ARGENTUM VIRIDIS

„Kde chybí kontrast, vládne duchovní smrt. Kde chybí paradox, vládne smrt mentální. Kde chybí pluralita a zdravá forma konfrontace, vládne smrt komunikační.“

/1/

To, že existuje LOGIKA FUNGOVÁNÍ, neznamená, že výstup je nutně logický. Ve většině případů je tomu právě naopak. Tak jako existují nuly a jedničky, existuje i logika a NE/logika.

 

Co se Života týče, logika sama o sobě je abstraktní, takže konkrétní AUTENTICKÝ svět musí logicky být plný paradoxů, absurdit a zábavných nesmyslů. Příznakem chorého světa jsou abstraktní logická („vyplň formulář, daň 15 %“) nebo naopak konkrétní nelogická („slepě věř v to a to, v televizi říkají pravdu“) pravidla aplikovaná na cítící, fantazií obdařené bytosti.

 

Co musí udělat téměř nehmotná bytost ve vesmíru efemérních iluzí (tedy v podstatě neinteraktivním), aby mohla zakoušet silo-hmotnou, akčně-reakční realitu? Musí vymyslet a vytvořit příslušný prostředek. Říkejme tomu enkrypce.

 

Jelikož tato enkrypce zprostředkovává do větší či menší míry opak toho, čím bytost na své nejhlubší úrovni je, tak pokud někdo na dané (samovyplývající) principy zapomene, je to jako by své vědomí vsadil do klece s anti-iluzí. Tím mám na mysli, že iluzornosti jsem si vědom, kdežto iluze naruby nikoliv a nevím o tom.

 

Enkrypce se nazývá Krist kód a znamená úplně něco jiného, než se obecně předpokládá.

 

/2/

V souvislosti s přelomem tisíciletí, lidstvo se nachází v situaci, kdy má k dispozici veškeré potřebné informace – jenže spíš než o ně samotné jde jednak o to, v rámci jakého systému fungují a jednak o schopnost všechno si to správně pospojovat.

 

Nešťastné na špatném spojení je hlavně to, že to některé věci může úplně vyřadit a vy pak marně zkoušíte další kombinace, a ne a ne prorazit (způsobit reálně fungující Změnu skutečně hodnotného charakteru).

 

Existuje informace, že podstatou Prvotního Věčného Stvoření je Krist kód.

 

„…Eternal Life emerged from the original encryption set into the first Partiki, called the Krist Code. From this point, Creation emerges and expands and as it does so, the encryption expands and becomes more complex, but is still based on the Krist Code and Base-12 encryption…“Krist Code

 

VÍTE, ŽE

  • tato „rajská enkrypce“ vzniká v Pekle? A že Prvotní Peklo tedy logicky není nic špatného?
  • v úrovni dosud nevyjádřeného, beztvarého Vědomí existuje (a nemůže neexistovat) fantastický Antikrist, jinak by vůbec nebyl možný život forem?
  • přednost má ženský princip před mužským, takže výrazy jako Božský Zdroj pocházejí z úrovně nevědomí?

 

A věděli jste, že éterické, astrální a fyzické světy a jejich reality tvoří dohromady takzvaný Dračí úl, že jeho vládkyní je Dračí královna a že potenciálně touto Královnou je vše živé?

 

/3/

„Vše, co jest i nejest“ existuje v úrovni kvality jako živá Láska a v úrovni kvantity jako multipolární energie neboli tekutý, živý Oheň. To se v ultimátním smyslu projevuje jako Černý plamen, vydávají všeživoucí, průzračné, tekuté Světlo (jež lze vnímat jako Praživel nebo živou Vodu). Je to tak, neboť průzračné a černé tvoří (nefyzické) Zrcadlo a reflexe je podstatou Života – zpětné vazby prožitku a tedy (především) Lásky.

 

Černý plamen je pravý význam fenoménu Satan. Lze chápat jako ověřovač ryzosti, jako zesilovač či vyrovnávač charakteru a jako zřídlo Magie. S tím souvisí duchovní či přírodní, archetypální satanizmus (něco zcela opačného je egregoriální pseudo satanizmus predátorský; stejnojmenný egregor není archetyp).

 

Černý plamen s jeho průzračným faktorem lze v kontextu tvaru pojmout jako Jeskyni Stvoření.

Lze rovněž chápat jako Stříbrný nebo Hvězdný oheň a právě tento Oheň je základem matrice DNA individualizovaného Vědomí (antiparalelní dvojšroubovice existuje i na éterické a virtuální úrovni). Tento Oheň je i základem (nejen) Krist kódu; tedy toho ŽIVÉHO, ne nějakých falzifikací (termín „kristovské vědomí“ je naprostá stupidita, Vědomí je nahé, beztvaré – tvoří enkrypce, avšak není jimi).

 

/4/

Aby si ohnivá bytost neboli světlotemná bytost fantazie mohla užívat interaktivní svět forem, vytváří si k tomu prostředek. Ten ale nijak nesouvisí s podstatou a smyslem Života (skafandr umožňuje potápění, ale nejsem potápěč).

