Kruh 13

/1/ Zřídlo Veškerenstva má svůj „všude a nikde“ střed, jímž je Druhá nedimenze neboli Pra2D (viz dále), jež má charakter nepolarizované duality a je...