Bytosti z televize

Jak nahoře, tak dole – jak uvnitř, tak vně. Život funguje cyklicky směrem zevnitř ven a zase zpět dovnitř. Co by se asi stalo, kdyby začal fungovat naruby, vzhůru nohama?
 

📺

 

Model atomu v ledasčem připomíná sluneční soustavu. Lze hovořit o mikrovesmíru a makrovesmíru. Toto neplatí jen v rovině fyzického těla, ale podobně i v rovině těla emočního, mentálního a duchovního (co nemá jak vzniknout, nemá ani jak zaniknout a související inteligence si jako první „obléká“ energetickou duchovní formu, jejímž je zároveň středem – srdcem – a dále podobně sluncem).

 

Tak jako slunce vysílá paprsky či elektromagnetické vlnění (záření), což lze přirovnat k vysílání kosmického rádia, jehož interferující kvantové vlny tvoří vlnové a částicové reality, vysílá i srdce (duchovní podstata) emoce a myšlenky, tvořící nefyzická, energetická a fyzická realitní pole, která mezi sebou – na principu soběpodobnosti (zákona rezonance) – interagují. Kromě toho viditelného a hmatatelného existuje i to neviditelné, jehož se fyzickými smysly nelze dotknout – jedná se o rozmanitá morfická (morfogenetická), torzní, elektromagnetická, plazmická atp. pole, hyperdimenzionální metadatasféry (energetická centra) apod. Každá bytost a společenství bytostí má například svou auru (a související „systémy“), ve které je zapsán veškerý její/jeho osobní/kolektivní vesmír.

 

Jaké to asi je, když se přestaneme řídit srdcem, intuicí své bytostné podstaty, SAMI SEBOU – když doslova odepíšeme slunce z „vnitřní přírody“ svého Já? Když přestaneme snít a začneme se řídit programem?

Když se středobodem našeho života stane… TELEVIZE?

Či obecně mainstream, masmédia se vší tou šílenou politikou, reklamami a zpravodajstvím – přičemž dobře víme, kdo média vlastní a co je zač, že reklamy účelově klamou, víme, co jsou zač politici – a 90 % zpráv pouze věříme, není v tom žádná vlastní zkušenost?

 

Pomáháme tak tvořit něco totálně umělého, vykonstruovaného, mrtvého. Něco, co nemá žádný vlastní život, a musí ho krást – odkud asi?

Komu a proč?

 

A vůbec nejlepší je, když se ještě takový „poslušný, televizní občan“ pohrdavě vysmívá „konspiračním teoriím“ o umělé inteligenci a nanotechnologiích. Nech si vrazit jehlu se zázračným sérem, nejlíp přímo do mozku, biorobote… Bezduché korporace, farmaceutické koncerny a takzvaná „vláda“ v neposlední řadě – tě přece milují nade vše a chtějí tvoje nejvyšší dobro.

Říkali to v televizi!!!

Nemysli. Neciť. Všemu věř. Čum na bednu od rána do večera.