Kruh 13

/1/ Zřídlo Veškerenstva má svůj „všude a nikde“ střed, jímž je Druhá nedimenze neboli Pra2D (viz dále), jež má charakter nepolarizované duality a je...

Studna pekel

Světy akčně-reakčního Multiverza – vesmíry Přírody a vesmíry Příběhů – tvořené z magické prahmoty – včetně rozmanitých nebes a rájů – pů...