Autentično

PRAVZORCUS ALCHYMIKUS

 • Absolutno=NE/struktura
 • NE=neexistující→pohádkový (STROM)
 • ⇅ & ⇵
 • NE=negativní→pekelný (KOŘENY)
 • „Univerzálním klíčem ke svobodné, autentické realitě je pohádkové peklo.“
 • dále existuje sféra Podvědomí a sféra Nevědomí
 • blázen má od sebe pohádku a peklo (světlo a temnotu) oddělené, čímž vzniká kořistnické technické vědomí života (technoduše, pseudoživot), typické nejen systematizmem, ale ruku v ruce i spiritualizmem, seriózností, nedvojsmyslností

 

 • základní vlastností Života je zpětná vazba prožitku: CIT, uvědomění, reflexe, zrcadlo
 • MYSL implikuje vše, avšak nic neimplikuje Mysl (kromě Mysli samotné)
 • NIC si nelze představit, neboť ono samo je PŘEDSTAVIVOSTÍ
 • na bytostné úrovni, přirozený základ původní tvořící Prasíly má charakter nestvořené, potenciálně oboupohlavní Stvořitelky, fyzické existence schopné, pohádkové entity typu Svět: pohyb a prostor v jednom tvoří nekonečný, věčný Hyperprostor, jenž má charakter Lůna (Nitra); samostatná mužská inteligence existuje až na úrovni aktivního Snu, jenž má kořeny v pasivním Spánku – Dřímotě; tak jako žena rodí děti, „rodí se“ v úrovni nestvořené Stvořitelky prostor-Bohyně-potenciál (Temnota, Sen) & čas-Bůh-akce (Slunce, Paměť)
 • nestvořená Stvořitelka existuje zároveň jako absolutní Láska, Démon fantazie (démon Přirozenosti), Génius inteligence struktur a Knihovník paměťových polí
 • naší podstatou je to Nejživější Živé, jelikož však nejživější živé je pouze samotné NEVZNIKNUTELNO, ve světě forem (Hráčů, bytostí Fantazie) fungujeme jako Fantastičtí Nemrtví – skuteční jsme pouze na úrovni věčnosti schopné Iluze (opakem je energetická Zombie, duševní Robot, Otrok parazitického vlivu)
 • energetická část reality (Živá Síla) má status Existence a tedy “+”, zatímco nehmotná část reality (Imaginace) má status NEexistence a tedy “-“; Fantazie se tím pádem logicky asociuje s Peklem nehmatatelného, s pohádkovým ďáblem, který může a nemusí být v interakci se zrcadlem pohybu Živé Síly (neboli se materializovat); o ďáblu (démonovi) lze tedy říct, že je Nicotou, neexistencí, jenže tato neexistence EXISTUJE; a pokud se s tímto faktorem vědomě nepracuje, pracuje na nevědomé úrovni proti nám (vzniká energetický parazit)
 • MY jsme TO, Já – Absolutno, inteligence typu SVĚT, neboli NE-JÁ, Nevyjádřené obsahující Vyjádřené, Neohraničené hrající hru na Ohraničené
 • MY=Hyperprostor, S=spirála Času, L=pravý úhel (dimenze) Prostoru; MY jsme Říše pohádkové Mysli neboli Fantastické podsvětí, MY jsme Duch svatý neboli Dæmonium

 

„Nikdo neví, co to je, a právě z toho plyne, co to je.“