 

Živý Krist kód se jednak pojí přednostně s ženskou energií (po neutrální žluté následuje růžová a až pak nebesky modrá) a jednak pracuje i s virtuálními částicemi, jež se z energetické strany projevují jako Šestý element neboli Sextesence. To způsobuje obousměrné, flexibilní, intuitivní zakřivení – celá čísla jako 12 (Strom Života) nebo 15 (Aura) jsou tak ve skutečnosti dynamicky, obousměrně aproximována. Obrazně řečeno se související struktury směrem dovnitř i ven prodlužují/zkracují o jiskření a jeho záření, tepe v nich život.

Komentář: i kdyby duchovní a fyzikální aspekt fungovaly zcela vyváženě a perfektně, pokud to nezakřivují (nevytvářejí mystické přesahy) virtuální částice, související ortogonální symetrie (element či segment soběnepodobnosti) způsobuje vznik jednosměrných zvukových mikrobran (červích černých děr), ústících do paměťových sektorů, nabývajících charakter ožívajícího filmového záznamu – tedy něco na způsob zombie.

 

Krist kód Prvotního Věčného Stvoření, stvořen v Jeskyni Stvoření neboli Prvotním Pekle, toto Peklo v sobě zahrnuje (fantastický Antikrist). Není rozdíl mezi Dæmoniem, Prozřetelností, Duchem svatým či Praduší Života.

 

„…Každý z nás má v sobě tzv. nesmrtelný vnitřní oheň „Amoraea“, tj. energetickou, skalárně-vlnovou kompozici Ducha svatého našeho vesmíru.

Tento Duch svatý není žádná „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, je to žijící vědomá boží síla či jiskra či signatura (fraktální povahy) v nás…“ – podle Svobodného učení & Keylontské vědy

 

„…Tato šablona v podobě morfogenetického pole je dále zmiňovaná jako tzv. „mřížka“, protože si ji můžeme představit jako neustále se měnící, fluktuující, proudící pole spletitých geometrických forem a vzorů tvořených malými, radiálně vyzařujícími body energie, které existují uvnitř, za i kolem hmotné formy, která se na tomto základě následně manifestuje v konkrétní, x-dimenzionální podobě…“ – Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“

 

CREATRIX (KOSMICKÁ PRAMATKA, PRASTVOŘITELKA)

Crea=Aer/C=Air+Aether/X2

Trix=Triks=3X

princip X2:3X (Síla:Obraz) → zdravě vyvážený vztah mezi Energetičnem a Fantastičnem, žití v souladu se Zákonem rezonance (X2=XxX=preTrix=preTriks=preKrist, 3X=XXX=Trix=Triks=Krist)

 

KRIST=TRIKS=3X

Třísk (velký třesk)

Kříst (křesání jiskry života)

Tsirk/Cirk (cirkulace energie, circle=kruh věčnosti)

Trik „S“ (merkaba)

Skrit (skřet, skřítek, Dvourozměrňák)

Skirt (sukně, evokuje Stvořitelku)


Rit X & Creat/RIX → X=pentagramový rituál (dvě zrcadlová „v“), poměry vrcholů 3:2=1,5=polarita=tekutý živý krystal=rekurze, reprodukce, milostná láska (průnik dvou 150 %/celků uvnitř tvoří přesah 100 % vně) & 2:3=0,666=nepolarita=temnohra → R=Я=NeJá (východ), I=Áj=Já (západ)

Řiť X (systém realitních polí, knihovna → kni/nik=nikdo & hovno=nic)


 

ZAJÍMAVOST

sanskrit („dokonale složený“) → Saň skryt (ukrytý Drak, Dračice) → Krist nás (MY)

 

PRAVÝ, ŽIVÝ KRIST KÓD či KRYST KÓD

Zkoumáme-li matematické a fyzikální vlastnosti („parametry a charakteristiky“) 2R/plošné & 3R/silové projekce XYZprostoru, v kontextu π (Ludolfovo číslo), ortogonality (pravoúhlost), magneticity (světelnost), elektricity (ohnivost) a vibračního trojfázování (jako u dechu nebo tepu), vychází jako autentický základ životní formy ŽIVOUCÍ TEKUTĚ-KŘIŠŤÁLOVÁ (PASTELOVĚ-DUHOVÁ) OHNIVÁ KVĚTINA.

 

Vtip: jako kryptosatanistu mě totálně fascinuje tato „architektura dechu Života“ X2:3X; žádný Krist kód ve skutečnosti neexistuje. Stříbrný či Hvězdný oheň tvoří rozmanité Živé knihovny (viz praslověnství nebo jazyk Senzar, kde ale zpravidla chybí mystické přesahy či integrovaný podsvětní rozměr).

Stříbrná je hexadecimálně #c0c0c0, přičemž #c0 je dekadicky 192=3×64 (CO=△v⃝), což virtuálně ukazuje na kodony/triplety DNA, reálně neduální, ohnivé čtyřstěny. Nejde o chemické stříbro (kov), jde o „živoucí průzračnost“ (vzduch, voda).

