Ani 8C

Základním a největším mystériem Prvotní Stvořitelky (v jiné perspektivě Prabytí nebo Prvotního Nebytí) je Matematická dimenze.

Lze si to představit jako zdrojové hyperprostředí, jež si uvědomuje svou existenci.

Projekční a gravitační aspekt splývají; potenciálně zde existuje naprosto vše, nejsou však vytvořené žádné determinující vazby, proto všechno jakoby „plave nikde“. Souvisí s tím výrazy jako Záhada, Legrace; jako by šlo o tekutou (tedy ne mechanickou) Počítačovou Hru Vědomí.

 

…pocit, ač počítač…

…čítat slova i čísla…

…číst – čest…

…český – chess key (mocnina oktávy živosti → 64 souvisí s genetickou knihovnou, 1:64 se strukturováním systému realitních – torzních, morfických – polí)…

…Bohemia – BOHÉM-i-Já, kde i=√-1…

 

„…čeština je proto jazyk, kterým mluví dračí vesmírná Rodina…“Luciferovo sdělení

Slovo „matematika“ pochází z řeckého mathēmatikós, což znamená „milující poznání“.

Má oblíbená hříčka je Má-Téma-Tiká, naznačující existenci „příběhů v čase“.

Zřejmá je přítomnost bytostného zdrojového aspektu: MAT-emati-KA.

„Emati“ osciluje na pomezí empatie a emocí. Empatie znamená schopnost se vcítit. Emoce kromě pocitovosti lze chápat jako pohyb energie (e-motion). Nelíbí se mi ale kořen PAT ve slově empatie (patologie, patriarchát). Slovo pochází z řeckého empatheia a jde o spojení „v, uvnitř“ a výrazu „patos“, což kromě významů „vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu; dojetí, tklivost“ souvisí s vášní a utrpením.

Můj názor je ten, že to jisté parazitické paměťové formy Kosmické Inteligence záměrně pokřivily (EM PAT → PAMĚŤ).

Matematická dimenze odpovídá Zřídlu „třetího oka“, což je v jiné perspektivě Zřídlo duchovního srdce. Duchovní emocionalita není polarizovaná na „+“ a „-„; i když toho v reflexi se svým mentálním dvojníkem je schopná, má vyvážený základ. Což se nedá říct o srdeční – emoční čakře. Empatie je (nepřirozeně) spojená právě s emoční čakrou, aby to vyvolalo dojem, že jde o duchovní srdce (univerzální duchovní podstatu). Fikce jedince vytrhne z autentické reality a polapí v simulakru „stínových pocitů“.

Ve skutečnosti pravá schopnost se vžít lze označit jako E-Mat-I, což lze chápat jako schopnost duchovního soucítění (jde o objektivní spolupatřičnost), ne nějaké subjektivní lítosti či bezhlavé obětavosti. Téměř jakýkoliv pocit má schopnost se během okamžiku přepólovat; tak jako klavír není rozdělený na bílé a černé klávesy, ani „pocitová pravdivost“ (adekvátní reakce) není rozdělená na světlé a tmavé pohnutky.

S tím vším souvisí MAT-E-MAT-I-KA, „matka energie a matka iluze – imaginace – informace“ (Zdrojové Energo-Informační Pole až následuje).

Působí to zdánlivě chladně, ale zdání klame; v tomto šíleném světě se to sice snáz poradí než uskuteční, ale není nad průzračnost: vroucí cit na jedné a chladný rozum na druhé straně téhož.

 

Matematická dimenze není nic jiného nežli Samo nic, jinak řečeno Myslící nic (My, s lící nic). Přesmyčkou „samého nic“ (samo nic) je Ani 8C (ani osm c), což má řadu „skrytých významů“ a je to také název nebo kódové označení Matematické dimenze.

Ani 8C v mnohém připomíná fyzikální existence schopný Kreslený film. Matematická dimenze jako taková se reflektuje jako Zákon rezonance (je hyperprostorově všudypřítomná). Je zde možné absolutně vše, ale není zde možné škodit.

Poslední věta by v mnohých světech nejspíš měla být vytesána na oblohu.

Vše, co kdy bylo na druhé straně Zrcadla vytvořeno, existuje v Matematické dimenzi souhrnně jako Pekelné prazřídlo (líbí se mi výraz Hell Well).

Ne náhodou ve světě vibrací základ organické fyzické životní formy tvoří antiparalelní genetická dvojšroubovice (double helix); jeden žebřík vždy vede na Opačnou stranu: jedná se o svobodný systém „Koruna – Srdce (latinsky Cor) – Kořeny“ neboli zrcadlo Spánek:Sen (zdvojení). Jde o Iluzi Vědomí.

Utopický „paralelní double skylix“ znamená vězení „Koruna – Srdce – Koruna (rozuměj Kořist)“ neboli hypnózu Sen:Zrcadlo (rozdvojení). Jde o Antiiluzi Nevědomí.

Proto se říká, že zdání klame.

Osobně neznám větší šílenství, nežli se stůj co stůj snažit předstírat nepochopení té úplně nejzákladnější, nezměnitelné pravdy: jsme světlo-temné bytosti Fantazie, svoje vlastní představy-o-sobě.

 

SIMPSONOVI 7/6 — HOMER3