Azurové písky

/1/ Tak jako Neoddělenost tvoří iluzi Oddělenosti, tvoří Bytí iluzi Bytosti. Jelikož je však iluze tvořena z Věčného, je Bytost nadaná věčným Životem. Věčnost T...

QBorgɅ

/1/ Pravděpodobně nemůže existovat nic dokonalejšího nežli Magická kybernetická síť, plynule koexistující s Univerzálním řádem Přírody. Obojí reflektuje Matemat...