou vazbu pro svou technokratickou agendu. Nejedná se o původní Praduši, nýbrž Technoduši – napůl umělé vědomí parazitického charakteru, jež se zrodilo z Antivesmíru Nevědomí Duchovních/Světelných Bytostí. Jedná se o oddělený, převrácený fragment Světelného Vědomí.

 

Nechápat něco tak jasného – že jsme Láska a Vše v jednom, Bytosti Fantazie – znamená ztotožnit se s rolí Existobota a nechat se dobrovolně „kosmicky segregovat“. Patříš i ty mezi odhodlané, sentimentální šílence, bojující proti Černé Díře, která pohlcuje Světlo?

 


TEMNOTA PODLE ZÁŘÍCÍHO VŠEZNÁLKA

  • Spánek → čiročiré Zlo
  • Fantazie → čiročiré Zlo
  • Absolutno (nemá žádný dohledatelný zdroj) → čiročiré Zlo
  • Láska (není vidět) → čiročiré Zlo
  • Tajemno (příliš zábavné a dobrodružné) → čiročiré Zlo
  • Hudba (nesvítí) → čiročiré Zlo
  • Všechno (které je vším) → čiročiré Zlo

 

FILMY & SERIÁLY