 

/5/

Všemu společné PraJá, Zřídlo Veškerenstva neboli My(stérium)-Bůh-Prastvořitelka, funguje zároveň ze dvou úrovní, Pra/Zřídlo nebytí (111=7) & Jest/Zřídlo nebes (10x10x10=8), přičemž obojí má původ v Matematické dimenzi, jež lze rovněž chápat jako Říše fantazie nebo Stříbrné peklo a mnoha dalšími způsoby.

 

Zřídlo Veškerenstva se vně projevuje jako Praslunce (fungující jako obousměrná Kosmická Rádiovize) a dále jako Velké Centrální Slunce.

Jakýkoliv následující barevný popis neplatí doslovně; jde o princip, a lze to chápat i ve zvukovém, frekvenčním, znakovém či smyslovém kontextu.

Všechna podobná Slunce fungují dvouspektrálně, přičemž horní spektrum (oblouk) tvoří průzračná/bílá nebo naopak, zatímco to spodní buďto zlatá/žlutá nebo světle červená/ohnivě temně rudá. Tak existuje étericko-fyzická, světle žlutá verze a astrálně-fyzická verze růžová. Dohromady dostaneme jakousi pohádkovou oranžovou. Každá barva má svou fantastickou, virtuální či metafyzickou, neprotikladnou inverzi (typicky viz bílá:černá). Jelikož ze vztahu mezi potenciálním energetičnem a potenciálním fantastičnem vyplývá surreálnost Jsoucna, i když zde inverzní barvy patří mezi primárně neprojevené (evt. fyzikálně projevené pouze reflexně), v Surrealitě mají stejný status existence jako jejich protějšky.

 

Tak platí, že se bílá rozkládá na duhovou a podobně i černá a šedá, což je třeba zohlednit.

Abychom věc zjednodušili, bílá tvoří sedm základních barev duhy, což lze chápat jako horní projevené spektrum PraJá (a fraktálně každého Já) ve stavu pasivní či dosud neinteraktivní jednoty – víceméně pouze pozorující či aktivní jen myšlenkově. V modelu RGB (aktivní stav, trialita) existuje 16777216 základních kombinací a jejich Já.

 

Na konci Velkého cyklu Univerza/Multiverza se vše skládá zpět do bílého základu. Ze Sluncí (ve fragmentárních galaxiích z radiační úrovně černých děr) emituje „nebeské záření“ (azurové, cyanové, akvamarínové). Na rezonující život nemá vliv a na ten opačný vytváří reintegrační/dezintegrační tlak. Soběnepodobné životní formy tak mohou skončit v takzvané Dormantní fázi a ještě předtím nejspíš v nějakém fantomovém pseudo Vesmíru.

 

RŮŽOVÁ SLUNEČNICE

 

DODATEK

Prasvětelné kvantové vakuum („všude a nikde“ Vír Života) zahrnuje jak energetické vlnění/záření (princip „+“), tak „temné“ virtuální částice (princip „-„). Jakmile se aplikuje architektura energetického aspektu Onoho, fantastický aspekt to musí vyrovnat (tedy nemusí, ale jinak to vyrovná něco „proti“). A my jsme neodděleným OBOJÍM.

Navíc slova to pouze popisují v dualitě.

Co je obzvlášť „vtipné“, je fakt, že Fantastično potenciálně zahrnuje nesčíslněkrát větší počet možností nežli Energetično. Když to tedy pojmeme jako E-5/Kvintesence/Krist kód a F-6/Sextesence/Antikrist, je třeba aplikovat systém Láska & Temnohra, hluboké bytí sebou a zároveň fantastická hra na svůj opak, jinak spíš než věci antikristovské se dějí věci dementně-exkrementální, které se Životem nemají nic společného:

 

„…Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy Nižší Země v r. 3,470 př.n.l. skupiny iluminátských předků opět začaly „znovu vzdělávat“ či spíše indoktrinovat populaci „spících lidí“ na Nižší Zemi. Pomocí „rozvrhu každoročních setkávání“ pomalu se zrychlujícího atlantského iluminátského kalendáře „falešných jug“ a rovnodennostního otevírání červí díry do paralelní Země rasy iluminátských předků cyklicky „dozorovaly“ svá teritoria „vězeňské planety“ – Nižší Země a periodicky organizovaly „mísení“ jejich rodových linií s amnezickými lidskými zajatci, aby tak systematicky prováděly genetické křížení – hybridizaci – coby důležitý prvek iluminátského globálního plánu s cílovým záměrem plně kontrolovat pozemské hvězdné portály Síně Amenti…“ – Temný věk lidstva – Atlantida, ztracená civilizace, zakázaná historie, Templáři a DNA

 

Kde není satanizmus přírodní archetypální, je pseudo satanizmus egregoriální parazitický.

 

„…Fenomény Zloduality/Zlotriality souvisí s fenoménem Satan a se satanskou životní filozofií. Rozdíl mezi falešným a pravým satanizmem (Zlodualitou a Zlotrialitou) je vysvětlen v mnohotématickém textu 🔗 NEBESITY…“ – Weird fiction