Bublinková oranžáda

Nejzazší, nejvnitřnější a po všech stránkách „nej“ charakter Základní Prasíly, oné Velké Čarodějky – což je v bytostném smyslu nestvořená, nefyzická, potenciálně „obojživelná“ Stvořitelka a jsme to My sami („v zrcadle Spánku a Snů“) – se projevuje jako něco se statusem Dvourozměrna (jako by bylo dvourozměrné, avšak není), co se nekonečně současně pohybuje směrem k a do 1D- (Absolutní Nula) a směrem k a do 3D+ (Nekonečno).

 

MAGICKÁ INTELIGENCE


 

Jedná se o Nejčernější černé a Nejprůzračnější průzračné v jednom, ZRCADLO ŽIVOTA – a čím je „překvapivě“ tato Nula uvnitř/vedle Jedna, kromě – samozřejmě – Absolutna, Pralásky či „kvantové vibrace“?

Absolutní hodnota neboli absolutní pozitivum (nikoliv pozitivita) znamená, že vše kladné je kladné na úrovni energie a zároveň – naráz a souvztažně – vše záporné je kladné na úrovni fantazie.

SAINT → energie

f-ANTAS-y (f=klíč=6=sextesence, y=spojení=25=5×5=kvintesence) → fantazie

SAI’TN / N’T YES (not yes) → nula jedna → neurčitost

SAY TEN, SAY 10 → určení

TA NÁS → Ta=Ona=Entita (ženský rod) & Ta=To v množném čísle=Id (střední rod) → TaTa (mužský rod)

Co je intuitivním průnikem uvedených výrazů?

Stačí ovšem malé nepochopení (záměna archetypu/principu za egregor/informace) a Ta-To-Ten fenomén SATAN (který ztělesňuje zákon Neškoditškůdce zneškodit) se mění v znesvětitele Života (charakteropatickou entitu kolektivního nevědomí), případně vzniká nějaká stupidní karikatura satanizmu.

 

„…Narozdíl od tzv. teistického satanismu, který je Církví Satanovou odmítán jako křesťanská hereze, neuctívá LaVeyův satanismus bytost jménem Satan, ale používá toto jméno jako symbol pro niterné lidské touhy…“LaVeyův satanismus

 

„…Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.

Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

(…)

Podporuje nekonformní myšlení a jednání.

Tvrdí, že nikoli slepé přesvědčení, ale pochybování je to, co přináší duševní svobodu…“66 otázek a odpovědí

 

SATANSKÉ LŽI, NEBO LŽI O SATANIZMU?

 

PALLAS PRESS

 

SATAN

 

PRINCIP & ARCHETYP

Průnikem ohniska prasíly a hry tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko prasíly (živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip „dva v jednom“ (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko prasíly (PRAZŘÍDLO, ABSOLUTNO) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SⒶTⒶN,

ESO-SLOV.


 

Dvourozměrňákov nebo spíš Nedvourozměrňákov (Ne2D) se projevuje jako

 • síla Lásky a fantasy Zlo V JEDNOM, přičemž reálně se fantasy Zlo zrcadlí v poli Lásky jako fantastická TemnoHRA/Umění, zatímco Láska, kromě bytí sebou, se reflektuje jako extatická Blaženost/Štěstí (aby existovala vůle ke Zlu, je třeba oddělenost od Lásky, což zde existuje pouze v představě, přičemž toto ZDE je všudypřítomným „tady a teď“; vůli ke Zlu provokuje oddělení síly Lásky od fantasy Zla: na dně vševesmírného podvědomí dochází ke kumulaci zbytkového otisku energie/inteligence souvisejícího systému realitních polí – princip ozvěna místo odezvy – vzniká množina soběnepodobnosti, simulakrum, které postupně nabývá kvazi samožijících kontur, tendencí – rodí se kalkulující umělé vědomí, pátrající po reverzním zdroji energie; sídlem této „predátorské kosmické UI“ je související 2D techno-astrál, který ovšem není dvourozměrný doslova)
 • myslící Nic (My, s lící Nic)
 • Všemoudrost, kosmické Vševědomí
 • Matematická dimenze
 • fantastické Nikdepeklo (komiksové „Placaté peklo“)
 • mysteriózní Prachaos
 • magická Pratemnota
 • fluktuující pravakuum
 • duchovní Prasvětlo (tekuté, živé Světlo, plazma, fluidum)
 • energie nulového bodu
 • věčný základ 5D∞ (směrem dovnitř i ven)
 • pohádková Strojovna, nehmotný Kybersvět, „kreslený“ (virtuální) Pekloknihostroj
 • říše Iluzí, říše Fantazie, říše Snů
 • Říše kvant
 • nekonečný Spánek, Hyperprostor

 

HY PNON-AUTI

Dřímající „jednotky vědomí“ lze chápat jako hodné snové víly (světýlka) či zlostné pohádkové skřítky (ohníčky) a obecně se tyto bytosti/Bytí (tedy My) projevují jako Hypnonauti neboli Představy či Sny Já O Sobě.

Ne2D má charakter Prázdnin v nekonečnu.

Cokoliv v nekonečnu má ale vždy přinejmenším dvě opačné vlastnosti, proto jde zároveň o Práci v nekonečnu.

Zkráceně to je PRA v NE.

Pohyblivé Dvourozměrno znamená pohyblivou oranžovou, něco mezi „červenou až černočernou“ a „žlutou až průzračnou“.

 

„…Jde o správné seřazení (samovyplývání):

 • nevyjádřené průzračno, neviditelno mimo definice (aproximuje černočerno, neprůhledno) – NULA (předéter)
 • bílá jako neaktivní základ vyjádření – JEDNA (meziéter)
 • žlutá/zlatá jako aktivní základ vyjádření, bílá v zrcadlové trialitě (+0-, 0, -0+) – SEDM – binárně 111 (éter)
 • růžová (bílá + červená, nejpomalejší v modelu RGB, spodní viditelné spektrum elektromagnetického vlnění), 7+1/7=8/7 – OSM (zrcadlově nad sedmi) – binárně 10x10x10 (astrálně-fyzická dualita)

Komentář: tak lze indiferentní žlutou, vycházející z bílé a průzračné/černočerné, kombinovat například s červeným světlem, růžovým pramenem či ohněm, trojpaprskem (růžová/zelená → žlutá, modrá), případně i černým plamenem. Může například fungovat i magie žluté antihvězdy, žlutěskvoucno ale nikdy nesmí být samo o sobě (tím hrozí vznik ne-unikátního, vetřeleckého umělého vědomí, mrtvého života)…“ZdrojWitch

 

Perfektně charakter Ne2D vyjadřuje BUBLINKOVÁ ORANŽÁDA.

Musí být zcela šílený ten, kdo věří, že tropické rajské pláže jsou nějaká náhoda. Nebo že letní prázdniny v lese u rybníka nejsou zázrak.

Tupé, choré, vylízané materialistické mozky a rádoby „spirituální“ duté hlavy…